Ham

In de KMO-zone Truibroek in Ham bouwden we in 2019 een windpark met drie windturbines. Dit park werd in januari 2020 in dienst genomen.

Drie windturbines in de KMO-zone Truibroek

De eerste windturbine bevindt zich naast het bedrijf Getax, de tweede achter het recyclagepark en de derde op de site van het bedrijf Fingo.

 

Electrabel CoGreen

Na 5 succesvolle campagnes zijn 8 nieuwe windparken met in totaal 32 windturbines open voor participatie van omwonenden. Van 28 september tot 30 oktober 2020 kunnen buurtbewoners inschrijven op aandelen met een individuele waarde van 125 euro voor maximaal 2500 euro per persoon. Zij zullen zich daarbij aansluiten bij de 2158 leden van de coöperatie. Electrabel CoGreen streeft naar een netto rendement op de investering van 3%.

Kerncijfers:

Aantal turbines 3
Vermogen per turbine 3,2 (2x) en 4 MW
Equivalent verbruik 6571 gezinnen
CO2-besparing 10 488 ton/jaar

Planning:

02/2017 Informatievergadering
05/2017 Vergunningsaanvraag
04/2018 Beslissing van de Minister
02/2019 Start v/d werken
01/2020 Indienstname

 

 

Card image cap

Nico Priem

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

De hijswerkzaamheden zijn van start gegaan

12/11/2019
In december 2019 zijn de hijswerkzaamheden op onze werf in Ham van start gegaan. Eerst zal de windturbine achter het recyclagepark (WT2) opgebouwd worden, daarna de windturbine achter de N73 (WT1) en ten slotte de windturbine op de site van het bedrijf Fingo (WT3). De hijswerkzaamheden zouden tegen het einde van het jaar afgerond moeten zijn.

Stand van zaken van de werkzaamheden

28/08/2019
In februari 2019 zijn de werkzaamheden van start gegaan. De funderingen van de drie windturbines en de nodige werkplatformen zijn volledig gebouwd. Ook de bijkomende middenspanningscabine werd reeds gebouwd. Op dit moment zijn we bezig met de nodige elektrische werken. De levering van de onderdelen van de windturbines is gepland voor oktober 2019.

Ontdek al onze productieparken