Gendergelijkheid: ENGIE staat in de top 30

ENGIE is de internationale top 30 binnengekomen van bedrijven die het beste presteren op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze ranglijst werd voor het eerst opgesteld door Equileap, een organisatie zonder winstoogmerk. De lijst laat zien welke acties bedrijven ondernemen om gendergelijkheid in het bedrijfsleven te bevorderen.

ENGIE gendergelijkheid mixité jbc sli

Bij het opstellen van zijn top 200 bekeer Equileap meer dan 3.000 bedrijven met een individuele beurswaarde van meer dan 2 miljard dollar uit 23 ontwikkelde landen. Op deze ranglijst neemt ENGIE de 27e plaats in.

Al 10 jaar lang zet de ENGIE Groep zich in voor gendergelijkheid. Hij onderneemt hiervoor concrete acties. Deze maken deel uit van de bedrijfsstrategie en moeten het aantal vrouwelijke werknemers doen toenemen.

Dit streven is meerdere keren bekroond. In januari 2017 ontving de Groep de Grote Prijs voor Gendergelijkheid van het Observatoire Ethics & Boards en het Institut du Capitalisme Responsable.

Een cultuur van gendergelijkheid

Sinds 2008 is dit een prioriteit voor ENGIE, waarbij het eerste doel was om de positie van vrouwen binnen de Groep te verbeteren en hun meer mogelijkheden te bieden om carrière te maken. Datzelfde jaar richtte ENGIE het internationale netwerk Women In Networking (WIN) op. Dat biedt vrouwen binnen de Groep de mogelijkheid om leiderschap te tonen, bij te dragen aan de bedrijfsvoering en, meer algemeen, om een cultuur van gendergelijkheid te creëren.

ENGIE versterkt deze doelstelling door voor de periode 2015-2020 vier streefcijfers aan te kondigen ter bevordering van de vrouwenemancipatie binnen de Groep:

  • 25% vrouwelijke werknemers binnen de Groep
  • 1 op de 3 nieuw te benoemen leidinggevenden zal een vrouw zijn, doelstelling die in 2014 gehaald is
  • 30% van het nieuw aangeworven personeel is vrouw
  • 35% van de als veelbelovend geselecteerde werknemers is vrouw

Bemoedigende cijfers 

Vandaag telt het Executive Committee van ENGIE drie vrouwen. De Groep presteert het beste op de Fortune Global 200 ranglijst voor het aantal vrouwen in de Raad van bestuur (62,5%). 30% van de in 2016 benoemde bestuursleden van de operationele eenheden is vrouw.

De cijfers spreken voor zich en bevestigen de positie van ENGIE op de Equileap ranglijst van bedrijven die wereldwijd voorop lopen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Isabelle Kocher, CEO van de ENGIE Groep en momenteel de enige vrouw aan het hoofd van een aan de Franse CAC 40 beursgenoteerd bedrijf, verklaarde op de Internationale Vrouwendag dat: “Gendergelijkheid essentieel is voor de economische productiviteit”.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn