Waterkracht

ENGIE Electrabel exploiteert 3 types van centrales die op waterkracht draaien: spaarbekkencentrales (Coo), kleine riviercentrales en stuwdamcentrales.

Bron van elektriciteit

Spaarbekkencentrale Coo

De centrale van Coo vervult al bijna 50 jaar (1972) een centrale rol in onze energiemix. Ze vormt een essentiële schakel in het opvangen van de groeiende nood aan flexibiliteit die door de energietransitie en de intermitterende hernieuwbare energie wordt veroorzaakt. Haar maximale capaciteit is 1080 MW.

Meer info over de spaarbekkencentrale Coo

 

Rivier- en stuwdamcentrales

In het zuidoosten van België exploiteert Electrabel 9 rivier- en stuwdamcentrales, vooral op de Warche en Amblève, die samen een capaciteit van 21,7 MW ontwikkelen.

Hoe werkt een stuwdamcentrale?

Werking stuwdamcentrale

 

  • Een riviercentrale bevindt zich aan een ingedijkte waterloop. Het verval is licht (tussen 3 en 15 meter). Het volume en de stroomsnelheid van het water door de turbines hangen af van het debiet van de rivier.
  • Een stuwdamcentrale verzamelt eerst een grote hoeveelheid water in een kunstmatig stuwmeer. De turbine bevindt zich ofwel aan de voet van de dam of verder stroomafwaarts langs de rivier.

Wist u dit? Naast de productie van elektriciteit dient een stuwmeer ook als reservoir en laat het toe om de drinkwatervoorraad en de waterstand van rivieren te regelen

Ontdek al onze productieparken