Corporate PPA: het groene stroomleveringscontract voor bedrijven

Als grootste producent van hernieuwbare energie in België zet ENGIE zich in om de transitie naar een koolstofneutrale economie te versnellen. Energie-intensieve bedrijven nemen steeds meer initiatieven om hun koolstofuitstoot te verminderen. ENGIE ondersteunt hen hierin en biedt hen tal van oplossingen aan om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Een van deze oplossingen is het groene stroomleveringscontract, ofwel de corporate Power Purchase Agreement of PPA.
17/02/2022

De groene PPA: toegang tot hernieuwbare energie 

Een corporate Power Purchase Agreement is een koop- en leveringsovereenkomst tussen twee partijen: een hernieuwbare energieproducent en een afnemer. In die overeenkomst staan de voorwaarden voor deze levering. Bedrijven gaan deze overeenkomsten aan om snel toegang te hebben tot betrouwbare en gecertificeerde hernieuwbare energie, aan een vaste vooraf bepaalde, stabiele prijs. In ruil daarvoor zorgt de energieproducent voor de juiste hoeveelheden energie en nemen ze ook het risicobeheer op zich. ENGIE biedt dit soort contracten sinds een paar jaar aan zijn klanten aan voor de middellange of lange termijn (van 5 tot 20 jaar) en helpt hen zo op weg om op termijn koolstofneutraal te worden. 

Er zijn twee soorten contracten voor de levering van groene energie: offsite en onsite.

 

Offsite Corporate PPA: gegarandeerde groene stroomlevering tegen een competitieve prijs

ENGIE levert in België meer dan 250 megawatt aan hernieuwbare energie door middel van offsite PPA's. In 2019 tekende Google de eerste PPA met ENGIE. Deze overeenkomst, de aankoop van 92 megawatt hernieuwbare energie geproduceerd door offshore windmolenpark Norther in de Noordzee, was de eerste grootschalige aankoop van hernieuwbare energie in België en de eerste keer dat Google stroom kocht van een offshore windmolenpark.

Nadien volgden nog tal van andere bedrijven, waaronder Ineos , Covestro en Umicore. Deze energie-intensieve bedrijven kochten in 2021 de hernieuwbare energieproductie van onshore en offshore windmolens aan voor een bepaalde termijn en dekken hiermee een aanzienlijk deel van hun elektriciteitsbehoefte.


Wat houdt het in?

Offsite Corporate PPA's zijn overeenkomsten van bepaalde duur tussen een producent van hernieuwbare energie en een elektriciteitsverbruiker (industrie, dienstensector, lokale overheden, enz.).  Van deze overeenkomsten wordt gezegd dat ze "offsite" zijn wanneer de energieproductie niet op het terrein van de klant plaatsvindt - in tegenstelling tot "onsite" PPA's. Het voordeel van offsite-contracten is dat zij de ontwikkeling van wind- of zonneparken met een grotere capaciteit mogelijk maken, en de beste locaties voor de meest kosteneffectieve stroomopwekking benutten.

Deze vorm van PPA's, die al gebruikelijk zijn in Noord-Amerika en de Scandinavische landen, maken een aanzienlijke groei door in België en de rest van Europa, met name vanwege de dalende kosten voor de productie van groene energie.

 

Onsite Corporate PPA: groene elektriciteit geproduceerd op het terrein van de klant

Wat houdt het in?

Een onsite Corporate PPA is een contract voor de levering van groene elektriciteit waarbij ENGIE het ontwerp, de installatie en de exploitatie van de installatie voor de hernieuwbare energieproductie (windturbines, zonnepanelen) op de site van de klant financiert.

Deze onsite PPA is bedoeld om groene elektriciteit te leveren aan commerciële en industriële klanten, gemeenschappen, universiteiten, ziekenhuizen, steden en andere consumenten, en stelt de eigenaar of huurder van de locatie in staat de opgewekte energie zelf te verbruiken, gedurende een periode van 10 tot 25 jaar.

