ENGIE zet volop in op waterstof, de ontbrekende schakel in de energietransitie

Waterstof is de brandstof van de toekomst. Het is de ontbrekende schakel voor een koolstofarm ecosysteem. ENGIE wil hier als leider in de energietransitie volop op inzetten en zo een belangrijke speler worden in de waterstofsector. Op die manier kan de onderneming bijdragen aan een harmonieuze vooruitgang voor steden, regio’s en hele samenlevingen over de hele wereld.

ENGIE waterstof hydrogène jbc sli

De Europese klimaatdoelstellingen vragen om een serieuze energietransitie van onze maatschappij. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen in de industrie, de mobiliteitssector en op huishoudelijk vlak teruggedrongen worden. Zij staan namelijk in voor 75% van de CO2-uitstoot. Waterstof zal in de nabije toekomst een belangrijke vector zijn om deze energietransitie te versnellen.

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Het biedt een tal van mogelijkheden om een grote rol te kunnen spelen in de energietransitie. Deze propere brandstof die via elektrolyse* ontstaat, kan niet alleen industriële processen koolstofvrij maken, maar ook zero-emissie voertuigen laten rijden of hernieuwbare energie opslaan. ENGIE wil in deze drie domeinen eenvoudige, betrouwbare en duurzame oplossingen ontwikkelen om aan de ecologische verwachtingen van haar klanten te kunnen voldoen.

Waterstof kan gemaakt worden met de overproductie van hernieuwbare zon- en windenergie. Het is namelijk zo dat we op de lange termijn een teveel aan hernieuwbare energieproductie zullen hebben. Aangezien elektriciteit niet kan worden opgeslagen, en hernieuwbare energie intermittent is, kan door de omzetting naar waterstof de energie opgeslagen worden waardoor de werking en stabiliteit van het elektriciteitsnet niet in het gedrang komen.

Op vlak van mobiliteit bijvoorbeeld is ENGIE bezig met pilootprojecten voor de productie van waterstof voor dienstvoertuigen voorzien van brandstofcellen. De uitstoot van voertuigen op waterstof is niet vervuilend, want het restproduct van de elektrolyse in voertuigen is simpelweg water.

Verder zijn we ook aan het bekijken of we in Wallonië een project kunnen opzetten voor bussen op waterstof.

ENGIE is ook partner van GreenPorts in Zeebrugge met Colruyt/Eoly, Hydrogenics, Fluxys, Elia en WaterstofNet. Samen onderzoeken ze of het haalbaar is om de elektriciteit van de windturbineparken in de Noordzee om te zetten in waterstof en deze dan in het gasnetwerk te injecteren. Het is immers goedkoper om waterstof via pijpleidingen te verdelen dan elektriciteit via kabels.

Om deze projecten een kans te geven en te laten slagen, pleit ENGIE voor een duidelijk regelgevend kader voor de productie en het gebruik van waterstof.

(*) Elektrolyse: wanneer men duurzaam geproduceerde elektriciteit loslaat op water dan ontstaat er waterstof en zuurstof.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn