Umicore ondertekent PPA’s voor hernieuwbare elektriciteit met ENGIE en Axpo om twee van haar grootste sites wereldwijd van stroom te voorzien

Umicore heeft twee afzonderlijke langetermijnovereenkomsten gesloten met ENGIE en Axpo voor de afname van hernieuwbare elektriciteit (Power Purchase Agreement, PPA) van offshore en onshore windturbines in België. Deze overeenkomsten zullen meer dan de helft van de elektriciteitsvraag van de Belgische vestigingen van Umicore dekken. Ze zullen bijdragen aan de doelstelling van de Groep om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn.
03/02/2022

Beide contracten gingen van start in januari van dit jaar en dienen hoofdzakelijk Umicore's site in Hoboken, een van 's werelds grootste recyclage-installaties voor edele metalen, en de site in Olen, waar verschillende bedrijfsactiviteiten en ook Umicore's hoofdkantoor voor Onderzoek & Ontwikkeling zijn gevestigd.

Umicore's ambitieuze stappenplan naar klimaatneutraliteit tegen 2035, terwijl we ons bedrijf laten groeien, vereist dat we alle hefbomen en al onze mogelijkheden gebruiken om daar te geraken. Dit houdt in dat we moeten overschakelen naar hernieuwbare energie - zo snel we kunnen en voor al onze activiteiten wereldwijd. Deze twee overeenkomsten voor hernieuwbare elektriciteit met ENGIE en Axpo helpen de elektriciteitsbehoeften van twee van onze grootste sites ter wereld te dekken en onze scope 2-emissies te verminderen,

aldus Mathias Miedreich, CEO van Umicore. 


In het kader van het akkoord met ENGIE heeft Umicore zich verzekerd van de productie van 28 MW van offshore windturbines van ENGIE in de Belgische Noordzee. Tot 2030 zal ENGIE ongeveer 100 GWh hernieuwbare elektriciteit per jaar leveren aan Umicore.

Dankzij een grote, gediversifieerde en groeiende portefeuille van hernieuwbare energieproductie in België en in het buitenland, kan ENGIE zijn klanten gedurende vele jaren lokale, koolstofvrije energie leveren. Na enkele maanden geleden een PPA te hebben afgesloten met Umicore in Polen en na het bedrijf in België al te hebben voorzien van on-site hernieuwbare energieoplossingen zoals wind-, zonne- en batterijinstallaties, zijn we verheugd om onze historische klant nu verder ondersteunen bij het bereiken van koolstofneutraliteit in België,

aldus Thierry Saegeman, country manager van ENGIE in België.

Voor ENGIE is deze leveringsovereenkomst met Umicore een nieuwe in een reeks langlopende PPA’s met industriële spelers in België. Dankzij een brede waaier van oplossingen voor het beheer van energierisico's verbindt ENGIE de uitdagende koolstofneutrale ambities van energie-intensieve internationale bedrijven enerzijds, met lokale hernieuwbare projecten anderzijds, en vergemakkelijkt zo de ontwikkeling van bijkomende capaciteiten voor koolstofvrije energie.


In het kader van de 14-jarige PPA met Axpo zal Umicore hernieuwbare energie ontvangen van een onshore windmolenpark in België. Umicore heeft zich exclusief verzekerd van de productie uit dit windmolenpark, waarbij Axpo tot 2035 ongeveer 35 GWh per jaar zal leveren.

Wij zijn erg verheugd over dit contract met Umicore. Het toont eens te meer dat steeds meer industriële bedrijven energie uit hernieuwbare bronnen willen aankopen, zowel in België als op internationale schaal. Axpo heeft veel ervaring op dit gebied en ondersteunt haar klanten graag met energieoplossingen op maat voor de aankoop van klimaatvriendelijke elektriciteit en de vermindering van hun CO2-uitstoot. We kijken uit naar de samenwerking met Umicore,

aldus Domenico Franceschino, Directeur Origination on Western & Eastern Europe bij Axpo.


PPA's zijn een motor van de energietransitie en Axpo speelt een belangrijke bemiddelende rol tussen producenten en consumenten. Terwijl investeerders en producenten in hernieuwbare energie op zoek zijn naar stroomverbruikers die hun projecten investerings- en prijszekerheid bieden, willen steeds meer energie-intensieve industriële bedrijven hernieuwbare elektriciteit op lange termijn aankopen. Axpo heeft een diepgaande expertise op het gebied van PPA's en ondersteunt talrijke zakelijke klanten in ongeveer 40 markten op hun weg naar een lagere CO2-uitstoot.


In haar ESG-strategie "Let's go for Zero" streeft Umicore ernaar om tegen 2035 een netto nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken voor haar scope 1-emissies, die het gevolg zijn van haar activiteiten op de sites, en voor haar scope 2-emissies, die verband houden met energieaankopen. Als eerste mijlpaal wil Umicore de broeikasgasemissies tegen 2025 met 20 procent verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2019.

 

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 
Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.     

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van    € 2,1 miljard (omzet van € 12,7 miljard) en stelt iets minder dan 11.000 mensen in dienst.   

 
ENGIE profiel

ENGIE is de Belgische markleider in verkoop van elektriciteit, aardgas en in dienstverlening in energie. Omdat de onderneming resoluut de kaart van de zero carbon transitie trekt, biedt ze haar residentiële, professionele en industriële klanten innoverende oplossingen aan voor een zuiniger en doordachter energiegebruik en voor meer comfort. Als grootste producent van groene energie produceert ENGIE elektriciteit dicht bij zijn klanten, door middel van een gediversifieerd productiepark met lage CO2-uitstoot.


Axpo profiel

Axpo is de grootste Zwitserse producent van hernieuwbare energie en een internationale leider in energiehandel en de marketing van zonne- en windenergie. 5.000 medewerkers combineren ervaring en expertise met een passie voor innovatie. Axpo ontwikkelt innovatieve energieoplossingen voor haar klanten op basis van state-of-the-art technologieën in 40 landen in Europa, de VS en Azië.
 

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

ENGIE opent in Turnhout eerste publiek laadplein in België

20 nieuwe laadpunten leveren groene energie en zijn permanent toegankelijk voor de bedrijven en bewoners in de buurt.
24/05/2024
Card image cap
Pers

Primeur: ENGIE en Solarge plaatsen grootste circulaire zonne-installatie bij SABIC in Genk

ENGIE, Solarge en SABIC slaan de handen in elkaar voor een baanbrekende zonne-installatie van 2,4 MW op de site van SABIC in Genk. Uniek aan de zonnepanelen is dat ze 100% circulair zijn, veel minder wegen dan traditionele zonnepanelen én door Solarge in Nederland geproduceerd worden met SABIC-materialen. Het project is een echte primeur: nooit eerder in de wereld werd een installatie van dergelijke omvang met deze panelen gebouwd.
13/05/2024
Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

Dankzij 1,5 MWp aan zonnepanelen van ENGIE wordt Gosselin een duurzamere logistieke speler

ENGIE heeft een zonnepaneleninstallatie van 1,5 MWp geplaatst op de site van Gosselin in Antwerpen. Gosselin is een groot verhuis- en logistiek bedrijf en kan dankzij deze installatie van meer dan 3000 zonnepanelen zijn CO2-uitstoot verminderen met 535 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 268 dieselwagens.
11/04/2024