Werken in de nieuwe centrale van Flémalle

Op de site die tot voor kort de grootste thermische centrale van Wallonië vestigde ‘Les Awirs’ in Flémalle (Luik), verrijst een nieuwe gascentrale. De oude centrale is momenteel in de afbraakfase. De nieuwe eenheid van Flémalle zal een capaciteit van 875 MW hebben en zal zo meer dan 1 miljoen huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien vanaf eind 2025. Met een hoog rendement van meer dan 63% en een flexibele inzetbaarheid, zal deze centrale een essentiële rol spelen bij het compenseren van dips in hernieuwbare energieproductie tijdens bewolkte dagen zonder wind.

Enkele jaren geleden werd duidelijk dat er nood is aan nieuwe, lokale en flexibele productiecapaciteit om de energiebevoorrading van België in de nabije toekomst te verzekeren. Daarom bouwen we een nieuwe gasgestookte centrale in Flémalle. Om die centrale te kunnen bouwen, bedienen en onderhouden zijn we op zoek naar mensen met een passie voor techniek. Solliciteer hier!

De nieuwe gasgestookte centrale in Flémalle zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de bevoorradingszekerheid en als aanvulling dienen op de vele hernieuwbare bronnen die ENGIE uitbaat en maximaal verder blijft ontwikkelen. Omdat zon- en windproductie er echter niet altijd is wanneer we ze het meest nodig hebben, kan de flexibele gascentrale snel in- en uitgeschakeld worden om pieken op te vangen. 

Banner Flémalle

De moderne hoogtechnologische installatie belichaamt ENGIE's ambitie om het voortouw te nemen in de overgang naar een schonere en duurzamere energietoekomst. Met geavanceerde technologieën en een focus op efficiëntie en emissiereductie, zal de gascentrale in Flémalle een cruciale rol spelen in de energietransitie en bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

 

Een duurzame energiebron

De nieuwe stoom- en gascentrale of kortweg STEG van Flémalle maakt gebruik van aardgas als primaire energiebron. Hoewel aardgas een fossiele brandstof is, heeft ENGIE ervoor gezorgd dat de centrale voldoet aan de hoogste normen op het gebied van duurzaamheid en milieuprestaties. 

Bij ENGIE streven we naar duurzame toekomst, en daarom is de nieuwe gascentrale in Flémalle ontworpen om op termijn koolstofneutraal te kunnen opereren. In de toekomst zal het technisch mogelijk zijn om de centrale te laten draaien op waterstof, biogas of synthetisch methaan. Deze toekomstgerichte benadering sluit naadloos aan bij onze projecten op het gebied van waterstof en koolstofafvang en -gebruik.

 

Efficiëntie en flexibiliteit

De gascentrale in Flémalle is ontworpen om een zo hoog mogelijke energie-efficiëntie te bereiken. Door middel van een gecombineerde cyclus kan de centrale zowel elektriciteit produceren als warmte terugwinnen voor andere toepassingen. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het energieverlies en maximaliseert het gebruik van de beschikbare bronnen. Bovendien biedt de centrale flexibiliteit om snel te reageren op de veranderende vraag naar energie, waardoor het een waardevolle aanvulling is op het elektriciteitsnetwerk. Meer info.


Emissiereductie en milieubescherming

ENGIE heeft zich ertoe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. De gascentrale in Flémalle maakt gebruik van geavanceerde emissiecontrolesystemen om de uitstoot van schadelijke stoffen te minimaliseren, waaronder stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Bovendien zorgt de hoge energie-efficiëntie van de centrale voor lagere uitstootwaarden in vergelijking met oudere, minder efficiënte energiecentrales. De CO₂ uitstoot is de laagst mogelijke voor thermische elektriciteitsproductie.

 


Lokale economische voordelen

De bouw en exploitatie van de nieuwe gascentrale in Flémalle hebben positieve effecten op de lokale economie. Het project brengt de creatie van werkgelegenheid mee en betrekt lokale bedrijven bij de bouw en levering van materialen. 


Wees er van bij het begin bij en bouw mee aan deze hoogtechnologische installatie. We zijn op zoek naar gepassioneerde medewerkers om de centrale te bouwen, te bedienen en te onderhouden.

 

Flemalle

Ontdek al onze productieparken