Performante en milieuvriendelijke koelkasten in de supermarkten

‘ZERO CARBON’ TRANSITIE: op een ecologische manier koude produceren, het is voortaan mogelijk. ENGIE heeft bij Proxy Delhaize in Rhisnes een innovatief koelsysteem geïnstalleerd, waarbij het koelmiddel geen CO₂ equivalent (eq.) uitstoot en toch hoge thermodynamische prestaties garandeert. Een primeur voor de buurtwinkel! De nieuwe installatie vermindert het elektriciteitsverbruik van de winkel met 30% en voorkomt de uitstoot van 100 ton CO₂ per jaar.

ENGIE Axima_Delhaize_belgrade_desktop

PERSBERICHT

De uitbater van de Proxy Delhaize in Rhines heeft, in samenwerking met ENGIE Axima, gekozen voor ecologische en efficiënte verwarmings- en koelsystemen, met het oog op een sterke daling van zijn energieverbruik per m². De inzet en de besparingen zijn hoog, wetende dat de koude productie 70% van het totaalverbruik van een supermarkt vertegenwoordigt.

Om de energie-efficiëntie van de winkel te optimaliseren werden verschillende werken uitgevoerd: de volledige isolatie van het gebouw en de leidingen, een warmterecuperatiesysteem van koude productie, een warmtepomp, hoogrendementskoeling, LED-verlichting, een draaideur en isothermische performante lokalen.

ENGIE Axima heeft ook een koude productiesysteem ontwikkeld en geïnstalleerd dat een ‘zero carbon’ koelmiddel gebruikt, NH₃, ook wel ammoniak genoemd. Een primeur in België voor de lokale handel.

Dit 100% natuurlijke koelmiddel vereist specifieke voorzorgsmaatregelen voor gebruik, en stoot in geval van een lek in de atmosfeer geen gram CO₂ eq. uit – in tegenstelling tot hydrofluorkoolwaterstoffen (HFC).

Deze NH₃-installaties bieden ook een zeer goede thermische uitwisselingscoëfficiënt, dat wil zeggen dat ze weinig elektriciteit verbruiken om de koude te produceren. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk om het elektriciteitsverbruik met gemiddeld 30% te verminderen in vergelijking met klassieke installaties, wat overeenkomt met 100 ton vermeden CO₂ per jaar.

 

Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux“Dit project past perfect in onze ambitie om onze klanten de zero carbon transitie ‘as a service’ aan te bieden. We doen dit door de complexiteit van de transitie voor hen te beheren en door innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen om hun verbruik te doen dalen. We zijn trots op het vertrouwen dat de Proxy Delhaize in Rhisnes ons heeft gegeven en dat we kunnen bijdragen aan hun wens om de broeikasgassen afkomstig van hun activiteiten te verminderen.”

Bernard Arimont, CEO ENGIE Axima“De koelsector heeft een rol te spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Enerzijds is het is de derde grootste verbruiker van elektriciteit in de wereld volgens het Internationaal Koude-instituut, anderzijds stoten niet-natuurlijke koelmiddelen heel wat broeikasgassen uit als ze in de atmosfeer terechtkomen. ENGIE Axima wil een koploper zijn in het leveren en moderniseren van koelinstallaties om de energiebesparingen te maximaliseren en de koelmiddelen te vervangen door natuurlijke vloeistoffen.”

Xavier Piesvaux, CEO Delhaize: “Delhaize is er trots op dat zijn filialen zoals die van Luc en Baudoin Bormans 100% duurzame energie op het voorplan zetten. Delhaize neemt als bedrijf ook zijn verantwoordelijkheden op en volgt een ambitieus plan: CO₂-neutraal worden voor al zijn activiteiten tegen 2021. Dit engagement komt niet alleen uit van de winkels, maar ook van de distributiecentra en op vlak van logistiek. Delhaize heeft al veel initiatieven gelanceerd, maar we zijn ons ervan bewust dat we nog verder moeten gaan. Als we een duurzame toekomst voor toekomstige generaties willen, moeten we nu handelen.”

Baudoin Bormans, uitbater van de Proxy Delhaize in Rhisnes: “Sinds de indienstname van het koude productiesysteem hebben we al het equivalent van de jaarlijkse CO₂-uitstoot van 70 gezinnen kunnen vermijden. En dat is nog maar het begin. We zijn ervan overtuigd dat de retailsector een belangrijke rol te spelen heeft in de energietransitie en in de strijd tegen de klimaatopwarming. In die richting willen we blijven werken.”

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn