Hoe een dossier voorleggen aan de Stichting ENGIE?

De Stichting ENGIE steunt projecten en verenigingen die de integratie van kinderen en jongeren mogelijk maakt door middel van sport, cultuur of onderwijs. U wilt een dossier indienen bij de Stichting ENGIE? Zo ga je te werk ...

1. Schrijf je in op de site van de Stichting ENGIE

Ga naar de startpagina van de Stichting: www.projets.fondation-engie.com. Maak een profiel aan, controleer of je dossier voldoet aan de 8 toelatingscriteria en dien je volledig en correct ingevulde dossier in, eventueel vergezeld van bewijsstukken.

Goed om te weten: je kan je dossier tijdelijk opslaan om het later te herwerken. Zodra het verstuurd is, kan het echter niet meer aangepast worden.

Na een preselectie word je per e-mail verwittigd of je project al dan niet goedgekeurd werd. Als het antwoord positief is, word je uitgenodigd om je project te verdedigen voor het Selectiecomité.
 

2. Verdedig je project voor het Selectiecomité

Het Selectiecomité komt éénmaal per jaar samen. Het bestaat uit experten van de Groep ENGIE en uit externe personen uit de meest uiteenlopende sectoren uit het maatschappelijke middenveld.

 

3. Heeft je project het gehaald?

Als je project weerhouden wordt, volgt er een dialoog tussen jou en de Stichting om na te gaan hoe je project doeltreffend ontwikkeld kan worden. De ondertekening van een overeenkomst maakt het wederzijdse engagement officieel.

Heeft je project het niet gehaald? De leden van het Selectiecomité van de Stichting verduidelijken waarom je project geweigerd werd, zodat je (eventueel) online een nieuw project kunt indienen volgens de toelatingscriteria van het volgende jaar.
 

 

De 8 ontvankelijkheidscriteria voor projecten die gesteund willen worden door de Stichting ENGIE

Wil je een steunaanvraag doen bij de Stichting ENGIE? Ga dan na of het beantwoordt aan de volgende 8 criteria:

  1. Het project moet in lijn liggen met de missie van de Stichting ENGIE België: de integratie van kinderen en jongeren in moeilijkheden aan de hand van onderwijs, sport of cultuur.
  2. De vereniging en het project moeten in België worden uitgerold.
  3. De subsidieaanvraag mag niet meer bedragen dan 50% van het totale budget van het project, noch dienen ter financiering van de werkingskosten.
  4. Maximum 25% van de steun mag aangewend worden voor de personeelskosten.
  5. Op termijn moet financiële onafhankelijkheid van het project worden nagestreefd.
  6. De andere partners van het project mogen noch concurrenten zijn van, noch vijandig staan ten opzichte van de Groep of de Stichting ENGIE.
  7. Het dossier moet een risicobeoordeling van het project mogelijk maken en ten minste de doelstellingen en opvolgingsindicatoren bevatten.
  8. Het moet om een langdurig project gaan. Het mag niet om een eenmalig gebeuren gaan (beurzen, colloquiums, evenementen, gala’s, ...) dat geen verband heeft met een ondersteund programma.