De Stichting ENGIE helpt jongeren

De Stichting ENGIE maakt van de integratie van kinderen en jongeren door middel van sport, onderwijs en cultuur haar prioriteit. Elk jaar begeleidt en ondersteunt ze projecten die een impact hebben op tienduizenden kinderen in Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

De Stichting ENGIE werd in 2010 opgericht in Frankrijk. In 2013 volgde ook België. Ze moedigt de integratie van kinderen en jongeren aan door middel van sport, opleiding en cultuur. In ons land steunde de Stichting al 60 projecten en 72 000 kinderen uit de 3 gewesten.

Elk jaar steunt de Stichting ENGIE via een projectoproep verenigingen. Deze steun is echter niet alleen van financiële aard. ENGIE stelt haar expertise en die van haar 17 000 medewerkers ook ter beschikking aan verenigingen. Voor een gratis energieaudit, hulp bij het organiseren van een persconferentie, contact met andere mecenassen... De hulp kan ook materieel zijn (uitleen van materiaal, gratis tickets voor shows, evenementen, musea, etc.)

De Stichting ENGIE maakt deel uit van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbeleid van ENGIE.

 

Wie mag een dossier voorleggen aan de Stichting ENGIE?

Elke Belgische vereniging die pleit voor de integratie van kinderen en jongeren via onderwijs, sport en actieve cultuur. Het project waarvoor steun wordt aangevraagd, moet in België worden uitgerold. Het is een van de 8 selectiecriteria voor projecten die gesteund willen worden door de Stichting ENGIE.

Door wie worden de projecten geselecteerd?

1 keer per jaar komt er een Selectiecomité samen. Dat Comité bestaat uit medewerkers van de Groep ENGIE en uit externe personen.

 

Is de hulp beperkt in de tijd?

Het partnerschap duurt een jaar. Na die 12 maanden wordt het geëvalueerd en indien mogelijk verlengd.

Je wilt een project indienen? Ontdek hoe je je dossier moet opstellen en vervolgens kunt indienen op www.projets.fondation-engie.com.