ENGIE vaart op de waterstofroute

Kort na de tussenstop in Antwerpen zet ENERGY OBSERVER, ‘s werelds eerste schip dat uitsluitend op waterstof en hernieuwbare energie vaart, volgende maandag opnieuw koers naar andere Noord-Europese bestemmingen. Dit bezoek aan onze regio is een mooie kans om even een blik te werpen op de strategische ontwikkelingslijnen van ENGIE op gebied van waterstofprojecten. Want zo kunnen we van België een rolmodel in energietransitie maken. Tijd om drie belangrijke vragen te stellen aan onze expert van dienst: Michael De Koster.
28/03/2019

Wereldwijd is een nieuwe weg in zicht. Een weg die gekoppeld is aan een diepgaand vraagstuk over onze verantwoordelijkheid ten opzichte van toekomstige generaties. Een pad dat ook leidt tot het ontstaan van oplossingen om de energietransitie te bevorderen, zoals het geval is met ENERGY OBSERVER.

 

Waarom is deze samenwerking met ENERGY OBSERVER zo belangrijk voor ENGIE? 

“Omdat we binnen de ENGIE Groep een gezamenlijk streefdoel hebben: de koolstofvrije transitie. Daarom hebben we besloten om dit unieke project te ondersteunen dat een toonbeeld is van een deugdzaam, koolstofvrij, gedecentraliseerd en gedigitaliseerd energieproductiesysteem. Het gaat hier om meer dan gewoon een boot met innovatieve technologie. Het gaat om een wereldreis  waarbij op zoek gegaan wordt naar concrete oplossingen die aantonen dat een positieve groeidynamiek en een geslaagd huwelijk tussen economische groei en gemeenschappelijke belangen mogelijk zijn.

 

Welke strategie hanteert ENGIE in de Benelux voor de ontwikkeling van waterstofprojecten?   

“ENGIE blijft niet op haar lauweren rusten! Als leider in de energietransitie zetten wij ons in om verder te bouwen op het potentieel van waterstof en een sleutelrol te spelen in de ontwikkeling van een element dat in deze wereld in overvloed aanwezig is. Zo hebben we een strategie gedefinieerd rond meerdere projecten van verschillende grootte – groot en klein – die al dan niet waterstof combineren met andere elementen. Zij richten zich voornamelijk op drie belangrijke domeinen voor eindgebruik: mobiliteit, industrie en energieopslag. Op deze drie gebieden wil ENGIE eenvoudige, betrouwbare en duurzame oplossingen ontwikkelen om aan de milieuverwachtingen van haar klanten te voldoen.”

 

Over welke projecten kunt u ons concreet al wat vertellen?

“Het is wat vroeg om al meer te vertellen over de projecten waar we momenteel aan werken. De meeste bevinden zich immers nog in de experimentele of diepgaande studiefase. Maar ik kan alvast drie voorbeelden geven. Het eerste betreft een project in Nederland waarbij we met Gasunie bezig zijn met een haalbaarheidsstudie om zuiver waterstof te gebruiken voor de petrochemische sector. Het tweede, ietwat concreter project houdt het gebruik in van waterstof op niveau van mobiliteit voor de ontwikkeling van een oplossing voor de productie en levering van waterstof voor bussen met de ontwikkeling van waterstofbussen in Wallonië. Tot slot benoem ik ook het Power-to-methanolproject, waarvoor ENGIE zojuist een samenwerkingsovereenkomst met andere partners heeft ondertekend. Daarbij is het de bedoeling om methanol te produceren uit waterstof en opgevangen CO₂, om zo een duurzame biobrandstof aan te bieden aan de petrochemische industrie in de haven van Antwerpen.”

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

ENGIE en EnergyVille slaan opnieuw de handen in elkaar voor onderzoek naar nieuwe technologieën om de energietransitie te versnellen

ENGIE ondertekent vandaag een driejarige samenwerkingsovereenkomst met EnergyVille, het energie-expertisecentrum van de KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. Belgische en internationale experts van ENGIE zullen hun krachten bundelen met onderzoekers van EnergyVille in concrete projecten rond nieuwe en innovatieve technologieën op het vlak van o.a. energie-efficiëntie, slimme netten, hernieuwbare energie, waterstof en groene gassen. Doel van de samenwerking is het identificeren, opschalen en uitrollen van concrete oplossingen om de transitie naar een koolstofneutrale toekomst te versnellen.
14/03/2022
Card image cap
Pers

Primeur in België: INEOS Phenol en ENGIE gebruiken waterstof in industriële installatie in Antwerpen

Waterstof zal een belangrijke schakel in de energietransitie zijn en biedt tal van mogelijkheden om te evolueren naar een klimaatneutrale samenleving. Een mogelijke evolutie in de komende decennia is de graduele vervanging van aardgas door waterstof, op termijn groene waterstof opgewekt door hernieuwbare energie via elektrolyse. Hierdoor kan de CO₂-uitstoot van huidige processen, op basis van aardgas, geleidelijk aan verminderd worden. Voor het eerst in België wil ENGIE het gebruik van waterstof testen in een warmtekrachtkoppeling op de site van INEOS Phenol in Antwerpen.
18/02/2021
Card image cap
Pers

Klaar voor volgende stap naar Belgische waterstofeconomie - Studie bevestigt potentieel van waterstofimport

Om de uitdaging van de transitie naar een koolstofneutrale samenleving tegen 2050 aan te gaan, moeten we verder kijken dan onze eigen productie van hernieuwbare energie die we in het Belgische binnenland of offshore opwekken. De import van duurzame energie speelt daarbij een essentiële rol. De studie die de waterstofimportcoalitie – een samenwerking van DEME, ENGIE, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet - vandaag bekendmaakte, besluit dat dit ook technisch en economisch haalbaar is. De doorgedreven haalbaarheidsstudie is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking van de betrokken bedrijven, ieder met zijn eigen specifieke en complementaire expertise en ervaring. Daarmee is de basis gelegd voor concrete vervolgstappen, met onder andere pilootprojecten voor de levering van duurzame energie door middel van groene moleculen uit landen waar wind en zon in overvloed beschikbaar zijn aan onder meer de Belgische eindgebruiker.
27/01/2021