Officiële inhuldiging van het grootste offshore windturbinepark in België

Op 20 oktober 2021 werd het offshore windpark Seamade officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Premier Alexander De Croo, Vice-eersteminister en Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, Minister van Energie Tinne Vanderstraeten, en burgemeester Bart Tommelein. Met zijn 58 windturbines en een totale capaciteit van 487 MW is het het grootste windturbinepark dat ooit werd gefinancierd en gebouwd in België.
Nieuws
21/10/2021

Jaarlijks zal het windpark 1,8 TWh aan groene energie opwekken, of het equivalent verbruik van 500 000 Belgische gezinnen wat overeenkomt met een jaarlijkse reductie van 700 000 ton CO2 per jaar. Het Seamade project draagt voor een groot deel bij aan de doelstelling om tegen 2020 13% van onze energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

ENGIE is dus blij dat zij als onderdeel van het Ocean Winds projectteam heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en realisatie van dit belangrijk windpark in de Noordzee. Dochterbedrijf Electrabel is er reeds van bij het begin bij en zal nu ook mee de exploitatie van het park op zich nemen.

ENGIE Electrabel wil met Ocean Winds een voortrekkersrol blijven spelen in de energietransitie in België waarin een heel belangrijke plaats is weggelegd voor offshore windenergie. Onze ambitie is om over 1000 megawatt op zee te beschikken tegen 2030, ook in consortia zoals deze.

Seamade