Repowering van het windpark Perwez: een nieuwe fase en een voorbeeld voor de energietransitie

Het windpark van Perwez, het resultaat van de samenwerking tussen ENECO, ENGIE, de gemeente Perwez en de twee lokale coöperaties HesbEnergie en Nosse Moulin, werd vandaag ingehuldigd in aanwezigheid van talrijke lokale stakeholders en projectpartners.
27/06/2024

Dit windpark met 7 turbines, dat sinds 2005 werd geëxploiteerd door de historische partners ENECO en ENGIE, is het resultaat van een ‘repowering’ van het oude windpark met 8 turbines en heeft zijn capaciteit verhoogd van 12 MW tot 29,4 MW. Dit project toont aan hoe verantwoorde exploitatie, technologische vooruitgang, optimalisering van het potentieel van een regio en samenwerking de energietransitie kunnen versnellen.

Dankzij de technologische vooruitgang van de afgelopen 15 jaar zijn er nu efficiëntere windturbines geïnstalleerd, waardoor de productie van duurzame elektriciteit op de locatie bijna is verdrievoudigd en het aantal windturbines is teruggebracht van acht naar zeven. Het windpark zal 70 GWh groene, lokale energie per jaar produceren, wat jaarlijks 28.000 ton CO2-uitstoot bespaart. Op jaarbasis komt deze productie overeen met het verbruik van 20.000 gezinnen en wordt het equivalent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van 14.000 personenauto's vermeden[1]

Een succesvolle staat van dienst, de basis voor een nieuwe fase in de opwekking van windenergie op basis van een sterk lokaal partnerschap 

Dit project behelst de repowering van het vorige windpark van 12 MW, dat gezamenlijk eigendom was van ENECO en ENGIE en dat sinds 2005 op de locatie in bedrijf was. In de loop van zijn exploitatie heeft het bewezen goed te kunnen integreren met de omwonenden, aangezien er in die periode zeer weinig klachten zijn geweest. Het was dus niet meer dan logisch dat dit tweede project doorgang zou vinden. De acceptatie van het oude park, de aandacht van de exploitanten voor een goede integratie in de omgeving en de samenwerking met de gemeente Perwez en de lokale coöperaties HesbEnergie en Nosse Moulins hebben in grote mate bijgedragen aan het succes van dit heropstartingsproject.

 

Een project zoals we er wel meer willen…

In december 2019 werd een bouwvergunning verleend voor de repowering van zeven windturbines. Terwijl de initiële ontwikkeling van een windenergieproject vaak op weerstand stuit en vaak meer dan 5 jaar in beslag neemt, verliep het repoweringproces in Perwez van 2020 tot 2024 zonder tegenstand en werd er geen beroep aangetekend. De projectpartners, ENECO en ENGIE, hebben zich ook ingezet om de lokale bewoners en de gemeente Perwez te betrekken, die samen met twee lokale coöperaties heeft besloten te investeren in een windturbine voor burgers.

Het windpark van Perwez bestaat nu uit één windturbine van de gemeenschap, vier windturbines van ENECO en twee van ENGIE. De oude turbines werden in de zomer van 2023 ontmanteld. Vijf ervan zullen worden herbouwd in Polen, Spanje en Moldavië. Drie zullen worden gebruikt als reserveonderdelen voor Duitsland en Polen.

Het project omvat verschillende maatregelen om vogels en vleermuizen te beschermen. Er zijn ook maatregelen genomen om geluidsoverlast en schaduweffecten tot een minimum te beperken. 

Tot slot draagt dit project bij tot de ambities van het Waals Gewest voor 2030 (6,2 TWh/jaar geproduceerd door onshore windturbines).

 

Quotes van de partners :

Miguel de Schaetzen, CEO van Eneco Wind België

Ik ben blij dat ik deze windturbine voor burgers kan inhuldigen in samenwerking met de gemeente Perwez en partnercoöperaties. Deze windturbine en dit windpark zijn het resultaat van de vervanging van machines die bijna 20 jaar oud waren. Na zoveel jaren in bedrijf te zijn geweest, hebben we gezien hoe goed ze zijn geïntegreerd in het dagelijkse leven van de lokale bewoners. Het beste bewijs hiervan is dat we tijdens de vergunningsfase geen tegenstand hebben ondervonden tegen deze nieuwe, grotere windturbines, die drie keer zoveel energie zullen produceren. Integendeel, de lokale bewoners en de gemeente Perwez wilden er graag aan meewerken. Voor ons is dit een echt succes en een zekerheid dat de angsten die tijdens de ontwikkeling van de projecten werden geuit, tijdens de exploitatie zullen verdwijnen. Parallel met deze inhuldiging blijft Eneco actief vooruitgang boeken in de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Wallonië. Eneco en ENGIE zijn vastbesloten om de lokale bevolking te betrekken bij de projecten die nodig zijn voor de energietransitie.

Vincent Verbeke, CEO van ENGIE België

"Dit repoweringproject past perfect in onze nieuwe ENERGIZE2030-strategie, en in het bijzonder in ons voornemen om onze onshore windenergiecapaciteit tegen die datum te verdubbelen tot 1.000 MW. We geloven ook in de kracht van samenwerking met lokale stakeholders en met andere industriële operatoren, om de energie- en klimaattransitie zo goed mogelijk te laten verlopen." 

