Het Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas en Engie zorgen samen voor een vermindering van het energieverbruik van het Naamse ziekenhuis

13/07/2020
Sinds 10 juli prijkt een windturbineboom op de parking van het Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas in Namen. Deze boom symboliseert het engagement van het ziekenhuis om zijn energieverbruik te verminderen. In het kader van het Energieprestatiecontract dat het Regionaal Ziekenhuis afsloot bij ENGIE Solutions – het nieuwe B2B-merk van ENGIE – worden nu meerdere werven afgewerkt, opdat alles operationeel is tegen 31 december 2020.

Een windturbineboom is een systeem dat vergelijkbaar is met een zeer kleine windturbine: door de wind gaat hij draaien en produceert hij het equivalent van het verbruik van een gezin van 4 personen. “Dat is natuurlijk niet veel vergeleken met het jaarlijkse verbruik van het Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas”, erkent Stéphane Rillaerts, Algemeen Directeur van het CHRSM, “maar dit essentiële element, dat zich op de parking voor het ziekenhuis bevindt, zal onze patiënten en medewerkers er voortdurend aan herinneren dat het belangrijk is om met zijn allen bij te dragen aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk.” 

Voor de ingang van het ziekenhuis staat een zitbank uitgerust met een zonnepaneel waarmee patiënten en bezoekers hun smartphone kunnen opladen met een USB-kabel. Op dezelfde parking en ook op de parking die gereserveerd is voor de artsen, zijn laadpalen geïnstalleerd voor in totaal 12 elektrische wagens. Ze zullen vanaf 1 augustus operationeel zijn. “We hebben de prijs per kWh gelijkgesteld met die van de andere leveranciers in de regio. Op de achterste parking, die binnenkort wordt gerenoveerd, zijn ook plaatsen voor elektrische wagens en fietsen voorzien”, vervolgt Stéphane Rillaerts. 

Binnenkort wordt begonnen met de installatie van zonnepanelen op twee gevels, de daken en de kap boven de ingang. “Deze zonnepanelen zullen een aanzienlijke hoeveelheid koolstofvrije elektriciteit produceren. Het zullen de zichtbare elementen zijn van een deel van de renovatie die het Regionaal Ziekenhuis samen met ENGIE Solutions heeft ondernomen", besluit Stéphane Rillaerts.

Deze maatregelen maken deel uit van het totaalpakket van het Energieprestatiecontract (CPE) dat het Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas in Namen in 2019 afsloot met Engie Solutions. In totaal zullen 20 projecten het ziekenhuis in staat stellen om zijn jaarlijkse verbruik met meer dan 15% te verminderen, wat neerkomt op een besparing van meer dan € 300 000 per jaar. De werkzaamheden zijn lopende en alles zou klaar moeten zijn tegen 31 december 2020.

Andere afgewerkte projecten zijn:

 • De installatie van het "Optipro"-regelsysteem, dat het energieverbruik van het ziekenhuis rechtstreeks controleert. Dit instrument detecteert elk abnormaal verbruik en maakt het mogelijk om dit snel te verhelpen;
 • De regeling van de ventilatiegroepen in de operatiekamers;
 • De verbetering van de bestaande WKK-installatie;
 • De modernisering van het ketelhuis;
 • De installatie van pompen met variabel debiet;
 • De installatie van aanwezigheidssensoren in de operatiekamer.

Andere projecten zijn nog in uitvoering:

 • “Relighting”: vervanging van 3000 oude lampen door LED’s.

Projecten die dit najaar van start gaan:

 • Plaatsing van zonnepanelen op het dak en de gevels;
 • Bouw van zonne-carports;
 • Vermindering van het verbruik in zones wanneer deze niet in gebruik zijn;
 • Werken aan de waterkwaliteit;
 • Intern bewustwordingsprogramma.
   

Een kleine samenvatting van het Energieprestatiecontract bij het Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas (Maas-site)

- Jaarlijks verbruik: 

 • 7207 MWh elektriciteit (overeenkomend met het verbruik van 2485 gezinnen) 
 • 19 997 MWh gas (overeenkomend met het verbruik van 1492 gezinnen)  

- Doelstelling: 15.5% energiebesparing

 • Elektriciteit: het verbruik verminderen met 1503 MWh (20% besparing).
 • Gas: het verbruik verminderen met 2.143 MWh (10,9% besparing).
 • CO2: een vermindering van 1068 ton per jaar, wat overeenkomt met het uit het verkeer nemen van 534 personenwagens met dieselmotor.

- 578 MWh per jaar geproduceerd door de zonnepanelen, wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 199 gezinnen.
- 225 MWh besparing per jaar dankzij relighting, het equivalent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 78 gezinnen.

 

Stéphane Rillaerts – Algemeen Directeur van het Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas: Dit contract is het resultaat van een uitgebreide audit die over een periode van twee jaar werd uitgevoerd om te bepalen waar er verbeteringen mogelijk waren. Dit contract staat voor een globale aanpak. Het biedt ons echte garanties voor energiebesparing, aangezien ENGIE zich ertoe verbindt onze instelling te vergoeden als de doelstellingen niet worden bereikt.

Stan de Pierpont – Algemeen Directeur van ENGIE Solutions Cities & Communities: "ENGIE is vastbesloten om de leider te zijn in de zero-carbon transitie. Met onze uitgebreide ervaring in ziekenhuizen en Energieprestatiecontracten en dankzij onze jarenlange samenwerking met het Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas kunnen wij een bijdrage leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van het CHRSM – en daar zijn we trots op. De inzet van het ziekenhuis, in combinatie met de expertise van ENGIE, zal de ecologische voetafdruk en, meer in het algemeen, de milieu-impact van de activiteiten van het ziekenhuis verminderen en tegelijkertijd een hoge mate van betrouwbaarheid van de faciliteiten garanderen."