Modave

Het windmolenpark van Modave bestaat uit 5 windmolens op het grondgebied van de gemeente Modave, een plaats die bekend staat als "Trinitaires".

Een lokale samenwerking voor het windpark "Trinitaires".

Meer dan alleen windontwikkeling, heeft het park als doel om een positief rendement voor de regio te garanderen. Daarom ontwikkelt ENGIE Electrabel het park in samenwerking met de gemeente Modave. Deze samenwerking zal de omwonenden en publieke investeerders in staat stellen te investeren in de ontwikkeling, de financiering en de exploitatie van het park.

Vier windmolens zullen in handen zijn van Wind4Wallonia scrl (50% ENGIE, 50% intergemeentelijk). Eén windmolen zal eigendom zijn van de burger- en gemeentelijke coöperatie Eole Modave. Voor meer informatie over Eole Modave, klik hier.

Kerncijfers:

Aantal turbines5
Vermogen per turbine3,2 MW
Equivalent verbruik9500 gezinnen
CO2e-besparing13 000 t/jaar

Planning:

19/02/2014Informatievergadering
23/09/2014Vergunningsaanvraag
10/2015Beslissing van de overheid
08/2017Start van de werken
07/2018Indienstname
Card image cap

Loïc Biot

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

card img

Officiële inhuldiging van het windmolenpark van Modave

01/07/2018
De 5 nieuwe windmolens in de gemeente Modave, die beter bekend staat als “les Trinitaires”, werden deze zomer ingehuldigd. Een van de windturbines wordt geëxploiteerd door de coöperatie Eole Modave, waarvan de aandeelhouders de gemeente Modave, lokale burgers en bedrijven zijn. De andere vier windturbines worden geëxploiteerd door de organisatie Wind4Wallonia, een samenwerking tussen Waalse intercommunale verenigingen (IBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX en IPFH, waaronder IDEA, IDETA en IGRETEC) en ENGIE Electrabel. Het grootste deel van het windpark is dus in handen van de publieke partners en de burgers.

De 5 windturbines van Senvion hebben elk een vermogen van 3,2 MW. Het park heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 16 MW en zal 33 000 MWh per jaar produceren, wat overeenkomt met het verbruik van bijna 9 500 huishoudens, waardoor jaarlijks meer dan 13 000 ton CO2e wordt bespaard.
Het park werd ingehuldigd in aanwezigheid van Minister Crucke, de gemeente Modave, de medewerkers van Eole Modave en meer dan 300 omwonenden die de gelegenheid hadden om in gezelschap van de ingenieurs van ENGIE Electrabel de binnenkant van een windturbine te bezoeken.

Voor de buurtbewoners die actief willen deelnemen aan het project, nodigt ENGIE Electrabel u uit om contact op te nemen met de gemeentelijke en burgercoöperatie Eole Modave.

Modave: de grillen van Eole

11/04/2018
De montage van de eerste windturbine is begonnen op de site van Les Trinitaires in Modave. De site zal 5 windturbines hebben tegen de maand juni. De teams waren druk bezig rond de rotor, alle 3 de bladen, die moest worden opgetild om hem aan de mast te bevestigen, bijna 100 meter hoog.

Het werk begon in augustus vorig jaar met de aanleg van de toegangswegen, daarna de ontvangstplatforms en de funderingen voor de 5 windturbines, grote machines waarvan de afmetingen indrukwekkend zijn: elk blad is 55 meter lang en weegt bijna 25 ton. De windturbines zullen elk 3,2 MW produceren, wat samen overeenkomt met het verbruik van 10 000 huishoudens.

De teams hoopten de rotor te kunnen optillen en aan de bovenkant van de mast te kunnen bevestigen. De operatie moest worden uitgesteld vanwege de windsnelheid, die meer dan 9 meter per seconde bedroeg. De werken werden hervat zodra de wind- en weersomstandigheden het toelieten. Dan kon de samenstelling en montage van de andere windmolens doorgaan.

De eerste operationele tests zijn gepland voor midden juni. De site zou vanaf aanstaande augustus operationeel moeten zijn.

U vindt de link naar het video-interview hieronder.
card img

De funderingen zijn bijna voltooid

18/01/2018
De bouw van de funderingen voor toekomstige windturbines vordert goed, ondanks de niet altijd even gunstige weersomstandigheden. Deze verrichtingen zijn nauwkeurig en vereisen continu werk door teams op het terrein.

Na een droogtijd kunnen de windturbines op hun funderingen worden gemonteerd. De montage is gepland om begin maart te beginnen.
card img

Stand van zaken op de werf

09/11/2017
De weg- en montagewerkzaamheden zijn bijna afgerond. Op dit moment vinden de kabelleggingswerkzaamheden plaats, uitgevoerd door ENGIE Fabricom. De tijdelijke toegang vanaf de weg van Hamoir is gebouwd op een landbouwgrondstuk voor het vervoer van uitzonderlijke konvooien. Er is daar een uitgangsbord geplaatst.
card img

Ontmoeting met de pers op de werf

16/10/2017
De wegwerkzaamheden voor het toekomstige windmolenpark zijn goed gevorderd. Op dinsdag 19 september vond een bijeenkomst met de pers plaats.

Een gelegenheid om de samenwerking tussen ENGIE Electrabel, Wind4Wallonia, eigenaars van 4 windturbines en de coöperatie Eole Modave, toekomstige eigenaar van een windturbine, in herinnering te brengen.

Alle informatie over de coöperatie Eole Modave is te vinden op de website:
https://www.eolemodave.be/

Hier is een link naar een reportage van de lokale televisiezender RTC.
card img

Start van de bouw

24/08/2017
De bouw van het Modave-windturbinepark is maandag, 21 augustus 2017 begonnen.

Het bedrijf Cop&Portier is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouwnijverheid (grondwerken, toegangsweg en funderingen). ENGIE Cofely is verantwoordelijk voor het leggen van de kabels en de hoofdcabine. RESA, de netbeheerder, zal de hoofdcabines aansluiten op het station Haute Sarte.

Alle bouwwerkzaamheden worden gecoördineerd door ENGIE Electrabel, die ook de werking van het hele park zal opvolgen namens de beide bedrijven. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het respect voor de omwonenden, de veiligheid op de werf en de regels die door de vergunning worden opgelegd.

Ontdek al onze productieparken

Downloads

Persdossier

pdf, 598.89 KB