Meerhout ExxonMobil

Vier windturbines langs het Albertkanaal in Meerhout en Laakdal

Ten westen van de bestaande windturbines van ENGIE en Nike wenst ENGIE vier nieuwe windturbines te bouwen te Meerhout en Laakdal. Drie daarvan (MExx1-3) zijn gelegen op de site van ExxonMobil tussen het Albertkanaal en de E313: twee in Meerhout en één in Laakdal. De vierde (MExt) is gelegen aan de overkant van het Albertkanaal ter hoogte van de Langvoortbeemden op grondgebied Meerhout, in het verlengde van de drie bestaande windturbines van ENGIE (MEM01-03). Merk op dat deze laatste windturbine MExt een nieuwe versie is van het reeds vergunde windturbineproject Meerhout Extensie. Bij vergunning van deze windturbine zal die de bestaande vergunning voor Meerhout Extensie vervangen. 

 

Meerhout

 

Kerncijfers:

Aantal turbines4
Vermogen per turbine6.5  MW
Equivalent verbruik14.800 gezinnen
CO2e-besparing 7.000 ton/jaar

Planning:

11/2022Informatievergadering
05/2023Vergunningsaanvraag
11/2023Beslissing van de overheid
Q1/2025Start van de werken
Q4/2025Indienstname
Card image cap

Michiel Stevens

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Het openbaar onderzoek ging zonet van start

12/07/2023

Sinds woensdag 12/07 is het openbaar onderzoek met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor dit windturbineproject lopende in de gemeentes Meerhout en Laakdal. Tijdens deze periode, die 30 dagen duurt, hebben omwonenden de kans om zich uit te spreken over dit project naar de lokale overheden door middel van een bezwaarschrift.


De vergunningsbeslissing wordt verwacht einde 2023.
 

Uitnodigingen Informatiesessie 16/11/22

23/11/2022

Wij hebben vernomen dat de uitnodigingen voor de informatiesessie op woensdag 16 november 2022 pas op maandag 14 november in de bus zijn beland, hoewel wij deze reeds hadden verstuurd op maandag 7 november. We betreuren deze laattijdige levering door het postbedrijf en zullen hiervoor de nodige stappen ondernemen.

Wij wensen bij deze te benadrukken dat er geenszins sprake is van een moedwillig laattijdige communicatie. Op 8 november hebben we immers samen met ExxonMobil een persbericht gepubliceerd op onze websites en sociale media omtrent dit project, dat overigens ook werd opgepikt door lokale media, met vermelding van het tijdstip en de locatie van de informatiesessie.

Vermits alle omwonenden het recht hebben om zich over dit project te informeren vindt u op deze blogpagina een video waarin het project zelf nog eens toegelicht wordt door de projectleider met een presentatie. Daarbij worden onder meer de aspecten geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur,… toegelicht die studiebureau Tractebel Engineering naar aanleiding van deze aanvraag heeft onderzocht.
 

Video-opname Toelichting project

15/11/2022

 

Infomarkt op 16 november 2022 in Meerhout

02/11/2022

Eind november 2022 wordt de vergunningsaanvraag voor het windturbineproject Meerhout ExxonMobil ingediend. Volgend op de acceptering van dit dossier gaat het openbaar onderzoek van start begin januari 2023 voor een periode van 30 dagen. Tijdens dit onderzoek kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van hun respectievelijke gemeente. 

 

Om omwonenden alvast op een voldoende transparante manier te informeren over deze plannen, organiseert ENGIE voorafgaand aan de indiening van de aanvraag een infomarkt op woensdag 16 november in Parochiezaal Gestel (Turkenhof z/n, 2450 Meerhout). Van 18u30 tot 20u30 doorlopend kunnen omwonenden hier terecht met vragen omtrent dit project. Omwonenden van het project ontvangen hiertoe eerstdaags een uitnodiging in de brievenbus.

 

Voorafgaand aan deze informatiesessie (uiterlijk maandag 14 november) verschijnt op deze blogpagina eveneens een video-opname waarbij het project wordt toegelicht.

 

Mocht u op voorhand reeds vragen hebben, of mocht u verhinderd zijn om de infomarkt bij te wonen, neem dan gerust contact op met projectleider Michiel Stevens via renewableadministration@engie.com om een (online) overleg of telefoongesprek in te plannen.


 

Ontdek al onze productieparken

Downloads

Overzichtskaart

pdf, 6.3 MB

Windproject Meerhout ExxonMobil in cijfers

pdf, 1015.25 KB

Geluidskaarten

pdf, 8.66 MB

Slagschaduwkaart

pdf, 7.87 MB

Fotosimulaties

pdf, 38.82 MB

Kaart met opnamepunten visualisaties

pdf, 2.47 MB

Investeer mee via Electrabel CoGreen

pdf, 20.18 MB