Thuisopvolging van de patiënt na een ziekenhuisopname

Intersysto is gespecialiseerd in toepassingen voor de gezondheidszorg en ontwikkelde recent een gebruiksvriendelijk systeem voor de thuisopvolging van patiënten. Deze app, 3S Homecare genoemd, maakt onder meer gebruik van het Sigfox-netwerk dat door ENGIE M2M in heel België wordt uitgerold.

Intersysto jbc sli
Een systeem voor de thuisopvolging van patiënten op basis van het ENGIE M2M-netwerk

Sinds begin dit jaar dekt het LPWAN-netwerk (‘Low Power Wide Area Network’) van ENGIE het volledige Belgische grondgebied. Het is gebaseerd op de Sigfox-technologie en betreft een globaal netwerk bestemd voor het internet der dingen (IoT). Als exclusieve operator voor België staat ENGIE via haar dochter ENGIE M2M in voor de exploitatie ervan. Het gaat om een kosten- en verbruiksarm langeafstandsnetwerk dat gebruikmaakt van een specifieke bandbreedte. Deze zorgt ervoor dat de golven zelfs moeilijke plaatsen kunnen bereiken, zoals kelders in een stedelijke omgeving. De toepassingsmogelijkheden op dit gebied zijn talrijk: watermeters intelligent maken of het peil van grote stookolietanks opvolgen. Het in Doornik gevestigde Intersysto besliste om er gebruik van te maken voor de uitrol van een toepassing die patiënten opvolgt als ze naar naar huis terugkeren na een ziekenhuisopname en op termijn ook voor van thuiswonende ouderen. Gedelegeerd bestuurder Dominique Duhayon vertelt ons er meer over.

Hoe zou u 3S Homecare definiëren?

Dominique Duhayon: “Het betreft een informaticaplatform waarmee we als het ware aan het ziekbed van de patiënt kunnen staan wanneer hij of zij na een ziekenhuisopname naar huis is teruggekeerd. Het maakt communicatie mogelijk tussen de patiënt en alle personen die hem of haar opvolgen. Het betreft dus een intercommunicatieknooppunt tussen alle betrokkenen die op de hoogte moeten zijn en van wat hun bevindingen zijn. Voordien bestond een dergelijke centralisatie niet en stroomde de informatie niet altijd door naar de zorgverstrekkers. Een eenvoudig voorbeeld: een leverancier van maaltijden kan voortaan melden of alles goed gaat, of de persoon goed eet en hij kan ‘alarm slaan’ wanneer hij iets abnormaals vaststelt.”

Hoe werkt het systeem in de praktijk?

D.D.: “Bij de patiënt wordt een tablet voorzien. De patiënt en de bezoekers vullen hun deel in (uitgevoerde taken, het contactboekje, enz.). Die gegevens worden vervolgens verstuurd naar het platform. Dat platform communiceert met het coördinatiecentrum van het ziekenfonds die de informatie dispatcht naar de juiste bestemmeling. Na een ziekenhuisopname staat dit coördinatiecentrum ook in voor de patiënt die naar huis is teruggekeerd en organiseert het de door de arts aanbevolen zorgen. Zo kunnen de behandelende arts of de specialist dagelijks de evolutie van hun patiënt opvolgen. De gegevens zijn ook beschikbaar in het Réseau Santé Wallon. Ik formuleer het gewoonlijk als volgt: deze oplossing laat de arts toe om over informatie te beschikken alsof de patiënt bij hem op consultatie zou zitten…”

Is 3S Homecare al operationeel?

D.D.: “Absoluut. We hebben er drie jaar over gedaan om dit project operationeel te maken. In augustus 2016 werd het onderscheiden door de Koning Boudewijnstichting. Momenteel wordt het ontwikkeld bij 50 personen die opgevolgd wordt door het Solidaris ziekenfonds. Maggie De Block, onze federale minister van Volksgezondheid, selecteerde het in haar projectoproep en sinds 1 juni maken nog 25 bijkomende personen gebruik van 3S Homecare. Momenteel is er een project voor 50 patiënten in studie.”

En wat is de plaats van het ENGIE M2M-netwerk?

D.D.: “3S Homecare maakt gebruik van het klassieke internet voor een deel van zijn dataverkeer via Wifi of 4G. En met reden, want een contactboekje of een kleine geschreven tekst van een zorgverstrekker of de patiënt kunnen niet worden verstuurd via het ENGIE M2M-netwerk, dat beperkt is tot 12 bytes om de 10 minuten. Cijferinformatie die de patiënt zelf opneemt, zoals de bloeddruk en de suikerspiegel kunnen wel via de Sigfox-technologie worden verstuurd. In het kader van een project dat wij ontwikkelen samen met het UMC van Luik met betrekking tot pneumologische en oncologische aandoeningen, zal de patiënt geregeld informatie kunnen geven over zijn longcapaciteit. Hij zal daarvoor een spirometer gebruiken en 3S Homecare stuurt de resultaten door. De spirometer wordt voorzien van multifunctionele sensoren om de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtdruk te bepalen. Ook deze sensoren communiceren met het platform via het ENGIE M2M-netwerk. En dat is belangrijk omdat de spirometer beïnvloed wordt door deze drie elementen en dus ook het resultaat van de patiënt.”

We leiden daaruit af dat u tevreden bent over het netwerk en ENGIE M2M.

D.D.: “Absoluut. De samenwerking verloopt bijzonder efficiënt. ENGIE M2M hielp ons om de IoT-verbinding met onze oplossing te ontwikkelen. Ze tonen zich nauw betrokken en zijn erg beschikbaar. De technologie is baanbrekend. Nu er is geen roaming meer is, zal de sensor ook doorsturen als hij zich bvb. in Parijs bevindt en komt de informatie terecht. Op termijn denken we nog verder te kunnen gaan met 3S Homecare voor de opvolging van thuiswonende ouderen. We denken er ook aan om het ENGIE M2M-netwerk te gebruiken om het water- en elektriciteitsverbruik van de op te volgen persoon. Een anomalie op dat niveau zou immers kunnen wijzen op een gezondheidsprobleem.”

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn