Windenergie

ENGIE heeft als grootste groene stroomproducent enorme ambities op vlak van windenergie. Tegen 2030 wil ENGIE op land 1000 MW windenergie uitbouwen. In 2015 uitte de onderneming al de ambitie om tegen eind 2020 meer dan 550 MW windcapaciteit uit te bouwen. Vandaag beschikt de onderneming al over 383 MW aan windcapaciteit, is er 97 MW in aanbouw en heeft ENGIE nog eens voor 61 MW een vergunning verkregen. Deze windcapaciteit zal eind 2020 goed zijn voor een jaarlijkse productie van 1 miljard kilowattuur of het verbruik van 330 000 gezinnen. Bovendien zal 484 000 ton minder CO2 per jaar worden uitgestoten.

Ontdek al onze windparken!

ENGIE-Windturbines

We bouwen onze windturbines in partnership binnen de vennootschappen Wind4Flanders* en Wind4Wallonia** en met de grootst mogelijke aandacht voor de omwonenden. Zij zijn voor een deel aandeelhouder via Electrabel CoGreen.

Daarnaast zijn we ook actief in offshore windenergie en bouwen we hoogspanningsstations voor de windturbines op zee. Zij zorgen voor de omzetting van de geproduceerde energie van 33kV naar een spanning van 220kV en transporteren de elektriciteit via een exportkabel naar het transmissienetwerk op land.

ENGIE plaatst ook windturbines bij de klant zelf opdat zij zelf hun processen kunnen vergroenen via de lokaal geproduceerde groene elektriciteit. 

Om onze ambities te bereiken, willen we: 

 • ons park met 40 MW per jaar uitbreiden.
 • de bestaande vloot optimaliseren: we vervangen geleidelijk aan kleine oude turbines door efficiëntere, zoals we momenteel in Hoogstraten en Wondelgem doen.
 • tegen eind 2020 het Seamade windturbineproject in de Noordzee afronden. Dit park zal het equivalent verbruik van 485 000 huishoudens produceren en zal de CO2-uitstoot tot 750 000 ton per jaar verminderen.
 • deelnemen aan de volgende aanbestedingen voor de toekomstige concessies die in het Marien Ruimtelijk Plan van de Noordzee zijn vastgelegd

 

Interessante weetjes

 • Er verloopt gemiddeld 3 tot 4 jaar tussen de studie en de indienstname van een windpark.
 • Een gunstig geplaatste windturbine op land met een vermogen van 3 MW kan op één jaar tijd zo’n 7000 MWh elektriciteit produceren. Dat komt overeen met het jaarverbruik van bijna 2000 gezinnen.
 • De gemiddelde levensduur van een windturbine bedraagt 20 jaar.

 

Windenergie omzetten in elektriciteit

Om elektriciteit met een windturbine te produceren, moet het uiteraard waaien (de turbine draait pas bij een windsnelheid van 3 m/s en haalt haar maximale vermogen bij een snelheid van 12 m/s). Maar ook niet té hard! Vanaf een windsnelheid van 25 m/s worden de windturbines uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. De energieproductie uit windturbines schommelt dan ook sterk. ENGIE maakt gebruik van speciale software die meteorologische gegevens analyseert om de productie van de turbines zo accuraat mogelijk te voorspellen. Op basis van die informatie kunnen we desnoods andere energiebronnen of centrales inschakelen.

 

Hoe werkt het?

Windturbine op het vasteland (onshore):

 • Haalt momenteel een vermogen van 3,5 tot 5,6 MW
 • Levert haar volle vermogen gedurende een equivalent van gemiddeld 2000 tot 2200 uur (± 25% van de tijd)

 

Windturbine op zee (offshore):

 • Omdat er op volle zee meer ruimte beschikbaar is, kunnen er grotere en krachtigere windturbines worden gebouwd. De offshore industrie evolueert naar windturbines tot 12 MW, uitgerust met rotoren waarvan de spanwijdte meer dan 200 m kan bedragen.
 • Op zee waait de wind krachtiger en regelmatiger. Windturbines halen er een rendement van gemiddeld 4000 uur aan vol vermogen.Schema wind
 • De gondel draait de rotor met de wieken automatisch in de windrichting.
 • Een wiek van een onshore windturbine kan tot 75 m lang zijn. De wieken van offshore windturbines halen een lengte van 100 m.
 • Via de holle mast kan de gondel worden bereikt. Aan de voet van de mast bevindt zich de transformator die de spanning van de opgewekte stroom verhoogt.
 • Zodra de wind de wieken in beweging brengt, zet de tandwielkast het lage toerental van de rotor om in het hogere toerental van de generator.
 • De generator zet deze bewegingsenergie om in elektriciteit.

 

Wist u dit? Op 500 meter afstand komt het geluidsniveau van een windturbine niet uit boven dat in een bibliotheek.

 

*Wind4Flanders is een samenwerking tussen Zefier, IKA en I.B.E.G. Het gaat om een 50/50 partnerschap waarbij Electrabel de operationele activiteiten op zich neemt.

**Wind4Wallonia is een samenwerking tussen Electrabel en 5 intercommunales (IBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX en IPFH dat IDEA, IDETA en IGRETEC verenigt). Concreet gaat het om een 50/50 partnerschap waarbij Electrabel de operationele activiteiten op zich neemt.

Ontdek al onze productieparken

Updates

Maldegem - Eeklo - Kaprijke - Opbouw windturbines

2020-07-06

Ondertussen zijn we gestart met de bouw van de negen windturbines in de cluster Maldegem-Eeklo-Kaprijke. De komende twee weken worden de onderdelen van de windturbines op de juiste plaats gehesen.

Dalhem – Warsage - Openbaar onderzoek

2020-06-19

Het dossier met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het Waalse Gewest. De volgende fase van het project is het openbaar onderzoek, dat zal plaatsvinden van 22 juni tot 24 augustus.

Zwijndrecht - Burcht - Informatievergadering

2020-06-18

ENGIE Electrabel organiseert op dinsdag 7 juli om 18u een informatievergadering voor de omwonenden.

Wij willen graag ons project voorstellen en u inlichten over onze ideeën om een windturbineproject te realiseren van twee windturbines langs de Schelde in Burcht. Door de coronacrisis kunnen we geen fysieke infomarkt organiseren. Om u wel zo goed mogelijk op de hoogte te brengen, houden we de infosessie op een digitale manier. De projectleider van ENGIE Electrabel zal op de informatievergadering een presentatie geven. Achteraf kunnen bijkomende vragen beantwoord worden. Uw opmerkingen of suggesties in verband met het project zijn hartelijk welkom.

Via onderstaande link kan u de presentatie terugvinden die tijdens de informatievergadering werd voorgesteld.

Aalter Lakeland - Vergunning afgeleverd voor windturbine bij Arvesta

2020-06-15

ENGIE Electrabel heeft op 15 juni 2020 de vergunning verkregen voor de turbine op site van Arvesta. De tweede turbine, ten noorden van de industriezone, had teveel impact op de vliegbewegingen rond het vliegveld van Ursel en werd niet vergund.

Lommel Rymoplast - Start van de werken

2020-03-25

De voorbereidingen van de civiele werken voor de bouw van het windpark zijn ondertussen gestart.