ENGIE zorgt voor gesloten distributienet bij Luik Natie voor een optimaal gebruik van zijn lokale hernieuwbare energie

Na eerdere succesvolle samenwerkingen met ENGIE is Luik Natie, de eerste CO₂-neutrale logistiek dienstverlener in de Antwerpse haven, erin geslaagd om zijn beperkt resterende koolstofuitstoot nog verder terug te dringen. Eerder implementeerde ENGIE al een gecombineerde groene stroomoplossing met zonnepanelen, een batterij en elektrische laadpalen, naast een reeds bestaande windturbine. Om Luik Natie maximaal gebruik te laten maken van zijn eigen hernieuwbare energieproductie, heeft ENGIE nu ook voor een gesloten distributienet gezorgd dat de twee aangrenzende bedrijfsterreinen van Luik Natie met elkaar verbindt.
16/03/2023

Luik Natie Storage, dat instaat voor de behandeling en opslag van goederen, en Luik Natie Coldstore, dat goederen gekoeld en diepgevroren bewaart en een veel hoger verbruik kent, hadden oorspronkelijk twee aparte distributienetaansluitingen. Hernieuwbare energie die op één terrein werd opgewekt, moest dus ook op hetzelfde terrein verbruikt worden. Overtollige productie werd in het net geïnjecteerd en kon niet gebruikt worden om de andere site te bevoorraden van eigen groene energie.

Dankzij een gesloten distributienet dat ENGIE ontwikkelde, heeft Luik Natie voortaan nog slechts één aansluitpunt tot het distributienet. Alle achterliggende energiestromen en -uitwisselingen (‘behind the meter’) worden door het bedrijf zelf beheerd. 

Het gesloten distributienet of microgrid zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet minder belast wordt, doordat de geproduceerde elektriciteit eerst lokaal wordt verbruikt in plaats van rechtstreeks in het net geïnjecteerd. Maar het biedt ook ecologische en economische voordelen aan Luik Natie. Met de energie-overschotten van zon- en windproductie op de Coldstore site kunnen de gebouwen op de Storage site bevoorraad worden. Op die manier wordt 100% van de energievraag van de Storage site gedekt door eigen groene energieproductie, en 81% van de totale energievraag van het bedrijf (tegenover 75% vóór de aanleg van het gesloten distributienet). Dit levert hen een gemiddelde CO₂-besparing van ongeveer 140 ton per jaar op. 

De microgrid biedt ook de mogelijkheid om bijkomende hernieuwbare energie-installaties te ontwikkelen om de energievraag van de Coldstore-site nog meer te dekken, én voor bijkomende elektrische laadinfrastructuur voor auto’s en trucks die Luik Natie in de nabije toekomst wenst uit te rollen. 

Dergelijke gesloten distributienetten zijn nog zeldzaam in België, maar bieden opportuniteiten om energie-uitwisselingen tussen gebouwen te optimaliseren en de autoconsumptie van bedrijven te maximaliseren. Het project bij Luik Natie bood ENGIE de mogelijkheid om alle technische en administratieve aspecten in kaart te brengen en verdere expertise op te bouwen in gesloten distributienetten. Hier schuilt veel potentieel in, omdat ze het uitwisselen van lokale hernieuwbare energie tussen verschillende partijen mogelijk maken. 

Stefaan Verhelst, CEO Luik Natie: 

Als eerste CO2-neutrale logistiek dienstverlener in de Antwerpse haven blijven we, samen met ENGIE, oplossingen zoeken om onze koolstofuitstoot verder naar nul te herleiden. Het gesloten distributienetwerk laat ons toe om energiestromen op onze sites zelf te beheren en nog efficiënter gebruik te maken van onze hernieuwbare energieproductie en opslag, die nu al meer dan vier vijfde van onze totale energiebehoefte dekt.

Thierry Saegeman, CEO ENGIE in België: 

Als aanbieder van gecombineerde groene stroomoplossingen voor bedrijven zetten onze teams zich voortdurend in op innovatie en ontwikkeling van energieproducten en -diensten. Na eerdere samenwerkingen met Luik Natie, zoals de installatie van zonnepanelen en een megabatterij op de site, is het gesloten distributienet een nieuwe fase in dit totaalproject dat van onze klant qua energiebeheer een ‘showcase’ maakt voor andere bedrijven om samen naar een koolstofvrije toekomst te streven.