Waar of niet waar?

Windturbines staan centraal in de energietransitie, maar toch worden ze vaak verkeerd begrepen. Omgeven door mythes, nodigen we je uit om je kennis te testen met onze waar of niet waar quiz, ontworpen om vooroordelen te ontkrachten en accurate informatie te geven over deze hernieuwbare energiebron. Kun jij de waarheden van de onwaarheden onderscheiden? Er is maar één manier om erachter te komen!
05/06/2024

Windturbines zijn een van de belangrijkste oorzaken van vogelsterfte?

Niet waar!

Slechts 1.2 vogels worden jaarlijks getroffen door windturbines. Ter vergelijking: glazen ramen maken 200 keer meer slachtoffers.

Er wordt veel gesproken over windturbines en hun impact op vogels, maar wist je dat het erg zeldzaam is dat een vogel wordt gedood door een botsing met een windturbine? Windturbines staan zelfs niet in de top 10 van oorzaken van vogelsterfte. Katten, auto's en botsingen met gebouwen veroorzaken veel meer vogelsterfgevallen dan windturbines.

En dat is nog niet alles! Windturbines zijn uitgerust om ongelukken tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld, detectoren direct geplaatst op de windturbines kunnen de aanwezigheid van vogels of vleermuizen detecteren en de windturbine indien nodig stoppen. Weet ook dat we de windturbines stilleggen tijdens jachtperioden.

Tot slot, voordat een vergunning wordt aangevraagd, wordt er een milieueffectenrapport gemaakt door een onafhankelijk en erkend studiebureau. Maatregelen kunnen worden geëist om de impact van het project op vogels te verminderen.

Windturbines zijn een ecologische ramp om op het einde van hun levensduur te recycleren?

Niet waar! 

80 tot 90% van een windturbine kan worden gerecycleerd.

Het overgrote deel van de windturbine kan worden recycleerd: staal, elektronische componenten, beton van de funderingen, enzovoort... De bladen, meestal gemaakt van composietmateriaal, worden vaak vermalen en hergebruikt als grondstof, bijvoorbeeld in de cementindustrie. Het is zelfs mogelijk om de bladen te hergebruiken in afdaken of speelgoed!

Sinds kort bieden fabrikanten van windturbines zelfs volledig recyclebare bladen aan.

En heb je al gehoord van "repowering"? Soms wordt een windturbine vervangen door een nieuwer model voordat zijn technische levensduur voorbij is. De oude windturbine wordt dan ontmanteld en vaak elders weer opgebouwd.

Windturbines zijn ontworpen om minstens 25 jaar energie te produceren. De levensduur kan vaak zelfs worden verlengd. Aan het einde van zijn levensduur wordt de windturbine gedemonteerd en wordt de locatie teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat.

 

Bron: WIND - FAQ - Ode

Windturbines stoten meer CO2 uit dan ze besparen?

Niet waar! 

De CO2-uitstoot gedurende de volledige levenscyclus van een windturbine, van fabricage tot sloop, wordt binnen slechts 6 tot 8 maanden gecompenseerd, afhankelijk van de locatie.

Daarna zal de windturbine gedurende 20 tot zelfs 25 jaar bijdragen aan de productie van lokale en koolstofarme energie.

Windturbines veroorzaken schade aan het milieu?

Niet waar!

In de strijd tegen klimaatverandering zijn windenergie en natuurbescherming bondgenoten. De natuur, met al haar biodiversiteit, is het eerste slachtoffer van de opwarming van de aarde. Windturbines maken het mogelijk om energie te produceren zonder de uitstoot van broeikasgassen of fijne deeltjes.

Voordat een vergunning wordt aangevraagd, wordt er een milieueffectenrapport gemaakt door een onafhankelijk en erkend studiebureau. Het kan maatregelen voor agro-milieucompensatie vragen om mogelijke milieueffecten te compenseren.

 

Bron: WIND - FAQ - Ode

Windturbines beschadigen het landschap?

Waar en niet waar!

Dit is in de eerste plaats een zeer subjectieve kwestie die van persoon tot persoon verschilt.

Maar weet dat de plaatsing van windturbines niet lukraak gebeurt. Het is onderhevig aan zeer strenge normen wat betreft de afstand tot stedelijke gebieden en geïsoleerde woningen, evenals het respecteren van bestaande krachtlijnen en landschapsintegratie. Voordat een vergunning wordt aangevraagd, wordt er een milieueffectenrapport gemaakt door een erkend en onafhankelijk bureau om het voorgestelde park zo harmonieus mogelijk in het landschap te integreren.

Er worden zelfs fotomontages  gemaakt om een nauwkeurig beeld te krijgen van de impact van windturbines op het bestaande landschap.

Windturbines verbruiken meer energie dan ze produceren?

Niet waar!

Dit is een misvatting. In één jaar compenseert een windturbine de totale hoeveelheid energie die nodig is voor zijn productie. Vervolgens kan een windturbine gemakkelijk groene elektriciteit leveren gedurende 20 jaar, zelfs 25 jaar. De balans is dus ruimschoots positief.

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Bureau Veritas certificeert ENGIE voor tweede jaar op rij met SET-label

Het SET-label (Sustainable Energy Transition), dat in mei 2022 in België werd gelanceerd, is het internationale equivalent van het Franse TED-label (Transition Energétique Durable) en certificeert onze methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen die geïntegreerd zijn in de samenleving, de natuur respecteren en bijdragen aan de vermindering van koolstofemissies. 
13/06/2024
Card image cap
Pers

Primeur: ENGIE en Solarge plaatsen grootste circulaire zonne-installatie bij SABIC in Genk

ENGIE, Solarge en SABIC slaan de handen in elkaar voor een baanbrekende zonne-installatie van 2,4 MW op de site van SABIC in Genk. Uniek aan de zonnepanelen is dat ze 100% circulair zijn, veel minder wegen dan traditionele zonnepanelen én door Solarge in Nederland geproduceerd worden met SABIC-materialen. Het project is een echte primeur: nooit eerder in de wereld werd een installatie van dergelijke omvang met deze panelen gebouwd.
13/05/2024
Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

Dankzij 1,5 MWp aan zonnepanelen van ENGIE wordt Gosselin een duurzamere logistieke speler

ENGIE heeft een zonnepaneleninstallatie van 1,5 MWp geplaatst op de site van Gosselin in Antwerpen. Gosselin is een groot verhuis- en logistiek bedrijf en kan dankzij deze installatie van meer dan 3000 zonnepanelen zijn CO2-uitstoot verminderen met 535 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 268 dieselwagens.
11/04/2024