Windenergie

ENGIE heeft als grootste groene stroomproducent enorme ambities op vlak van windenergie. Tegen 2030 wil ENGIE op land 1000 MW windenergie uitbouwen. In 2015 uitte de onderneming al de ambitie om tegen eind 2020 meer dan 550 MW windcapaciteit uit te bouwen. Vandaag beschikt de onderneming al over 372 MW aan windcapaciteit, is er 97 MW in aanbouw en heeft ENGIE nog eens voor 61 MW een vergunning verkregen. Deze windcapaciteit zal eind 2020 goed zijn voor een jaarlijkse productie van 1 miljard kilowattuur of het verbruik van 330 000 gezinnen. Bovendien zal 484 000 ton minder CO2 per jaar worden uitgestoten.

Ontdek al onze windparken!

ENGIE-Windturbines

We bouwen onze windturbines in partnership binnen de vennootschappen Wind4Flanders* en Wind4Wallonia** en met de grootst mogelijke aandacht voor de omwonenden. Zij zijn voor een deel aandeelhouder via Electrabel CoGreen.

Daarnaast zijn we ook actief in offshore windenergie en bouwen we hoogspanningsstations voor de windturbines op zee. Zij zorgen voor de omzetting van de geproduceerde energie van 33kV naar een spanning van 220kV en transporteren de elektriciteit via een exportkabel naar het transmissienetwerk op land.

ENGIE plaatst ook windturbines bij de klant zelf opdat zij zelf hun processen kunnen vergroenen via de lokaal geproduceerde groene elektriciteit. 

Om onze ambities te bereiken, willen we: 

 • ons park met 40 MW per jaar uitbreiden.
 • de bestaande vloot optimaliseren: we vervangen geleidelijk aan kleine oude turbines door efficiëntere, zoals we momenteel in Hoogstraten en Wondelgem doen.
 • tegen eind 2020 het Seamade windturbineproject in de Noordzee afronden. Dit park zal het equivalent verbruik van 485 000 huishoudens produceren en zal de CO2-uitstoot tot 750 000 ton per jaar verminderen.
 • deelnemen aan de volgende aanbestedingen voor de toekomstige concessies die in het Marien Ruimtelijk Plan van de Noordzee zijn vastgelegd

 

Interessante weetjes

 • Er verloopt gemiddeld 3 tot 4 jaar tussen de studie en de indienstname van een windpark.
 • Een gunstig geplaatste windturbine op land met een vermogen van 3 MW kan op één jaar tijd zo’n 7000 MWh elektriciteit produceren. Dat komt overeen met het jaarverbruik van bijna 2000 gezinnen.
 • De gemiddelde levensduur van een windturbine bedraagt 20 jaar.

 

Windenergie omzetten in elektriciteit

Om elektriciteit met een windturbine te produceren, moet het uiteraard waaien (de turbine draait pas bij een windsnelheid van 3 m/s en haalt haar maximale vermogen bij een snelheid van 12 m/s). Maar ook niet té hard! Vanaf een windsnelheid van 25 m/s worden de windturbines uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. De energieproductie uit windturbines schommelt dan ook sterk. ENGIE maakt gebruik van speciale software die meteorologische gegevens analyseert om de productie van de turbines zo accuraat mogelijk te voorspellen. Op basis van die informatie kunnen we desnoods andere energiebronnen of centrales inschakelen.

 

Hoe werkt het?

Windturbine op het vasteland (onshore):

 • Haalt momenteel een vermogen van 3,5 tot 5,6 MW
 • Levert haar volle vermogen gedurende een equivalent van gemiddeld 2000 tot 2200 uur (± 25% van de tijd)

 

Windturbine op zee (offshore):

 • Omdat er op volle zee meer ruimte beschikbaar is, kunnen er grotere en krachtigere windturbines worden gebouwd. De offshore industrie evolueert naar windturbines tot 12 MW, uitgerust met rotoren waarvan de spanwijdte meer dan 200 m kan bedragen.
 • Op zee waait de wind krachtiger en regelmatiger. Windturbines halen er een rendement van gemiddeld 4000 uur aan vol vermogen.Schema wind
 • De gondel draait de rotor met de wieken automatisch in de windrichting.
 • Een wiek van een onshore windturbine kan tot 75 m lang zijn. De wieken van offshore windturbines halen een lengte van 100 m.
 • Via de holle mast kan de gondel worden bereikt. Aan de voet van de mast bevindt zich de transformator die de spanning van de opgewekte stroom verhoogt.
 • Zodra de wind de wieken in beweging brengt, zet de tandwielkast het lage toerental van de rotor om in het hogere toerental van de generator.
 • De generator zet deze bewegingsenergie om in elektriciteit.

 

Wist u dit? Op 500 meter afstand komt het geluidsniveau van een windturbine niet uit boven dat in een bibliotheek.

 

*Wind4Flanders is een samenwerking tussen Zefier, IKA en I.B.E.G. Het gaat om een 50/50 partnerschap waarbij Electrabel de operationele activiteiten op zich neemt.

**Wind4Wallonia is een samenwerking tussen Electrabel en 5 intercommunales (IBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX en IPFH dat IDEA, IDETA en IGRETEC verenigt). Concreet gaat het om een 50/50 partnerschap waarbij Electrabel de operationele activiteiten op zich neemt.

Ontdek al onze productieparken

Updates

Harelbeke-Zwevegem - Status van het project

2020-09-23

ENGIE verkreeg in 2018 de vergunning voor de windturbine. Deze beslissing werd door de Vlaamse Overheid bevestigd. Er werd beroep ingediend tegen deze beslissing. Een uitspraak wordt verwacht tegen eind 2020.

Aalter Lakeland - Status van het project

2020-09-22

ENGIE verkreeg in oktober 2019 de vergunning voor de windturbine. Deze beslissing werd in 2020 door de Vlaamse Overheid bevestigd. Er werd beroep ingediend tegen deze beslissing. Een uitspraak wordt verwacht tegen midden 2021.

Hoogstraten Repowering - Status van het project

2020-09-08

De bouwwerf van het repowering project gaat naar zijn finale en meest spectaculaire fase toe. De laatste dagen van september is de levering van de windturbine elementen via uitzonderlijk transport voorzien. In oktober starten we dan met de eigenlijke opbouw van de windturbines, deze zal waarschijnlijk tot en met november duren in verschillende fasen.

De eerste turbine zal al in oktober haar eerste groene energie leveren en als alles verder normaal verloopt verwachten we vóór het einde van het jaar alle 6 windmolens operationeel te hebben.

Herentals – Plassendonk - Wijzigingsverzoek en openbaar onderzoek

2020-08-27

Op 2 juli 2020 heeft ENGIE Electrabel een wijzigingsverzoek ingediend, waarbij plannen werden toegevoegd voor de bouw van drie hoogspanningscabines en de bijbehorende hoogspanningskabels. Aan de inhoud van het dossier werd verder niets gewijzigd. De conclusies op vlak van geluid, slagschaduw, veiligheid en natuur blijven geldig.

Om iedereen de kans te geven de bijkomende plannen te bekijken en eventueel bedenkingen te formuleren op het wijzigingsverzoek, werd er een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020.
Echter dient er opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd te worden op vraag van de overheid.
Het nieuwe openbaar onderzoek start op 28 augustus 2020 en loopt nog tot en met 26 september 2020. Het volledige dossier kan ingekeken worden op het stadhuis van Herentals (voor meer info : www.herentals.be/openbaar-onderzoek).

Een samenvattende presentatie van het project kan u onderaan deze pagina downloaden.
De documenten die deel uitmaken van het wijzigingsverzoek zijn hieronder beschikbaar.

Gingelom E40 Extensie - Wijzigingsverzoek

2020-08-07

Op 7 augustus 2020 heeft ENGIE Electrabel een wijzigingsverzoek ingediend, waarmee we wensen te beantwoorden aan het advies van de Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. Er werd niets gewijzigd aan de inplanting, coördinaten en dimensies van de windturbines. Een samenvattende presentatie van het wijzigingsverzoek kan u onderaan deze pagina downloaden.

In kader van dit wijzigingsverzoek wordt opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek start op 1 september 2020 en loopt tot en met 30 september 2020. Het wijzigingsverzoek kan ingekeken worden op het gemeentehuis van Gingelom.