Leden van het Selectiecomité van de Stichting ENGIE

Het Selectiecomité van de Stichting ENGIE komt éénmaal per jaar samen. Het bestaat uit experten van de ENGIE Groep en uit externe personen uit de meest uiteenlopende sectoren uit het maatschappelijke middenveld.

Het selectiecomité

Philippe VAN TROEYE

Voorzitter van het Selectiecomité van de ENGIE Stichting in België

Philippe Van Troeye studeerde af aan de Faculté Polytechnique in Bergen en heeft een diploma van burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, met een specialisatie in automatisering.  Hij volgde ook een opleiding van preventieadviseur niveau 2 (1992-1993) en het programma General Management van CEDEP/INSEAD in Fontainebleau (2000-2001). Hij begon zijn loopbaan bij Philips. In 1988 ging hij aan de slag in de Groep GDF SUEZ, waar hij bij Electrabel verschillende functies uitoefende binnen Productie. Hij was Directeur Exploitatie Klassieke Productie België-Luxemburg (2003-2004), Directeur Productie (2004-2006) en Directeur-generaal Productie België (2006-2011).  Begin 2014 werd hij benoemd tot Directeur-generaal van Electrabel. Tegelijkertijd bleef hij verantwoordelijk voor het geheel van de productieactiviteiten binnen de Branche Energie Europe van GDF SUEZ, een verantwoordelijkheid die hij uitoefende sinds januari 2012. Sinds 1 januari 2016 is Philippe Van Troeye Directeur-generaal van de BU ENGIE Benelux.

Etienne DAVIGNON

Graaf Etienne Davignon, momenteel adviseur van de directies van ENGIE, is een staatsman en zakenman met een zeer gediversifieerde carrière. Etienne Davignon was kabinetschef van verschillende Belgische ministers en bekleedde in de jaren tachtig de functie van vice-voorzitter van de Europese Commissie. Hij werd ook vereerd met de titel van Staatsminister in 2004. Naast zijn politieke leven heeft Etienne Davignon tal van leidinggevende functies bekleed in verschillende bedrijven en culturele en maatschappelijke organisaties zoals Tractebel, Umicore, Brussels Airlines, Solvay, Fiat, Suez, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, enz. In 2019 werd zijn autobiografie gepubliceerd "Memories of three lives", die zijn herinneringen en anekdotes samenbrengt.

Eric VAN CUTSEM

Professor Eric Van Cutsem is Hoofd van de afdeling Digestieve Oncologie van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en van de KULeuven. Hij is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de KULeuven en werd Doctor Honoris Causa aan de Medische Universiteit van Warschau in 2018. Hij is lid van de Belgische Koninklijke Academie van Geneeskunde. Deze gerenommeerde hoogleraar, auteur van meer dan 600 wetenschappelijke publicaties in erkende tijdschriften, kreeg in september2019 de European Society for Medical Oncology Award en European Awards in Medicine for Cancer Research voor zijn pioniersrol in de gastro-intestinale oncologie. Eric Van Cutsem is lid van talrijke Belgische en Internationale wetenschappelijke organisaties. Hij richtte het ESMO-Wereld Congres in Gastro-intestinale Kanker, nu uitgegroeid tot de grootste meeting in dit gebied, op. Hij is voorzitter van de Stichting tegen Kanker en ook medeoprichter van de patiëntenorganisatie DiCE (Digestive Cancers Europe). Hij is sinds 2014 lid van het selectiecomité van de ENGIE Stichting België.

Hilde BOEYKENS

Hilde Boeykens heeft een diploma in de Economie van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Ze begon haar carrière in de communicatie- en marketingsector voordat ze in 2004 Directeur van SOS Kinderdorpen werd. Met een sterke interesse voor kinderen en sociale rechtvaardigheid stelt Hilde Boeykens haar ervaring, vaardigheden en netwerk ter beschikking van SOS Kinderdorpen. Het is een internationale, niet-politieke en niet-confessionele humanitaire vereniging die in 1949 in Oostenrijk werd opgericht met als doel "verweesde broers en zussen een gezinsomgeving te bieden en de zekerheid van een duurzame emotionele en opvoedkundige relatie met een SOS-moeder tot ze zelfvoorzienend worden". Sinds het begin van haar betrokkenheid als Directeur van de vereniging in België heeft Hilde Boeykens langdurige en winnende samenwerkingsverbanden gecreëerd die het mogelijk hebben gemaakt de vereniging te erkennen in de sector van de jeugdhulpverlening.

