Meerhout Extensie

Eén windturbine langs het Albertkanaal ter hoogte van de Langvoortbeemden in Meerhout.

Ten westen van de drie bestaande windturbines van ENGIE Electrabel, wil ENGIE Electrabel een vierde windturbine vergunnen in Meerhout, tussen Gestel en Zittaart. De bestaande lijn van drie windturbines wordt aangevuld tot vier, en vormt zo een parallel met het Albertkanaal en de hoogspanningsinfrastructuur van Elia hierlangs.

Kerncijfers:

Aantal turbines 1
Vermogen per turbine 6.0 MW
Equivalent verbruik 3100 gezinnen
CO₂-besparing 4900 ton/jaar

Planning:

10/09/2021 Vergunningsaanvraag
4/10/2021 Informatievergadering
Q4 2021 Beslissing van de overheid
Q3 2023 Start v/d werken
Q2 2024 Indienstname

Weergave van de inplanting

Meerhout extensie

Card image cap

Michiel Stevens

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Omgevingsvergunning toegekend

17/03/2022

De omgevingsvergunning voor het project Meerhout Extensie werd toegekend door de deputatie van de provincie Antwerpen op 17/03/2022. Momenteel wordt er echter onderzocht of er op deze locatie geen grotere windmolen kan komen in de aanvraag van het project Meerhout ExxonMobil. Meer informatie over dit project vindt u op deze blogpagina.

Project update

01/10/2021
Op vrijdag 10 september 2021 werd de vergunningsaanvraag voor het windturbineproject Meerhout Extensie ingediend. Volgend op de acceptering door de vergunningsverlenende overheid (provincie Antwerpen) gaat het openbaar onderzoek van start in de week van 4 oktober. Dit loopt tot de week van 1 november. Tijdens dit onderzoek kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Om omwonenden alvast op een voldoende transparante manier te informeren over deze plannen, organiseert ENGIE Electrabel naar aanleiding hiervan een infomarkt op woensdag 20 oktober in Parochiezaal Gestel (Turkenhof z/n, 2450 Meerhout). Van 17u00 tot 21u00 doorlopend kunnen omwonenden hier terecht met vragen omtrent dit project. Omwonenden van het project ontvangen hiertoe binnenkort een uitnodiging in de brievenbus.

Mocht u op voorhand reeds vragen hebben, of mocht u verhinderd zijn om de infomarkt bij te wonen, neem dan gerust contact op met projectleider Michiel Stevens via renewableadministration@engie.com om een (online) overleg of telefoongesprek in te plannen.

Ontdek al onze productieparken