ENGIE breidt de opslagcapaciteit van de pompcentrale van Coo uit

Tijdens het bezoek van Minister van Energie Tinne Van der Straeten aan de spaarbekkencentrale van Coo (1080 MW) op dinsdag kondigde ENGIE de start van een belangrijke werf voor de centrale en voor het Belgische elektriciteitssysteem aan: een verhoging van het vermogen van de centrale met 7,5%. De centrale van Coo vormt al 50 jaar een essentiële schakel in het Belgische energielandschap. Dankzij deze uitbreiding zal hij in de komende decennia een nog prominentere rol kunnen spelen in de energietransitie van het land.
10/05/2021

Sinds zijn indienstname in de jaren 1970  is Coo een essentiële schakel in het Belgische energiesysteem. De spaarbekkencentrale fungeert als een enorme batterij, die elektriciteit kan opslaan door water te verpompen tussen een lager gelegen bekken en twee bekkens die 250 meter hoger liggen. Oorspronkelijk was de centrale bedoeld om de verbruikspieken aan het begin en einde van de dag op te vangen, maar nu intermitterende hernieuwbare energiebronnen (wind en zon) een steeds prominentere plaats innemen, kan Coo ook ingezet worden om de variabele productie van die energievormen te compenseren en bij te dragen tot het real-time evenwicht van het net. De centrale kan op vraag en binnen een responstijd van 2 minuten gedurende bijna 6 uur evenveel elektriciteit produceren of opslaan als een kerncentrale (1 GW) of meer dan 300 windturbines die draaien op vol vermogen. 

Het is precies in die context van groeiende hernieuwbare energie en een toenemende behoefte aan flexibiliteit dat ENGIE heeft beslist om te investeren in een vermogensuitbreiding van de centrale. Die komt bovenop op de renovatie van het onderste bekken van Coo, die midden april startte. 

Tegen begin 2025 zal het vermogen van de centrale stijgen van 1080 MW naar 1159 MW, terwijl het opslagvolume zal toenemen van 6000 MWh tot 6450 MWh. Deze vermogensstijging van 79 MW vormt het equivalent van het totale vermogen van 26 windturbines van 3 MW. De uitbreiding van het opslagvolume ter grootte van 450 MWh komt overeen met de opslagcapaciteit van 31 000 thuisbatterijen.   

 

Focus op de werken

Ter herinnering: de onderhouds- en uitbreidingswerken aan het onderste bekken, die startten op 15 april, zullen klaar zijn tegen eind augustus 2021. Daarbij zal 150 000 m³ grond afgegraven worden, het equivalent van 60 Olympische zwembaden. 

De werken voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit zullen deze zomer starten, met een verhoging van 2 meter van de dijken rond het tweede hoger gelegen bekken. Bij deze werken, die zullen duren tot juli 2023, wordt niet minder van 1 253 000 m³ grond uitgegraven, het equivalent van 500 Olympische zwembaden, wat het opslagvolume doet toenemen met 600 000 m³.  

De werken voor het verhogen van het vermogen zullen starten in mei 2023 en afgerond zijn tegen maart 2025. Deze werken bestaan uit het vervangen van de turbines, kleppen en transformatoren en het aanpassen van de alternatoren van Coo I. 

Gedurende de 4 jaar dat deze werken zullen duren, zullen gemiddeld ca. 40 mensen aan de slag zijn op de werf. De totale kost van de uitbreidingswerken bedraagt 67 miljoen euro. 

Cedric Osterrieth, CEO van ENGIE Generation Europe: Vandaag zet ENGIE een belangrijke stap voor het ondersteunen van België in de energietransitie. De voorziene uitbreiding van het opslagvolume en het vermogen van Coo zal een significante bijdrage leveren aan de flexibiliteitsdoelstellingen van ons land. Die flexibiliteit is noodzakelijk voor de verdere integratie van intermitterende hernieuwbare energiebronnen. Wij bevestigen met deze investering onze rol als pioniersbedrijf, dat al meer dan 100 jaar verankerd is in België, en onze wil om een voortrekker te zijn in de transitie naar een koolstofneutrale toekomst.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten: “De uitbreiding van de spaarbekkencentrale van Coo is een cruciale schakel in de switch naar 100% hernieuwbare energie. De centrale van Coo werkt als een gigantische batterij die zorgt voor meer flexibiliteit en zo de doorgroei van hernieuwbare energie ondersteunt. ENGIE is voor de regering, als historische partner van ons land, een bondgenoot om de switch naar 100% hernieuwbare energie en koolstofneutraliteit mee te realiseren en daar een voortrekkersrol in te spelen.

Card image cap

Olivier Desclée

Press Officer
Contacteer Olivier via: +32 474 94 21 38
Gelieve in het weekend volgend nummer te gebruiken : +32 2 518 60 20

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

Industriële test van Vanadium Flow batterijen als alternatief voor Lithium-Ion batterijen

Partnership in de energietransitie tussen Jan De Nul, ENGIE en Equans.
27/03/2024
Card image cap
Pers

Voormalige thermische centrale van ENGIE in Les Awirs volledig ontmanteld

De ontmantelingswerkzaamheden, die in april 2021 van start gingen na de definitieve sluiting van de centrale van Les Awirs in augustus 2020, werden eind december 2023 volgens plan voltooid. De site kan nu worden gebruikt voor nieuwe industriële activiteiten. Net als de nabijgelegen site van Terril van Hénâ, waar assen worden verwijderd, illustreert dit het vermogen en de inzet van ENGIE om zijn industriële projecten op een verantwoordelijke manier af te ronden.
06/02/2024
Card image cap
Pers

Minister Tinne Van der Straeten bezoekt Laborelec, het groeiende internationale R&D-centrum van ENGIE in België

Laborelec, het R&D-centrum voor elektrische technologieën van de ENGIE Groep, verwelkomt vandaag federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten voor een ontmoeting met de experts die mee vorm geven aan de toekomst van de energietransitie in België. Laborelec rekruteerde het afgelopen 1,5 jaar niet minder dan 64 nieuwe wetenschappers en onderzoekers om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar onderzoek en operationele ondersteuning rond de nieuwste energietechnologieën, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. Daarmee tekent het expertisecentrum in Linkebeek al zijn zevende opeenvolgende jaar van forse groei op.
18/10/2023