Francis VAN DE WOESTYNE

Francis Van de Woestyne, een politiek journalist, was hoofdredacteur van de krant La Libre Belgique van 2013 tot 2018. Hij is er columnist en doet interviews in de serie “Etats d’âme” – hij laat er verschillende persoonlijkheden uit diverse hoeken aan het woord door tijd te nemen voor reflexie en afstand te nemen. In 2016 richtten Francis Van de Woestyne en zijn vrouw, Patricia Vergauwen, "Le Fonds Victor" op ter  nagedachtenis aan hun zoon, Victor, die op 13-jarige leeftijd overleed naar aanleiding van een ongeluk. Het Victorfonds heeft tot doel jongeren aan te moedigen om te lezen, wat Victors passie was. Eind 2019 publiceerden Francis Van de Woestyne en Patricia Vergauwen "Mijn kind", een getuigenis van hun dagelijkse strijd.

Dominique MONAMI

Dominique Monami, een voormalige Belgische atlete, genoot in de jaren negentig een succesvolle carrière als proftennisser. Ze werd verkozen tot "Sportvrouw van het jaar" in 1998. In 2000 won Dominique Monami een bronzen medaille in het vrouwendubbelspel op de Olympische Spelen van Sydney, waarna ze besloot haar sportcarrière te beëindigen. Dankzij haar ervaring als professionele topsporter leerde Dominique Monami hoe ze met druk moet omgaan, doelen moet stellen en haar energie moet beheren. Deze kampioene deelt haar vaardigheden door vandaag als coach op te treden voor bedrijven. Dominique Monami biedt nu webinars, teambuildings en andere coachingsessies aan in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze is ook lid van de Raad van Bestuur van het B.O.I.C. (het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité).

Philippe PEYRAT

Philippe Peyrat is de Algemeen Afgevaardigde van de Stichting ENGIE en Directeur van de partnerschappen van ENGIE. Voorheen was hij van 1993 tot 1997 adviseur voor parlementaire zaken van het Nationaal Ministerie van Onderwijs en vervolgens tussen 1997 en 2000 adjunctdirecteur van het kabinet van de voorzitter van het bestuur van de Groep Suez Lyonnaise. Philippe Peyrat werd vervolgens van 2001 tot 2009 benoemd tot Directeur Externe Betrekkingen van de Groep Suez.

Marianne WAGNER

Na diverse functies in het management van privé-ondernemingen en managementervaring in een internationale stichting, besloot Marianne Wagner haar vaardigheden in te zetten voor verenigingen als zelfstandig adviseur in de filantropie.  Sinds 2015 begeleidt Marianne Wagner verenigingen bij de ontwikkeling van hun activiteiten zoals: De Stichting Majin, La-Vielà, La Fondation contre le Cancer, Kom op tegen Kanker, Le Fonds Victor en ook de ENGIE Stichting in België. Sinds mei 2020 is Marianne Wagner lid van de Raad van Bestuur van Inclusio, een bedrijf dat streeft naar het leveren van kwaliteitswoningen tegen betaalbare huurprijzen aan kwetsbare bevolkingsgroepen.

Christophe DEMAEREL

Christophe Demaerel studeerde in 1995 af aan de Katholieke Universiteit Leuven als Master in de Rechten. Hij specialiseerde zich vervolgens in Europees Recht aan de Universität Saarbrücken (Duitsland) en volgde de Middle Management opleiding aan de Vlerick Business School. Christophe startte zijn carrière in de ENGIE Groep in 1999. In de twintig jaar die volgden, doorliep hij verschillende Human Resources functies en dit in de diverse activiteitsdomeinen die de Groep rijk is. Na 5 jaar de Sociale Relaties met de werknemersorganisaties behartigd te hebben voor Electrabel, werd Christophe HR Manager van de Kerncentrale van Doel, gelegen in het hart van de Antwerpse haven. In 2008 keerde hij terug naar Brussel om HR Manager te worden in de B2B en B2C activiteiten. Vier jaar later bracht zijn volgende carrièrestap hem in het Compensation & Benefits vakgebied. Hij werd verantwoordelijk voor het Compensation & Benefits beleid van de energiebedrijven van ENGIE in Europa. Nadien nam hij dezelfde verantwoordelijkheid voor de energie- én servicebedrijven van ENGIE in de Benelux die samen 20 000 werknemers tewerkstelden. Sinds 2018 is Christophe Chief Human Resources & Communications Officer van ENGIE BU Generation Europe. In deze functie stuurt hij enthousiast het HR-en Communicatiebeleid aan voor de thermische centrales (gas, biomassa en hydro) in Europa, waarbij België een belangrijke plaats inneemt.

Mireille TSHIBWABWA

Mireille Tshibwabwa studeerde in 2001 af aan de Polytechnische Faculteit van de ULB (Université Libre de Bruxelles) en heeft een diploma in Elektronische Burgerlijke Bouwkunde met een specialisatie in telecommunicatie. Zij is gecertificeerd LeSS (Large-Scale Scrum) in 2015 voor de toepassing van agile ontwikkelmethodes in grote organisaties. Na een carrière als IT-consultant in verschillende sectoren, vervoegde ze Electrabel in 2005 in het projectmanagementteam dat de transformatie van de klantentools bij de opening van de elektriciteitsmarkt zou leiden. Haar passie voor de wereld van de energie bracht haar ertoe om de deur van de afdeling Trading and Portfolio Management (TPM) te openen, waar ze vertrouwd raakte met en de contouren tekende van een applicatiearchitectuur die vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt voor de optimalisatie van het productieportfolio op de korte termijn en de realtime markt. Mireille staat momenteel aan het hoofd van de afdeling SPaaS (Short Term Power as a service), die 120 mensen op een geïntegreerde manier samenbrengt, van ondersteuningsteams tot ENGIEs optimalisatieteams voor energieproductie in Centraal-Europa. Haar liefde voor mensen, haar passie voor energie en haar IT-vaardigheden stellen haar in staat om het SPaaS-platform te transformeren en te positioneren in het hart van de energietransitie.

Anne-Bérangère SUDRAUD

Anne-Bérangère Sudraud is afgestudeerd aan de rechtenfaculteit van Montpellier, Frankrijk, en is gespecialiseerd in bedrijfsrecht. Als voormalig advocaat en lid van de balies van Parijs en Brussel, maakte Anne-Bérangère in 2008 de overstap naar een carrière als bedrijfsjurist, toen ze aan de slag ging bij de Groep ENGIE. Zij trad eerst toe tot het hoofdkantoor van ENGIE, in het team Mededinging, Regelgeving en Europees Recht. Haar sterke oriëntatie op de operationele strategie heeft haar ertoe gebracht de juridische teams van Electrabel te vervoegen en in het bijzonder de opvolging van de Belgische dossiers over de vrijmaking van de energiemarkten. De veranderingen in de regelgeving op de groothandelsmarkten voor energie en de opvolging van de tendenzen op deze leidden ertoe dat Anne-Bérangère haar loopbaan voortgezet heeft binnen de entiteit Optimalisatie en Trading van de ENGIE Groep, waar ze een organisatie op punt zet die de teams in staat stellen om aan deze nieuwe marktregels te voldoen. Op basis van deze ervaring heeft ze de juridische afdeling van de BU Benelux van ENGIE vervoegd om zich toe te leggen op strategische juridische zaken die verband houden met de verschillende activiteiten van de Groep in België. Zij beheert met name de juridische aspecten van de bevoorradingszekerheid voor de winterperiode 2018-2019. Bij de oprichting van de BU Nucleair op 1 januari 2020 vervoegde ze het nieuwe managementteam van de BU, waar ze nu het juridisch -, reglementair - en risicobeheer van de nucleaire activiteiten van ENGIE in België coördineert. Diep menselijk en optimistisch, gepassioneerd door de energiesector, stelt Anne-Bérangère haar professionele vaardigheden, emotionele intelligentie en beroepservaring ten dienste van de nucleaire activiteiten van ENGIE en hun toekomst, centraal binnen de energietransitie waarin ENGIE betrokken is.

Florence COPPENOLLE

Florence Coppenolle nam acht jaar geleden het communicatie-ecosysteem van ENGIE in België over. Voordien had ze ervaring in besluitvormingskringen en grote bedrijven (kabinetten, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, Proximus). Haar vermogen om te anticiperen op risico's en haar sterke communicatievaardigheden maken van haar een sleutelfiguur in België wat de uitdagingen betreft voor het opbouwen van een reputatie. Binnen ENGIE zet Florence zich in voor de ontwikkeling van een meer proactieve en authentieke communicatie voor alle dochterondernemingen van de Groep in de Benelux. Het harmoniseren van de communicatieboodschappen en het begrijpbaar maken van de uitdagingen behoren tot haar ruime takenpakket. Florence Coppenolle is ook verantwoordelijk voor het MVO, dat zij zoveel mogelijk integreert in de activiteiten. In België verdedigt zij de projecten die door de ENGIE Stichting worden ondersteund en die al 60 000 jongeren ten goede zijn gekomen. Passie en enthousiasme zijn haar op het lijf geschreven en ze probeert iedereen om haar heen hierin mee te nemen.