ENGIE installeert eerste Tesla Megapack in België bij Luik Natie

Luik Natie wordt de eerste CO2-neutrale logistiek dienstverlener in de Antwerpse haven, dankzij energiebeheersysteem van ENGIE met batterij, zonnepanelen, windturbine en elektrische laadpalen.
12/10/2021

Logistiek dienstverlener Luik Natie en ENGIE hebben vandaag, in aanwezigheid van Vlaams Minister van energie Zuhal Demir, de eerste Tesla Megapack in België ingehuldigd op de site van Luik Natie in de Antwerpse haven. Deze batterij met een capaciteit van 1,25 MWh wordt aangestuurd door een energiebeheersysteem ontwikkeld door ENGIE en zorgt, in combinatie met lokale zonne- en windproductie, voor koolstofarme bedrijfsprocessen op de site van Luik Natie. Dankzij deze gecombineerde groene stroomoplossing wordt Luik Natie een CO₂-neutrale bedrijfssite in de Antwerpse haven.

 

 

3.800 zonnepanelen zijn door ENGIE geïnstalleerd, over een oppervlakte van 6.000 m² en met een totale capaciteit van 1,2 MW. In combinatie met de windturbine beschikt Luik Natie over meer dan 4 megawatt aan lokale hernieuwbare energie, een grote stap voor de onderneming in zijn energietransitie. Maar Luik Natie wilde nog een stapje verder gaan in zijn missie. ENGIE installeerde er de afgelopen maanden een Tesla Megapack, zodat het bedrijf maximaal gebruik kan maken van zijn eigen geproduceerde groene stroom. 

De batterij zorgt ervoor dat overschotten van zonne- en windenergie opgeslagen worden om vervolgens te gebruiken op momenten wanneer er onvoldoende wind of zon is. Op die manier is er een betere afstemming tussen productie en verbruik van energie op de site en wordt het bedrijf ook minder afhankelijk van het elektriciteitsnet en de fluctuerende energiemarkt. Daarnaast biedt de Tesla Megapack ook bedrijfszekerheid in geval van spannings- of stroomuitval, helpt ze het elektriciteitsnet in balans te houden en kan ze in functie van de energieprijzen op- of ontladen worden. 

De software die achter het opslagsysteem schuilt is een energiebeheersysteem of Energy Management System (EMS). Dit systeem, ontwikkeld door ENGIE Laborelec, het onderzoekscentrum van ENGIE, is op maat gemaakt en kan een hele hoop data verwerken: real-time verbruiksdata, zon- of windproductie, batterijstatus, statistische gegevens die toelaten om voorspellingen te doen, maar ook externe marktgegevens zoals de weersvoorspellingen en de marktprijzen. Op basis van deze gegevens kan een EMS de capaciteit van de batterij maximaal benutten en verschillende assets binnen Luik Natie connecteren en optimaliseren: de hernieuwbare energieproductie, de batterij, de koelinstallatie en de elektrische laadinfrastructuur. ENGIE installeerde eerder al twee dubbele elektrische laadpunten van EV Box op de site van Luik Natie. Deze laadinfrastructuur heeft een vermogen van 88 kW en is geconnecteerd met de zonnepanelen.

Net als de zonnepanelen wordt de batterij gefinancierd door ENGIE, via het derde investeerdersmodel. ENGIE Sun4Business, het PV-aanbod voor bedrijven van ENGIE, doet de investering en levert groene stroom aan Luik Natie, dat na 10 jaar eigenaar wordt van de Tesla Megapack en de zonnepanelen. Het project wordt medegefinancierd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. 

De batterij en het energiebeheersysteem, als uitbreiding op de bestaande hernieuwbare energieproductie en de elektrische laadinfrastructuur op de site van Luik natie, brengt het bedrijf het ‘CO2-neutraal’ certificaat op, afgeleverd door CO2Logic. De weinige resterende uitstoot wordt gecompenseerd via bebossingsprojecten in Guatemala en Burkina Faso. 