Gezien de beperkt beschikbare openbare ruimte in België voor hernieuwbare energie-installaties, wordt er steeds vaker naar industriële zones gekeken voor zonnepanelen en windmolens. Hierdoor winnen ook de onsite Corporate PPA’s de laatste jaren aan populariteit bij bedrijfsklanten. Onder andere Umicore sloot een dergelijk leveringscontract af met ENGIE voor zijn vestiging in Brugge.

 

Hoe werkt het?

Door gebruik te maken van de beschikbare oppervlakte ter plaatse, produceert en verbruikt de klant zijn eigen groene stroom tegen een gegarandeerde prijs en profiteert hij rechtstreeks van alle ter plaatse geproduceerde energie.

Wanneer meer energie wordt geproduceerd dan verbruikt, kan het overschot worden geïnjecteerd en aan het net worden verkocht (afhankelijk van de plaatselijke voorschriften).
Wanneer er geen elektriciteit wordt geproduceerd - 's nachts voor zonne-energie of wanneer het niet voldoende waait voor windturbines - wordt de elektriciteitsbehoefte gedekt door het net, bijvoorbeeld met groene stroom via een off-site groene Corporate PPA.

 

ENGIE als referentiepartner voor groene Corporate PPA’s

ENGIE heeft zich ertoe verbonden om tegen 2045 koolstofvrij te zijn. Een van de belangrijkste engagementen van de Groep? Actief bijdragen aan de decarbonisatie van zijn klanten. Een verbintenis die nagekomen wordt, onder andere door middel van Corporate Power Purchase Agreements.

Onze ambitie is de energietransitie voor onze klanten te versnellen door hen de levering van hernieuwbare elektriciteit op lange termijn te garanderen. Tegelijkertijd garandeert ENGIE vaste tarieven aan de producenten van hernieuwbare energie. Daarnaast biedt ENGIE ook tal van diensten aan op het gebied van risicobeheer. Zonne- en windenergie zijn intermittent. De productie valt dus niet altijd samen met het verbruikspatroon van de klant. ENGIE kan deze onvoorspelbare energieproductie laten afstemmen op de specifieke behoeften van de klant door gebruik te maken van technieken voor portefeuillebeheer en markt- en statistische prognosetools.
 

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

Dankzij 1,5 MWp aan zonnepanelen van ENGIE wordt Gosselin een duurzamere logistieke speler

ENGIE heeft een zonnepaneleninstallatie van 1,5 MWp geplaatst op de site van Gosselin in Antwerpen. Gosselin is een groot verhuis- en logistiek bedrijf en kan dankzij deze installatie van meer dan 3000 zonnepanelen zijn CO2-uitstoot verminderen met 535 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 268 dieselwagens.
11/04/2024
Card image cap
Pers

Brouwerij St-Feuillien wordt groter en duurzamer met de hulp van ENGIE

Brouwerij St-Feuillien, die dit jaar haar 150ste verjaardag viert, investeert in de toekomst en gaat de hedendaagse milieu-uitdagingen aan. Het bedrijf presenteert vandaag zijn nieuwe productielijnen, geïnstalleerd in twee nieuwe gebouwen, zijn waterzuiveringsinstallatie, die voldoet aan de strenge lozingsnormen voor afvalwater, zijn energieterugwinningsproces, en zonnepanelen, geïnstalleerd door ENGIE, die jaarlijks het equivalent van een derde van het elektriciteitsverbruik van de site zullen produceren.
28/11/2023
Card image cap
Pers

Site van Puratos in Andenne wordt duurzamer dankzij 4200 zonnepanelen geplaatst door ENGIE

ENGIE installeerde, financierde en onderhoudt een zonnepaneleninstallatie bij Puratos in Andenne, een wereldleider in ingrediënten voor bakkerij, patisserie en chocolade. Dankzij deze installatie van 2 megawatt kan het bedrijf zijn CO2-uitstoot reduceren met 750 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 375 dieselwagens.
17/11/2023