Ham Kanaal

Eén windturbine langs het kanaal Dessel-Kwaadmechelen ter hoogte van de Broekstraat in Ham

Ten zuiden van de twee vergunde, en binnenkort gebouwde, windturbines van Elicio in Balen wil ENGIE Electrabel een derde windturbine vergunnen op grondgebied Ham. Deze lijn van drie windturbines vormt zo een parallel met het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en de hoogspanningsinfrastructuur hierlangs.

Kerncijfers:

Aantal turbines1
Vermogen per turbine4.5 MW
Equivalent verbruik2100 gezinnen
CO2e-besparing3400 ton/jaar

Planning:

07/2021Vergunningsaanvraag
09/2021Informatievergadering
Q3 2021Beslissing van de overheid
Q2 2023Start v/d werken
Q1 2024Indienstname

 

Weergave van de inplanting

ham kanaal

Opname online infosessie

 

Card image cap

Michiel Stevens

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Digitale Infosessie

11/08/2021
Op zaterdag 31 juli 2021 werd de vergunningsaanvraag voor het windturbineproject Ham Kanaal ingediend. Volgend op de acceptering door de vergunningsverlenende overheid (provincie Limburg) is dan het openbaar onderzoek gestart op woensdag 1 september. Dit loopt tot en met donderdag 30 september. Tijdens dit onderzoek kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Om omwonenden alvast op een voldoende transparante manier te informeren over deze plannen, organiseerde ENGIE Electrabel naar aanleiding hiervan een digitale infosessie. Deze vond plaats op woensdag 22 september om 19u00 en bestond uit een presentatie van de projectleider, alsook van het studiebureau die de haalbaarheidsstudies voor dit project heeft uitgevoerd. Achteraf werden bijkomende vragen gesteld en beantwoord tijdens een vraag-en-antwoordsessie.

De presentatie voor deze infosessie kan u nog (her)bekijken via de video boven.

Mochten er nog vragen zijn die de infosessie niet beantwoord heeft kan u zich hiervoor richten tot projectleider Michiel Stevens op het mailadres renewableadministration@engie.com.

Ontdek al onze productieparken