Een Waalse primeur: het verkeer van de Stad Namen vlotter en minder vervuilend dankzij het Intelligent Transport System (ITS) dat door ENGIE en Macq is geïnstalleerd

23/09/2020
Vastberaden om de congestie van de auto te verminderen en alternatieve mobiliteitsoplossingen aan te bieden, stelt de Stad Namen het eerste ITS in Wallonië voor. De stad heeft haar ambitie kunnen verwezenlijken dankzij aanzienlijke Europese middelen (EFRO) en heeft de uitvoering ervan toevertrouwd aan ENGIE en Macq.

De Stad Namen neemt het voortouw met hun ITS

De Stad Namen heeft besloten om de uitdagingen van de mobiliteit (congestie, vervuiling, financiële kost) aan te gaan en zich uit te rusten met een Intelligent Transport System (ITS). Dit transportsysteem verzamelt verkeersstroom- en milieugegevens, verwerkt en communiceert deze. Dit laatste gebeurt via dynamische panelen voor gebruikers en geanonimiseerde gegevens die op het web beschikbaar zijn in open-data voor particulieren, applicatieontwikkelaars en GPS-exploitanten. 

Het doel van het ITS is om mensen die Namen naderen, nauwkeurige, real-time informatie te verstrekken over de toestand van het verkeer, en de verschillende vervoersmiddelen te integreren en advies te geven over mobiliteit.  Het is een toepassing die de milieueffecten van mobiliteit vermindert en onverwachte omstandigheden, tijdverlies, congestie en vervuiling tegengaat, terwijl het bestaande alternatieven ondersteunt.

Het ITS zal de mobiliteitsstrategie van de stad versterken door betrouwbare gegevens te verstrekken voor alle vervoersmiddelen. Het zal de stad ook in staat stellen om het gebruikersgedrag te sturen en een betere multimodale toegankelijkheid te bieden.

Na afloop van een openbare aanbesteding werden ENGIE en Macq door de Stad Namen aangesteld om dit project uit te voeren: ENGIE voor de studie, het projectbeheer, de levering, de installatie en het onderhoud van de toepassingen en Macq voor de gegevensverwerking en het opzetten van gegevenstoegangsplatforms.

Concreet

Een reeks innovatieve sensoren is geplaatst op de drukste wegen van de Waalse hoofdstad (ANPR-camera's, luchtkwaliteitsmeetapparatuur, enz.). Naast de vastgelegde informatie is er ook andere informatie beschikbaar, zoals voor bussen in real time, het aantal beschikbare parkeerplaatsen in bepaalde parkings in het centrum van de stad en het aantal beschikbare fietsen.

Na verwerking wordt deze informatie ter beschikking gesteld van de burgers op een speciaal ontworpen website waar ze gemakkelijk de informatie kunnen vinden die ze zoeken en op informatieborden die zich op verschillende plaatsen in en rond het centrum van Namen bevinden.

ITS-effecten en -vooruitzichten

Het ITS maakt een vermindering van het verkeer naar het stadscentrum en een vermindering van de reistijden mogelijk. Het bevordert ook de multimodaliteit, terwijl de vervuiling in de stad wordt beperkt, door via dynamische borden de congestie- en ongevallenzones, de beste routes, de Park & Ride zones en de gemeenschappelijke fietsstations van Li Bia Velo aan te geven.

Enkele cijfers:

  • 17 bewakingscamera's
  • 47 ANPR-camera's
  • 6 luchtkwaliteitssensoren
  • 257 parkeersensoren
  • 1 website voor burgers (compatibel met smartphone)
  • 21 variabele berichtenborden
  • 60 informatiekiosken geïnstalleerd bij de belangrijkste bushaltes

Alle gegevens worden gecommuniceerd voor analyse binnen het beheerprogramma dat in opdracht van de Stad Namen werd ontwikkeld en dat gebaseerd is op de M³-software (Macq Mobility Manager).

Stéphanie Scailquin, Schepen van Stedenbouw en Stedelijke Aantrekkelijkheid van de Stad Namen, belast met de mobiliteit: "Het ITS beantwoordt aan de sterke ambitie van de Stad Namen om een even concreet en praktisch als innovatief mobiliteitsinstrument aan te bieden. Het biedt ons een meer voorspelbare, meer vloeiende en meer dynamische mobiliteit die voldoet aan de behoeften van zowel de Namenaars als de mensen die door onze stad trekken. Bovendien is het voor de Stad ook een unieke gelegenheid om mensen uit te nodigen om een verkeersplan te volgen dat ze kunnen oriënteren volgens hun behoeften. Het ITS is een complementair instrument dat de status van Namur smart city versterkt, bekommerd over de aantrekkelijkheid en de luchtkwaliteit.

Stan de Pierpont, CEO ENGIE Solutions, Cities & Communities: "Dit project illustreert het vermogen van ENGIE om lokale overheden oplossingen te bieden die hen in staat stellen steeds intelligenter, aangenamer en groener te worden. Het weerspiegelt onze wens om de leider te zijn op het gebied van koolstofneutrale oplossingen, wat een soepelere en meer multimodale mobiliteit betekent. We zijn er trots op dat we een bijdrage hebben geleverd aan deze Waalse primeur!”

François Macq, CEO van Macq n.v.: "Willen niet alle bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de samenleving? Bij Macq hebben we het geluk dat we de ideale oplossing voor Naamse pendelaars kunnen implementeren. Geen lange files meer, minder ongevallen en dus een veiliger en efficiënter wegennet. Dat Namen een voorbeeld mag zijn voor Wallonië op het vlak van intelligente mobiliteit!”