Waterstof: de groene troef voor de mobiliteit van de toekomst

In het kader van de energietransitie is waterstof een waardige mobiliteitsoplossing voor de toekomst, omdat ze opgeslagen en vervoerd kan worden. ENGIE werkt mee aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen op basis van waterstof.
11/01/2017

Waterstof is een uiterst belangrijke duurzame energiebron voor de toekomst. Bij de verbranding ervan komt immers enkel water vrij en geen broeikasgas. Bovendien kan er vandaag met waterstof energie en elektriciteit worden opgewekt. