Windenergie

ENGIE heeft als grootste groene stroomproducent enorme ambities op vlak van windenergie. Tegen 2030 wil ENGIE op land 1000 MW windenergie uitbouwen. Begin 2022 beschikt de onderneming al over 475 MW aan windcapaciteit, is er 70 MW in aanbouw. Deze windcapaciteit is goed zijn voor een jaarlijkse productie van 1 miljard kilowattuur of het verbruik van 330 000 gezinnen. Bovendien komt dit overeen met een vermeden CO2 uitstoot van 484 000 ton per jaar.

Bij elk project dat we beschrijven op onze blog, vermelden we de vermeden CO2 uitstoot. Hoe berekenen we die?
Als windturbines of zonnepanelen elektriciteit produceren, hoeft een stoom- en gasturbine of afgekort STEG, wat een flexibele centrale met een hoog rendement is, niet te draaien.
Een STEG stoot ongeveer 0,4 ton CO2 per MWh uit. Als een windmolen bij voorbeeld 1000 MWh produceert, die dan niet moet geproduceerd worden door een STEG, vermijden wij zo de uitstoot van 1000 x 0,4 = 400 ton CO2.

Ontdek al onze windparken!

ENGIE-Windturbines

We bouwen onze windturbines in partnership binnen de vennootschappen Wind4Flanders* ,Wind4Wallonia** en Greensky *** met de grootst mogelijke aandacht voor de omwonenden. Zij zijn voor een deel aandeelhouder via CoGreen.

Daarnaast zijn we ook actief in offshore windenergie. ENGIE heeft als onderdeel van het Ocean Winds projectteam bijgedragen aan de ontwikkeling en realisatie van het SeaMade windpark in de Noordzee. Dochterbedrijf Electrabel was reeds betrokken bij de aanvang van het project en neemt nu ook de exploitatie van het park op zich.


ENGIE Electrabel wil met Ocean Winds een voortrekkersrol blijven spelen in de energietransitie in België waarin een heel belangrijke plaats is weggelegd voor offshore windenergie. Onze ambitie is om over 1000 megawatt op zee te beschikken tegen 2030, ook in consortia zoals deze.

ENGIE plaatst ook windturbines bij de klant zelf opdat zij zelf hun processen kunnen vergroenen via de lokaal geproduceerde groene elektriciteit. 

Om onze ambities te bereiken, willen we: 

 • ons park met 40 MW per jaar uitbreiden.
 • de bestaande vloot optimaliseren: we vervangen geleidelijk aan kleine oude turbines door efficiëntere, zoals we in 2021 deden in Hoogstraten en Wondelgem .

 

Interessante weetjes

 • Er verloopt gemiddeld 3 tot 4 jaar tussen de studie en de indienstname van een windpark.
 • Een gunstig geplaatste windturbine op land met een vermogen van 3 MW kan op één jaar tijd zo’n 7000 MWh elektriciteit produceren. Dat komt overeen met het jaarverbruik van bijna 2000 gezinnen.
 • De gemiddelde levensduur van een windturbine bedraagt 20 jaar.

 

Windenergie omzetten in elektriciteit

Om elektriciteit met een windturbine te produceren, moet het uiteraard waaien (de turbine draait pas bij een windsnelheid van 3 m/s en haalt haar maximale vermogen bij een snelheid van 12 m/s). Maar ook niet té hard! Vanaf een windsnelheid van 25 m/s worden de windturbines uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. De energieproductie uit windturbines schommelt dan ook sterk. ENGIE maakt gebruik van speciale software die meteorologische gegevens analyseert om de productie van de turbines zo accuraat mogelijk te voorspellen. Op basis van die informatie kunnen we desnoods andere energiebronnen of centrales inschakelen.

 

Hoe werkt het?

Windturbine op het vasteland (onshore):

 • Haalt momenteel een vermogen van 3,5 tot 5,6 MW
 • Levert haar volle vermogen gedurende een equivalent van gemiddeld 2000 tot 2200 uur (± 25% van de tijd)

 

Windturbine op zee (offshore):

 • Omdat er op volle zee meer ruimte beschikbaar is, kunnen er grotere en krachtigere windturbines worden gebouwd. De offshore industrie evolueert naar windturbines tot 12 MW, uitgerust met rotoren waarvan de spanwijdte meer dan 200 m kan bedragen.
 • Op zee waait de wind krachtiger en regelmatiger. Windturbines halen er een rendement van gemiddeld 4000 uur aan vol vermogen.Schema wind
 • De gondel draait de rotor met de wieken automatisch in de windrichting.
 • Een wiek van een onshore windturbine kan tot 75 m lang zijn. De wieken van offshore windturbines halen een lengte van 100 m.
 • Via de holle mast kan de gondel worden bereikt. Aan de voet van de mast bevindt zich de transformator die de spanning van de opgewekte stroom verhoogt.
 • Zodra de wind de wieken in beweging brengt, zet de tandwielkast het lage toerental van de rotor om in het hogere toerental van de generator.
 • De generator zet deze bewegingsenergie om in elektriciteit.

 

Wist u dit? Op 500 meter afstand komt het geluidsniveau van een windturbine niet uit boven dat in een bibliotheek.

 

*Wind4Flanders is een samenwerking tussen Zefier, IKA en I.B.E.G. Het gaat om een 50/50 partnerschap waarbij Electrabel de operationele activiteiten op zich neemt.

**Wind4Wallonia is een samenwerking tussen Electrabel en 5 intercommunales (IBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX en IPFH dat IDEA, IDETA en IGRETEC verenigt). Concreet gaat het om een 50/50 partnerschap waarbij Electrabel de operationele activiteiten op zich neemt.

***Greensky cvba is een samenwerkingsverband tussen Electrabel, Infrabel, Sint-Truiden en de Brusselse Intercommunale voor Elektriciteit (BIM)

Ontdek onze productieparken van dit type

Updates

Aarschot E314 - Presentatie

2023-03-23

 

Hier vindt u zowel de presentatie als ook een video met de info over het project Aarschot - Tielt-Winge E314. Het document bevat de inplanting, geluidskaarten, slagschaduwkaarten…

Bierbeek E40 - Presentatie

2023-03-23

 

Hier vindt u de presentatie met de info over het project Bierbeek E40. Het document bevat de inplanting, geluidskaarten, slagschaduwkaarten…

Bierbeek E40 - Informatievergadering 30 maart 2023

2023-03-01

Wij plannen een vergunningsaanvraag eind maart 2023. Om de plannen te duiden, nodigen wij u graag uit op een infomarkt in het kader van dit project. Deze markt gaat door op donderdag 30 Maart 2023 in De Borre (Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek). U kan er van 17u00 tot 20u00 doorlopend terecht voor al uw vragen omtrent dit project.

Aarschot E314 - Informatievergadering 21 maart 2023

2023-03-01

Wij plannen een vergunningsaanvraag eind maart 2023. Om de plannen te duiden, nodigen wij u graag uit op een infomarkt in het kader van dit project. Deze markt gaat door op dinsdag 21 maart 2023 in zaal Den Akker (Diestsesteenweg 326, 3202 Rillaar). U kan er van 17u00 tot 21u00 doorlopend terecht voor al uw vragen omtrent dit project.

Stekene - Raad van Vergunningsbetwistingen keurt vergunning goed voor 3 windturbines

2023-02-20

De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft het dossier van Wase Wind en ENGIE Electrabel goedgekeurd voor de drie windturbines zoals aangevraagd in de vergunning van 2017.

Gezien de windenergiemarkt razendsnel evolueert, moeten we de windprojecten aanpassen aan de snel wijzigende marktomstandigheden.

Om die reden hebben Electrabel en Fortech/Wase Wind een nieuw dossier aangevraagd in 2021. Het gaat om drie windturbines met een maximaal vermogen van 6,8 MW. Indien dit nieuwe project een definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunning zou verkrijgen, dan wordt er afstand gedaan van het oude dossier uit 2017.