 

Jordan Godfriaux, burgemeester, gemeente Perwez

"De gemeente Perwez maakt deel uit van een energietransitieproces en streeft naar energie-efficiëntie in de gemeente. Dit vereist een actief beleid om het energieverbruik en de CO2-productie te verminderen, maar ook om zoveel mogelijk eigendom te nemen van de elektriciteitsproductie die door de huishoudens in Perwez zal worden verbruikt. Het hier besproken repoweringproject heeft een aantal belangen, en dat geldt des te meer voor de burgerwind die eigendom is van de coöperaties en de gemeente. Aan de ene kant is er het financiële belang voor de gemeentebegroting, dankzij het rendement op de investering via dividenden en de belasting op winds, en het belang voor de burgers die individueel aandelen kunnen nemen in de coöperaties, kunnen profiteren van dividenden en kunnen worden voorzien van lokale elektriciteit. Er is ook het milieuvoordeel, met de duurzame productie van groene, lokale elektriciteit. De gemeente is er trots op deel uit te maken van dit ambitieuze en effectieve instrument voor de productie van energie in haar gebied.

Stéphane De Walque, voorzitter van HesbEnergie SCES agréée:

"Als actieve speler in Haspengouw is onze coöperatie verheugd om haar vierde windturbine voor burgers te verwerven, in mede-eigendom met de gemeente Perwez en de coöperatie Nosse Moulin. Hiermee beantwoorden we aan het vertrouwen van de 1.650 burgers die via aandelen in onze coöperatie hebben geïnvesteerd in de energietransitie. De volledige productie van deze windturbine wordt geleverd aan de coöperatie COCITER. Deze leverancier garandeert 100% groene, lokale en sociaal verantwoorde elektriciteit tegen een eerlijke prijs voor de leden van de Waalse sociaal verantwoorde coöperaties. HesbEnergie ontwikkelt deze virtueuze cirkel sinds 2013. Deze nieuwe burgerwind is de beste beloning voor onze 10e verjaardag!”

 

Didier Brosemer , Directeur, Nosse Moulin

"Dankzij dit project kunnen we de productie verhogen en de omwonenden betrekken bij het windpark van Perwez. De technische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om de productie te verhogen zonder overlast te veroorzaken voor de omwonenden, zoals duidelijk blijkt uit de afwezigheid van bezwaarschriften. Nosse Moulin dankt haar partners voor hun deelname aan dit project, gelegen op een steenworp van Gembloux, en hoopt deze goede samenwerking te kunnen voortzetten bij andere projecten in de regio." 

 

Conclusie

Een nieuw tijdperk van hernieuwbare en duurzame energieproductie voor de regio. De officiële en feestelijke inhuldiging van de repowering van het windpark van Perwez vond plaats op vrijdag 28 juni 2024, om 10.30 uur, op de locatie van de windturbines. Dit voorbeeldproject laat zien hoe lokale samenwerking innovatieve oplossingen voor de energietransitie kan bevorderen.

 

 

[1] 5 l/100km, 15000km/jaar, 2,6kgCO2/l diesel

Card image cap

Olivier Desclée

Press Officer
Contacteer Olivier via: +32 474 94 21 38
Gelieve in het weekend volgend nummer te gebruiken : +32 2 518 60 20

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

ENGIE maakt deel uit van een strategisch consortium voor concessies van het offshore windpark Prinses Elisabeth Eiland

Drie vooraanstaande energiebedrijven, Eneco, Otary en Ocean Winds (de joint venture tussen EDP Renewables en ENGIE die zich toelegt op offshore windenergie), kondigden de vorming aan van een strategisch partnerschap om gezamenlijk deel te nemen aan de aanbesteding voor de concessies van het offshore windpark Prinses Elisabeth Eiland in België.
12/07/2024
Card image cap
Pers

Google en ENGIE versterken hun partnerschap in België met Power Purchase Agreements

Google en ENGIE hebben zopas een reeks Corporate Power Purchase Agreements (cPPA's) ondertekend waarbij ENGIE meer dan 118 MW hernieuwbare energie zal leveren aan de digitale infrastructuren van Google in België.
02/07/2024
Card image cap
Artikel

Bureau Veritas certificeert ENGIE voor tweede jaar op rij met SET-label

Het SET-label (Sustainable Energy Transition), dat in mei 2022 in België werd gelanceerd, is het internationale equivalent van het Franse TED-label (Transition Energétique Durable) en certificeert onze methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen die geïntegreerd zijn in de samenleving, de natuur respecteren en bijdragen aan de vermindering van koolstofemissies. 
13/06/2024
Card image cap
Artikel

Waar of niet waar?

Windturbines staan centraal in de energietransitie, maar toch worden ze vaak verkeerd begrepen. Omgeven door mythes, nodigen we je uit om je kennis te testen met onze waar of niet waar quiz, ontworpen om vooroordelen te ontkrachten en accurate informatie te geven over deze hernieuwbare energiebron. Kun jij de waarheden van de onwaarheden onderscheiden? Er is maar één manier om erachter te komen!
05/06/2024