Windenergie

ENGIE heeft als innovatieve groene stroomproducent enorme ambities op vlak van windenergie. Tegen 2030 wil ENGIE op land 1000 MW windenergie uitbouwen. Begin 2024 beschikt de onderneming al over 568 MW aan windcapaciteit. Deze windcapaciteit is goed voor een jaarlijkse productie van 2 miljard kilowattuur of het verbruik van 570 000 gezinnen. Bovendien komt dit overeen met een vermeden CO2 uitstoot van 900 000 ton per jaar.

Bij elk project dat we beschrijven op onze blog, vermelden we de vermeden CO2 uitstoot. Hoe berekenen we die? 
Als windturbines of zonnepanelen elektriciteit produceren, hoeft een stoom- en gasturbine of afgekort STEG, wat een flexibele centrale met een hoog rendement is, niet te draaien. 
Een STEG stoot ongeveer 0,4 ton CO2 per MWh uit. Als een windmolen bij voorbeeld 1000 MWh produceert, die dan niet moet geproduceerd worden door een STEG, vermijden wij zo de uitstoot van 1000 x 0,4 = 400 ton CO2.

Ontdek al onze windparken! 

ENGIE-Windturbines

We bouwen onze windturbines in partnership binnen de vennootschappen Wind4Flanders* ,Wind4Wallonia** en Greensky *** met de grootst mogelijke aandacht voor de omwonenden. Zij zijn voor een deel aandeelhouder via CoGreen.

Daarnaast zijn we ook actief in offshore windenergie. ENGIE heeft als onderdeel van het Ocean Winds projectteam bijgedragen aan de ontwikkeling en realisatie van het SeaMade windpark in de Noordzee. Dochterbedrijf Electrabel was reeds betrokken bij de aanvang van het project en neemt nu ook de exploitatie van het park op zich.


ENGIE Electrabel wil met Ocean Winds een voortrekkersrol blijven spelen in de energietransitie in België waarin een heel belangrijke plaats is weggelegd voor offshore windenergie. Onze ambitie is om over 1000 megawatt op zee te beschikken tegen 2030, ook in consortia zoals deze.

ENGIE plaatst ook windturbines bij de klant zelf opdat zij zelf hun processen kunnen vergroenen via de lokaal geproduceerde groene elektriciteit. 

Om onze ambities te bereiken, willen we: 

 • ons park met 40 MW per jaar uitbreiden.
 • de bestaande vloot optimaliseren: we vervangen geleidelijk aan kleine oude turbines door efficiëntere, zoals we in 2021 deden in Hoogstraten en Wondelgem .

 

Interessante weetjes

 • Er verloopt gemiddeld 3 tot 4 jaar tussen de studie en de indienstname van een windpark.
 • Een gunstig geplaatste windturbine op land met een vermogen van 3 MW kan op één jaar tijd zo’n 7000 MWh elektriciteit produceren. Dat komt overeen met het jaarverbruik van bijna 2000 gezinnen.
 • De gemiddelde levensduur van een windturbine bedraagt 20 jaar.

 

Windenergie omzetten in elektriciteit

Om elektriciteit met een windturbine te produceren, moet het uiteraard waaien (de turbine draait pas bij een windsnelheid van 3 m/s en haalt haar maximale vermogen bij een snelheid van 12 m/s). Maar ook niet té hard! Vanaf een windsnelheid van 25 m/s worden de windturbines uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. De energieproductie uit windturbines schommelt dan ook sterk. ENGIE maakt gebruik van speciale software die meteorologische gegevens analyseert om de productie van de turbines zo accuraat mogelijk te voorspellen. Op basis van die informatie kunnen we desnoods andere energiebronnen of centrales inschakelen.

 

Hoe werkt het?

Windturbine op het vasteland (onshore):

 • Haalt momenteel een vermogen van 3,5 tot 5,6 MW
 • Levert haar volle vermogen gedurende een equivalent van gemiddeld 2000 tot 2200 uur (± 25% van de tijd)

 

Windturbine op zee (offshore):

 • Omdat er op volle zee meer ruimte beschikbaar is, kunnen er grotere en krachtigere windturbines worden gebouwd. De offshore industrie evolueert naar windturbines tot 12 MW, uitgerust met rotoren waarvan de spanwijdte meer dan 200 m kan bedragen.
 • Op zee waait de wind krachtiger en regelmatiger. Windturbines halen er een rendement van gemiddeld 4000 uur aan vol vermogen.
 • Schema wind
 • De gondel draait de rotor met de wieken automatisch in de windrichting.
 • Een wiek van een onshore windturbine kan tot 75 m lang zijn. De wieken van offshore windturbines halen een lengte van 100 m.
 • Via de holle mast kan de gondel worden bereikt. Aan de voet van de mast bevindt zich de transformator die de spanning van de opgewekte stroom verhoogt.
 • Zodra de wind de wieken in beweging brengt, zet de tandwielkast het lage toerental van de rotor om in het hogere toerental van de generator.
 • De generator zet deze bewegingsenergie om in elektriciteit.

 

 

Wist u dit? Op 500 meter afstand komt het geluidsniveau van een windturbine niet uit boven dat in een bibliotheek.

 

*Wind4Flanders is een samenwerking tussen Zefier, IKA en Ventum&green.

**Wind4Wallonia is een samenwerking tussen Electrabel en 5 intercommunales: "InBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX en CENEO dat IDEA, IDETA en IGRETEC verenigt."                                                                                                                                              

***Greensky nv is een samenwerkingsverband tussen Electrabel, Infrabel, Sint-Truiden en Ventum&green.

 

Ontdek onze productieparken van dit type

Updates

Dalhem – Warsage - Bestand tijdelijk opgeschort in afwachting van een beslissing over de Einstein-telescoop

2024-03-19
Meer info

Raeren - Workshops voor omwonenden

2024-03-14

Presentatie van de resultaten van de milieueffectrapportage.

Meer info

Kruisem Extensie E17 - Infosessie op 25 maart 2024

2024-03-13

Er is een infosessie gepland op 25 maart 2024 om 18u te POC De Kepper (Kruisem).

Meer info

Berlare E17 - Infomoment op woensdag 6 maart

2024-02-26

Om de omwonenden te informeren over het windturbineproject Berlare E17, organiseren ENGIE en Aspiravi een informatiemoment op woensdag 6 maart 2024 in Parochiezaal De Kring (Kerkstraat 2, 9290 Overmere) van 16u tot 19u. U krijgt er individueel antwoord op uw vragen m.b.t. het windenergieproject in Berlare. Gelieve op voorhand uw aanwezigheid en voorkeursmoment door te geven via info@aspiravi.com, zodat wij voldoende collega’s kunnen voorzien om alle geïnteresseerden te woord te staan. 
 

Meer info

Hamont-Achel - Openbaar onderzoek windturbineproject

2024-02-22

Op 16/02/2024 werd een wijziging doorgevoerd aan het windturbine dossier in Hamont-Achel. Dit gewijzigde dossier kan ingekeken worden tijdens het openbaar onderzoek dit zal lopen van 01/03/2024 tot 30/03/2024. De documenten kan u raadplegen in het stadhuis of op het omgevingsloket - https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

Meer info