Waar of niet waar?

Windturbines staan centraal in de energietransitie, maar toch worden ze vaak verkeerd begrepen. Omgeven door mythes, nodigen we je uit om je kennis te testen met onze waar of niet waar quiz, ontworpen om vooroordelen te ontkrachten en accurate informatie te geven over deze hernieuwbare energiebron. Kun jij de waarheden van de onwaarheden onderscheiden? Er is maar één manier om erachter te komen!
05/06/2024

Windturbines zijn een van de belangrijkste oorzaken van vogelsterfte?

Er wordt veel gesproken over windturbines en hun impact op vogels, maar wist je dat het erg zeldzaam is dat een vogel wordt gedood door een botsing met een windturbine? Windturbines staan zelfs niet in de top 10 van oorzaken van vogelsterfte. Katten, auto's en botsingen met gebouwen veroorzaken veel meer vogelsterfgevallen dan windturbines.

En dat is nog niet alles! Windturbines zijn uitgerust om ongelukken tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld, detectoren direct geplaatst op de windturbines kunnen de aanwezigheid van vogels of vleermuizen detecteren en de windturbine indien nodig stoppen. Weet ook dat we de windturbines stilleggen tijdens jachtperioden.

Tot slot, voordat een vergunning wordt aangevraagd, wordt er meestal een milieueffectenrapport gemaakt door een onafhankelijk en erkend studiebureau. Maatregelen kunnen worden geëist om de impact van het project op vogels te verminderen. 

Bronnen: Chat et prédation – Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux ; Vitres – Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux ; Position de la LRBPO concernant les projets éoliens – Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux

Windturbines zijn een ecologische ramp om op het einde van hun levensduur te recycleren?

Het overgrote deel van de windturbine kan worden recycleerd: staal, elektronische componenten, beton van de funderingen, enzovoort... De bladen, meestal gemaakt van composietmateriaal, worden vaak vermalen en hergebruikt als grondstof, bijvoorbeeld in de cementindustrie. Het is zelfs mogelijk om de bladen te hergebruiken in afdaken of speelgoed!

Sinds kort bieden fabrikanten van windturbines zelfs volledig recyclebare bladen aan.

En heb je al gehoord van "repowering"? Soms wordt een windturbine vervangen door een nieuwer model voordat zijn technische levensduur voorbij is. De oude windturbine wordt dan ontmanteld en vaak elders weer opgebouwd.

Windturbines zijn ontworpen om minstens 25 jaar energie te produceren. De levensduur kan vaak zelfs worden verlengd. Aan het einde van zijn levensduur wordt de windturbine gedemonteerd en wordt de locatie teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat.

 

Bron: WIND - FAQ - Ode

Windturbines stoten meer CO2 uit dan ze besparen?

Deze vraag kan gesteld worden wanneer we kijken naar de volledige levenscyclus van een windturbine. Wanneer windturbines geproduceerd worden, belasten ze inderdaad het milieu. In die fase stoten ze zelfs de meeste CO2e uit en ook bij het transport en de installatie komt er CO2e vrij. Maar zolang ze in gebruik zijn, produceren ze geen broeikasgassen. En aan het einde van hun levenscyclus? Dan zijn ze voor meer dan 90% recycleerbaar

Hoeveel bedraagt de totale koolstofvoetafdruk van een windturbine? Dat hangt af van veel factoren, zoals de grootte en levensduur van de windturbine, de energiebronnen die gebruikt worden om de onderdelen te produceren, het productieland, enz. Volgens het IPCC ligt de gemiddelde koolstofvoetafdruk van een windturbine tussen 10 en 20 gram CO2e per geproduceerde kWh. Bij fossiel gas is dat 400 g CO2e per kWh en bij steenkool zelfs 820 g CO2e per kWh! Een enorm verschil en een duidelijke bevestiging dat windturbines uitstekend scoren op milieugebied!

Bron: WIND - FAQ - Ode ; Windturbines zijn milieuvriendelijk, maar klopt dat wel? (engie.be)

Windturbines veroorzaken schade aan het milieu?

