ENGIE, een lokaal geëngageerde speler

ENGIE integreert verantwoorde groei in het hart van zijn activiteiten om de grote uitdagingen aan te gaan van de energietransitie op weg naar een koolstofarme toekomst.

ENGIE neemt als grote speler zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle op en maakt er een erezaak van om mee te bouwen aan een betere wereld. Ons engagement zit sinds jaar en dag in ons DNA verweven; het zit in onze bedrijfscultuur. 

De lokale verankering van onze onderneming laat ons toe om via een constante dialoog met de betrokken partijen heel wat noden in de samenleving te identificeren. Ons maatschappelijk beleid is opgebouwd rond de Stichting ENGIE die rond het centrale thema werkt van integratie van jongeren via sport, cultuur en onderwijs.

Daarnaast steunt het ook projecten die de strijd aangaan tegen de klimaatverandering. Dit kan gaan om projecten die burgers bewust maken van milieukwesties, biodiversiteit, milieuvriendelijke mobiliteit, circulaire economie, vermindering van de broeikasgassen, enz.

Onze jarenlange expertise laat ons ook toe om organisaties te steunen via competentiemecenaat.

Ten slotte steunen we ook het engagement van honderden ENGIE medewerkers die zich in hun vrije tijd als vrijwilliger inzetten in verenigingen.

De Stichting ENGIE

De Stichting ENGIE zet zich al jaren in ten gunste van de meest kwetsbaren en sinds kort steunt ze ook projecten die willen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Power2Act

ENGIE lanceerde in 2011 een intern sponsoringprogramma, Power2Act, dat projecten van ENGIE medewerkers steunt die zich in hun vrije tijd vrijwillig inzetten voor solidariteitsprojecten. Sinds de oprichting heeft ENGIE al 279 projecten van medewerkers gesteund.

Energietransitie objectieven

Naast zijn sociaal engagement, heeft de Groep ook verschillende objectieven vooropgesteld in het kader van zijn ambitie om het voortouw te nemen in de energietransitie en om zo de overgang naar een koolstofneutrale economie te kunnen versnellen.

In februari 2020 heeft de Groep 19 nieuwe doelstellingen voor 2030 gedefinieerd om zijn prestaties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen zo goed mogelijk op te volgen. Al deze doelstellingen zijn volledig in overeenstemming met de 17 door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030. 

De bescherming van het milieu is een fundamenteel thema binnen ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze verschillende initiatieven en partnerships met tal van organisaties spelen een grote rol in de transitie naar een zero carbon toekomst en tonen onze betrokkenheid met het milieu en de biodiversiteit.

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Electrabel NV behaalt EDGE-certificering voor haar inspanningen op vlak van gendergelijkheid op de werkvloer

Electrabel NV heeft het eerste niveau van EDGE-certificering behaald, EDGE Assess, een wereldwijde standaard voor het meten en certificeren van het gender-evenwicht van ondernemingen. 
11/05/2023
Card image cap
Artikel

Solar, Icarus burning, een opera over de opwarming van de aarde

De afgelopen weken hebben meer dan 1000 kinderen uit het Brusselse Gewest in de Munt kennis kunnen maken met de wereld van de opera. In het kader van een educatief project van de Munt in samenwerking met de Stichting ENGIE hebben deze jongeren een initiatieparcours afgelegd, eerst in hun klas en daarna in de opera. De voorstelling - Solar, Icarus burning - werd speciaal gecomponeerd door Howard Moody, over de opwarming van de aarde, en met een knipoog naar de mythe van Icarus. Een terugblik in beeld.
21/04/2023
Card image cap
Artikel

Je gevoelens uitdrukken door te schrijven

We zijn op bezoek geweest bij Solidarcité, in Anderlecht. Een Franstalige vereniging die een jaar burgerschap aanbiedt aan jongeren die op zoek zijn naar zingeving. De 10 aanwezige jongeren kregen er een schrijfworkshop aangeboden onder leiding van de vzw Scan-R over het thema klimaatverandering.
29/03/2023
Card image cap
Artikel

Kinderen van TADA en TAJO bezoeken de installaties van ENGIE

Januari en februari waren drukke maanden voor de Stichting ENGIE. In het kader van onze partnerships met TADA (ToekomstATELIERdelAvenir) in Brussel en TAJO (Talent Atelier voor Jongeren) in Gent, hebben 40 gepassioneerde ENGIE vrijwilligers tientallen jongeren kennis laten maken met verschillende beroepen in de energiesector.
27/02/2023