Elektriciteitscentrale Knippegroen

De elektriciteitscentrale Knippegroen die Electrabel in december 2010 in dienst nam, bevindt zich op de site van de staalproducent ArcelorMittal Gent.

Best beschikbare technologie

Ze beschikt over de best beschikbare technologie om het hoogoven- en convertorgas van ArcelorMittal Gent optimaal om te zetten in elektriciteit. De centrale heeft een vermogen van 300 MW waarmee ze jaarlijks 2,4 terrawattuur elektriciteit kan produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 700.000 gezinnen.

Dankzij haar hogere rendement van 42% stoot centrale Knippegroen jaarlijks 70.000 ton minder CO2 uit bij de verbranding van de restgassen, die voordien gebeurde in centrale Rodenhuize. Ze kan ook een bredere waaier aan gassen gebruiken waaronder, naast hoogovengas, convertorgas. Een kleine hoeveelheid aardgas wordt gebruikt als start- en ondersteuningsbrandstof.

 

50 jaar duurzaam partnerschap

Knippegroen beantwoordt aan twee behoeften van ArcelorMittal: voorzien in de grote elektriciteitsvraag van het staalbedrijf op lange termijn en een nuttige aanwending – omzetting in elektriciteit – bieden voor de restgassen die bij het staalproductieproces worden gevormd.

Dankzij de nieuwe centrale kon de samenwerking tussen Electrabel en ArcelorMittal Gent (het vroegere Sidmar) die al gedurende een vijftigtal jaar bestaat, voortgezet worden. Vooraleer centrale Knippegroen in werking trad, werd het hoogovengas van de staalproducent ingezet in de centrale van Rodenhuize. Wegens het einde van hun levensduur werden verschillende productie-eenheden van deze centrale echter gesloten. De nog overblijvende eenheid in Rodenhuize, de biomassacentrale Max Green, doet wel nog dienst als back-up voor de benutting van de restgassen, bijvoorbeeld wanneer centrale Knippegroen wegens onderhoudswerken stilligt.

 

Boeiende ontdekkingstocht

De bezoekers werpen een unieke blik achter de schermen van de installaties in werking. Ze lopen onder de imposante pijpleiding die het gas aanvoert. Met de lift bestijgen ze de 100 meter hoge torenketel. Ze wandelen voorbij de enorme ventilatoren die verbrandingslucht in de ketel blazen. Ze lopen langs de stoomturbine en zien van nabij hoe duizenden liters koelwater per seconde naar beneden storten in de koeltoren.

 

Cijfers

  • Capaciteit: 300 MW.
  • Productie: 2,4 terrawattuur per jaar of het verbruik van 700.000 gezinnen.
  • Brandstof: restgas van de staalproductie (mengsel hoogovengas en convertorgas) bij ArcelorMittal Gent, namelijk 6 miljard Nm3 per jaar.
  • Aardgas als start- en ondersteuningsbrandstof.
  • Omzettingsrendement van 42%.
  • Per jaar 70.000 ton CO2 minder uitgestoten.
  • Aangesloten op het 150 kV-net in de hoogspanningspost van ArcelorMittal Gent.

 

Weetjes

  • De naam Knippegroen verwijst naar de buurt waar de centrale is gebouwd en die destijds de naam Knippegroen droeg. Dat was een straat langs de oude baan tussen Zelzate en Gent.
  • Hoogovengas is een bijproduct van de fabricage van staal in een moderne hoogoven. Het komt vrij bij de reductie van ijzererts met cokes tot ruwijzer.
  • Convertorgas ontstaat tijdens het proces waarbij ruwijzer omgezet wordt in vloeibaar staal.

Ontdek al onze productieparken