Batterij systemen

ENGIE neemt in België het voortouw in de transitie naar een koolstofarme toekomst. Daarbij is naast hernieuwbare energie ook een belangrijke rol weggelegd voor opslag van energie.

De productie van hernieuwbare energie is immers intermitterend. Dit betekent dat ze bij veel zon of wind al eens te veel elektriciteit produceren of bij een gebrek aan zon en wind, te weinig elektriciteit om aan de vraag te voldoen. Dit kan leiden tot overbelasting van het elektriciteitsnet of tekorten teweegbrengen tijdens piekmomenten. Het net moet immers voortdurend een evenwicht zoeken tussen de productie en het verbruik. Dit wordt steeds uitdagender, naarmate het aandeel hernieuwbare productiecapaciteit toeneemt. 


Batterij systemen of ‘Battery Energy Storage Systems (BESS)’ kunnen hierbij ondersteuning bieden aan het elektriciteitsnet en de stijgende nood aan flexibiliteit mee opvangen. Dit door de pieken in (hernieuwbare) energieproductie op te vangen en de energie op te slaan en vervolgens deze terug vrij te geven op momenten van lagere (hernieuwbare) energieproductie.


Als toonaangevende groene stroomproducent in België wil ENGIE ook op dit vlak het voortouw nemen door batterijprojecten te ontwikkelen in ons land. Daarom heeft ENGIE 3 vergunningsaanvragen ingediend voor de bouw van batterijparken.

Voor welke sites zijn vergunningsaanvragen ingediend?

Site van Drogenbos - 80 MW 
Site van Kallo - 100 MW 
Site van Vilvoorde - 200 MW 

Ontdek onze productieparken van dit type

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

Industriële test van Vanadium Flow batterijen als alternatief voor Lithium-Ion batterijen

Partnership in de energietransitie tussen Jan De Nul, ENGIE en Equans.
27/03/2024
Card image cap
Artikel

ENGIE is meer dan een energieleverancier

We werken vandaag hard aan de toekomst. Zo zetten we alles op alles om de energietransitie van dit land zo vlot en snel mogelijk te bewerkstelligen en Net Zero Carbon te bereiken tegen 2045.
27/05/2023
Card image cap
Pers

ENGIE zet in op grootschalige batterijparken en dient vergunningsaanvragen in voor 3 projecten in België

Met de toenemende hernieuwbare energieproductie en -ambities in ons land is er ook een groeiende nood aan opslagcapaciteit. ENGIE, dat al een belangrijk aandeel heeft in lokale, hernieuwbare energiebronnen, wil ook op vlak van opslag het voortouw nemen door grootschalige batterijprojecten te ontwikkelen in België. Het bedrijf heeft vergunningsaanvragen ingediend voor drie nieuwe batterijparken op zijn sites in Kallo, Drogenbos en Vilvoorde, met een totaal elektrisch vermogen van 380 MW. Deze installaties kunnen een belangrijke schakel vormen in het opvangen van de stijgende nood aan flexibiliteit in het elektriciteitsnetwerk. Bovendien kunnen ze de productie van hernieuwbare energiebronnen stimuleren, piekprijzen afvlakken en een sterke ondersteuning bieden aan het elektriciteitsnet.
19/04/2023