Eerste spadesteek voor nieuw batterijpark van ENGIE in Vilvoorde

Op de site van ENGIE in Vilvoorde werd op 5 juli in het bijzijn van burgemeester Hans Bonte de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van een nieuw batterijpark van 200 MW. Vanaf september 2025 zullen de batterijen 800 MWh aan elektriciteit kunnen opslaan en deze nadien tot vier uur lang in het net injecteren. Deze vorm van flexibiliteit, een van de strategische prioriteiten van ENGIE, zal een essentiële ondersteuning bieden aan het elektriciteitsnet.
05/07/2024

Nadat ENGIE in juli 2023 de vergunning kreeg voor de bouw van een nieuw batterijpark in Vilvoorde en nadat het project in oktober 2023 werd geselecteerd voor een capaciteitsvergoeding, werden de werkzaamheden op de site snel aangevat. Een terrein van 3,5 hectare werd voorbereid en zal weldra plaats bieden aan 320 batterijmodules van 25m x 4m x 3m. Dit telkens in combinatie met een omvormer, een transformator en de nodige elektrische installaties om ze aan te sluiten op het hoogspanningsnet.  

Het batterijpark, een van de grootste in Europa, zal vanaf september 2025 operationeel zijn. De opstart zal in twee fasen verlopen waarbij tweemaal 100 MW aan batterijen, in september 2025 en in januari 2026, in dienst zal worden genomen. Eens volledig operationeel, zal het park 800 MWh aan stroom kunnen opslaan en vier uur lang afgeven aan het net. Dit komt overeen met 160.000 thuisbatterijen van 5kWh die, volledig opgeladen, het stroomverbruik van 96.000 huishoudens kunnen dekken.  

Eerder dit jaar maakte ENGIE zijn strategie in België voor 2030 bekend. Naast een versnelde ontwikkeling van hernieuwbare energie en koolstofarme gassen, investeert de belangrijkste energieproducent van België ook in flexibiliteit. Het groeiend aandeel hernieuwbare productie zorgt voor schommelingen in het elektriciteitsnet. Niet enkel het bestaande flexibele productiepark van ENGIE, maar ook bijkomende grootschalige batterijopslag zoals in Vilvoorde zal een essentiële schakel zijn om deze onevenwichten op te vangen en het elektriciteitsnet mee te ondersteunen. De batterijen kunnen elektriciteit opslaan wanneer er veel wind of zon is en deze opnieuw in het net injecteren op momenten wanneer er weinig hernieuwbare productie is. Hun bijdrage zal de komende jaren steeds belangrijker worden, zowel bij tekorten als eventuele overproductie in de zomermaanden. 

Om tegemoet te komen aan de groeiende flexibiliteitsnoden wil de ENGIE Groep tegen 2030 wereldwijd 10 GW aan batterij-opslag installeren. In België ontwikkelt ENGIE, naast dit batterijpark in Vilvoorde, nog twee andere batterijprojecten in Kallo (100MW) en in Drogenbos (80MW). De vergunningen hiervoor zijn inmiddels verkregen. 

Vincent Verbeke, CEO van ENGIE Belgium: “Als een van de belangrijkste ontwikkelaars van hernieuwbare energie in België blijven we onverminderd inzetten hierop. Maar deze technologie komt pas volledig tot zijn recht als ze wordt aangevuld door flexibele installaties, zoals dit batterijpark, die essentieel zijn om de intermittentie van wind- en zonneproductie op te vangen. Onze teams zijn meer dan ooit gefocust om tegemoet te komen aan de groeiende flexibiliteitsnood, met het oog op het aanbieden duurzame, betrouwbare en betaalbare energie.” 

Hans Bonte, burgemeester Vilvoorde: “De historische energiesite langsheen het insteekdok krijgt op deze manier – eindelijk – een duurzame toekomst. Waar vroeger een kolencentrale en daarna een gascentrale een succesvolle motor bleek voor de industriële ontwikkeling van onze regio wordt vandaag de wissel getrokken naar milieuvriendelijke en duurzame energievorming. De Vilvoordse site wordt een cruciale schakel om de Belgische duurzame energietransitie te doen slagen. Met de gezamenlijke aanleg van een groen recreatiegebied naast de koeltorens – met een verbinding naar het Asiatpark – versterkt de stad Vilvoorde zijn groene en duurzame karakter. De koeltorens blijven karakter gevende getuigen van het industriële verleden van de stad.” e verleden van de stad.” 

Card image cap

Nele Scheerlinck

Press Officer
Contacteer Nele via: +32 494 08 42 49
Gelieve in het weekend volgend nummer te gebruiken : +32 2 518 60 20

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

Industriële test van Vanadium Flow batterijen als alternatief voor Lithium-Ion batterijen

Partnership in de energietransitie tussen Jan De Nul, ENGIE en Equans.
27/03/2024
Card image cap
Pers

Voormalige thermische centrale van ENGIE in Les Awirs volledig ontmanteld

De ontmantelingswerkzaamheden, die in april 2021 van start gingen na de definitieve sluiting van de centrale van Les Awirs in augustus 2020, werden eind december 2023 volgens plan voltooid. De site kan nu worden gebruikt voor nieuwe industriële activiteiten. Net als de nabijgelegen site van Terril van Hénâ, waar assen worden verwijderd, illustreert dit het vermogen en de inzet van ENGIE om zijn industriële projecten op een verantwoordelijke manier af te ronden.
06/02/2024
Card image cap
Pers

Minister Tinne Van der Straeten bezoekt Laborelec, het groeiende internationale R&D-centrum van ENGIE in België

Laborelec, het R&D-centrum voor elektrische technologieën van de ENGIE Groep, verwelkomt vandaag federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten voor een ontmoeting met de experts die mee vorm geven aan de toekomst van de energietransitie in België. Laborelec rekruteerde het afgelopen 1,5 jaar niet minder dan 64 nieuwe wetenschappers en onderzoekers om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar onderzoek en operationele ondersteuning rond de nieuwste energietechnologieën, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. Daarmee tekent het expertisecentrum in Linkebeek al zijn zevende opeenvolgende jaar van forse groei op.
18/10/2023