Wanze – Héron

Het project ligt ten noorden van de E42 en bestaat uit 2 windturbines in de gemeente Héron en 4 windturbines in de gemeente Wanze voor een totale productiecapaciteit van 20,4 MW.

Een ideaal gelegen project, parallel aan de snelweg

Naast de ontwikkeling van het windpark, is het doel om, zodra het park is voltooid, een positieve terugkeer naar de regio te garanderen. Daarom ontwikkelt ENGIE Electrabel de windturbineparken en zet het samenwerkingen op met lokale actoren (intercommunale financieringsorganen, lokale burgercoöperaties, ...). Deze verschillende samenwerkingen zorgen voor lokale spin-offs gekoppeld aan investeringen in de ontwikkeling, de financiering en de exploitatie van het windpark.

ENGIE Electrabel heeft op 24 en 25 november een virtuele informatievergadering* georganiseerd over het voorproject voor de bouw en de exploitatie van 5 windturbines in de gemeenten Wanze en Héron.

*In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen D.29-5 e.v. en R.41-1 e.v. van het Wetboek van het leefmilieu, en van het Besluit van de Waalse gouverneur nr. 45 van 11 juni 2020 tot organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaande informatievergadering die voor bepaalde in boek I van het Wetboek van het leefmilieu opgesomde projecten wordt georganiseerd.

U vindt hieronder de elementen die tijdens deze virtuele informatievergadering worden voorgesteld, namelijk: video-transcriptie, presentatie van ENGIE Electrabel, presentatie van het door CSD Ingénieurs goedgekeurde ingenieursbureau.

NB: voor informatie over het voormalige project van 6 windturbines kunt u de geschiedenis van de updates hieronder raadplegen.

Kerncijfers:

Aantal turbines 5
Vermogen per turbine 4,5 MW
Equivalent verbruik 12 000 gezinnen
CO2-besparing 15 500 t/jaar

Planning:

11/2020 Informatievergadering
03/2021 Indiening van de vergunningsaanvraag bij de bevoegde autoriteit*

*onder voorbehoud van latere wijzigingen

Card image cap

Loïc Biot

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Virtuele informatievergadering

24/11/2020
Binnen 15 dagen na de laatste dag waarop de videopresentatie online is gezet, d.w.z. tot en met 10 december 2020, kunnen opmerkingen, suggesties en verzoeken worden ingediend om bepaalde punten met betrekking tot het project te belichten en de technische alternatieven te presenteren die de aanvrager redelijkerwijs kan worden geacht in aanmerking te nemen bij de uitvoering van de effectbeoordeling, door deze schriftelijk toe te zenden aan het gemeentecollege van Wanze of Héron, met vermelding van de naam en het adres van de aanvrager. Deze zal een kopie doorsturen naar de aanvrager.

Voor de gemeenten Wanze en Héron :
- Ofwel door ze naar het gemeentecollege van de gemeente Wanze - Chaussée de Wavre, 39 tot 4520 Wanze te sturen.
- Ofwel door ze naar het gemeentecollege van de gemeente Héron - Place Communale te sturen,

EN voor de aanvrager:
- Ofwel door ze onder de aandacht te brengen van Loïc Biot - Simon Bolivarlaan, 34 te 1000 Brussel.
- Ofwel door een e-mail te sturen naar loic.biot@engie.com.

De start van een verder openbaar onderzoek

01/12/2019
Na de indiening van een aanvullend milieueffectrapportage in het kader van het heronderzoek van het dossier, is een nieuw openbaar onderzoek gestart.

Annulering van de vergunning door de Raad van State

01/10/2019
De Raad van State heeft de vergunning ingetrokken. De ministers hebben het dossier opnieuw onderzocht.

Ontdek al onze productieparken