Elke menselijke activiteit heeft een impact op het milieu, en windmolenprojecten vormen hierop geen uitzondering. Of het nu gaat om de studie van een windmolenparkproject, de bouw ervan of de exploitatie, biodiversiteit wordt in acht genomen volgens drie actieprincipes: vermijden, minimaliseren en compenseren. Op deze manier worden diverse maatregelen genomen ter bescherming van de biodiversiteit, met speciale aandacht voor vogels en vleermuizen, die bijzonder gevoelig zijn voor de ontwikkeling van windmolens.

Voor elke vergunningsaanvraag wordt een milieueffectstudie uitgevoerd door een onafhankelijk en erkend studiebureau. Deze studie kan agro-milieumaatregelen vereisen om mogelijke milieueffecten te compenseren. Dergelijke studies kunnen leiden tot het verplaatsen van een windmolen of het omleiden van een migratieroute. Tijdens het broedseizoen kan de bouw zelfs verboden worden, en windmolens kunnen op bepaalde tijden stilgelegd worden om impact te minimaliseren. Daarnaast kunnen agro-milieumaatregelen zoals het aanleggen van heggen of grasstroken worden genomen.

 

Bron: WIND - FAQ - Ode ; Milieubescherming, ons engagement | ENGIE

Windturbines beschadigen het landschap?

Dit is in de eerste plaats een zeer subjectieve kwestie die van persoon tot persoon verschilt.

Maar weet dat de plaatsing van windturbines niet lukraak gebeurt. Het is onderhevig aan zeer strenge normen wat betreft de afstand tot stedelijke gebieden en geïsoleerde woningen, evenals het respecteren van bestaande krachtlijnen en landschapsintegratie. Voordat een vergunning wordt aangevraagd, wordt er een milieueffectenrapport gemaakt door een erkend en onafhankelijk bureau om het voorgestelde park zo harmonieus mogelijk in het landschap te integreren.

Er worden zelfs fotomontages  gemaakt om een nauwkeurig beeld te krijgen van de impact van windturbines op het bestaande landschap.

Windturbines verbruiken meer energie dan ze produceren?

Dit is een misvatting. In één jaar compenseert een windturbine de totale hoeveelheid energie die nodig is voor zijn productie. Vervolgens kan een windturbine gemakkelijk groene elektriciteit leveren gedurende 20 jaar, zelfs 25 jaar. De balans is dus ruimschoots positief.

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

ENGIE maakt deel uit van een strategisch consortium voor concessies van het offshore windpark Prinses Elisabeth Eiland

Drie vooraanstaande energiebedrijven, Eneco, Otary en Ocean Winds (de joint venture tussen EDP Renewables en ENGIE die zich toelegt op offshore windenergie), kondigden de vorming aan van een strategisch partnerschap om gezamenlijk deel te nemen aan de aanbesteding voor de concessies van het offshore windpark Prinses Elisabeth Eiland in België.
12/07/2024
Card image cap
Pers

Google en ENGIE versterken hun partnerschap in België met Power Purchase Agreements

Google en ENGIE hebben zopas een reeks Corporate Power Purchase Agreements (cPPA's) ondertekend waarbij ENGIE meer dan 118 MW hernieuwbare energie zal leveren aan de digitale infrastructuren van Google in België.
02/07/2024
Card image cap
Pers

Repowering van het windpark Perwez: een nieuwe fase en een voorbeeld voor de energietransitie

Het windpark van Perwez, het resultaat van de samenwerking tussen ENECO, ENGIE, de gemeente Perwez en de twee lokale coöperaties HesbEnergie en Nosse Moulin, werd vandaag ingehuldigd in aanwezigheid van talrijke lokale stakeholders en projectpartners.
27/06/2024
Card image cap
Artikel

Bureau Veritas certificeert ENGIE voor tweede jaar op rij met SET-label

Het SET-label (Sustainable Energy Transition), dat in mei 2022 in België werd gelanceerd, is het internationale equivalent van het Franse TED-label (Transition Energétique Durable) en certificeert onze methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen die geïntegreerd zijn in de samenleving, de natuur respecteren en bijdragen aan de vermindering van koolstofemissies. 
13/06/2024