Het is eveneens een belangrijk project voor ENGIE, dat als voortrekker van de energietransitie tegen 2045 net zero carbon wil zijn, zowel wat betreft zijn eigen emissies als die van zijn industriële klanten, en dat hiervoor vandaag al samen met bedrijven oplossingen ontwerpt en installeert.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie: “Ik hoor bij veel bedrijfsleiders vaak voluntarisme als het over de klimaatproblematiek gaat, maar daar mag het niet bij blijven. Na mooie woorden moeten ook daden volgen, zoals hier vandaag. De omslag naar hernieuwbare energie kan maar structureel gebeuren als we ook voldoende sterke batterijen hebben om het teveel aan energie op te slagen om te gebruiken wanneer de zon niet schijnt of de wind niet waait. De manier bij uitstek om het net te ontlasten en om zelf een lagere factuur in de bus te krijgen. Ik hoop oprecht dat deze samenwerking tussen ENGIE en Luik Natie en de inzet van deze batterij in de omslag naar 100% duurzame energievoorziening een voorbeeld kan zijn voor andere bedrijven in de Antwerpse haven en in de rest van Vlaanderen.”

Stefaan Verhelst, CEO Luik Natie: “CO₂-neutraliteit is een zeer belangrijke ambitie voor Luik Natie. Niet alleen voor de volgende generatie, maar ook voor onze klanten. Met de installatie van de Tesla Megapack en de waardevolle samenwerking met ENGIE slagen we erin om de eerste CO₂-neutrale logistiek dienstverlener te worden in de Antwerpse haven.” 

Thierry Saegeman, CEO ENGIE Benelux: “We zijn trots op het vertrouwen dat Luik Natie ons heeft gegeven na eerdere succesvolle samenwerkingen en dat we kunnen bijdragen aan hun missie om koolstofneutraal te worden. Deze realisatie past helemaal in de ambitie van ENGIE om tegen 2045 net zero carbon te zijn, zowel wat onze eigen processen betreft als die van onze industriële klanten. ENGIE wil de overgang naar een CO₂-neutrale economie versnellen door energie-efficiënte oplossingen aan te bieden en deze te verzoenen met de economische prestaties van zijn klanten.”
 

Card image cap

Hellen Smeets

Press Officer
Contacteer Hellen via: +32 498 32 47 70
Gelieve in het weekend volgend nummer te gebruiken : +32 2 518 60 20

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Met dynamische lichtbakens beperken Defensie en ENGIE de visuele impact van het windpark Greensky

Dit is het grootste windpark in België dat met dit type lichtbakens wordt uitgerust.

Windenergie is een van de meest mature energievormen voor het verwezenlijken van de doelstellingen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Om omwonenden warm te maken voor deze technologie, onderzoeken projectontwikkelaars de verschillende manieren om de impact ervan te verkleinen. Zo wordt sinds januari 2023 de nachtverlichting van het Greensky windpark, dankzij de samenwerking met Defensie en meer bepaald de luchtmacht, enkel nog gebruikt tijdens oefeningen van de luchtmacht. Dit betekent een vermindering van 90% van de nachtelijke lichtbakens.

24/08/2023
Card image cap
Artikel

Bureau Veritas certificeert ENGIE met SET-label voor zijn duurzame methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen

Het SET-label (Sustainable Energy Transition), dat in mei 2022 in België werd gelanceerd, is het internationale equivalent van het Franse TED-label (Transition Energétique Durable) en certificeert onze methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen die geïntegreerd zijn in de samenleving, de natuur respecteren en bijdragen aan de vermindering van koolstofemissies. 
26/07/2023
Card image cap
Artikel

Actie Code Rood: laten we het debat objectief voeren

Organisatie Code Rood organiseerde begin juli 2023 4 actiedagen tegen ENGIE. ENGIE respecteerde het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van demonstratie, maar vond het belangrijk om het debat te voeren op basis van objectieve elementen.

Zo is o.a. de bewering dat ENGIE het meest vervuilende bedrijf van België is feitelijk onjuist. Code Rood deed ook verkeerde veronderstellingen over de strategie en activiteiten van ENGIE.

Hieronder enkele elementen van antwoord:

10/07/2023
Card image cap
Artikel

ENGIE (Laborelec) neemt deel aan onderzoek naar hernieuwbare energiegemeenschappen (2/2)

In een vorig artikel hebben wij aandacht besteed aan de hernieuwbare energiegemeenschappen (REC's), die een van de oplossingen zijn voor de energiecrisis en een vector van de energietransitie. ENGIE neemt, als leider van deze transitie, deel aan de ontwikkeling van REC's. Welke rol speelt ENGIE in deze context?
06/06/2023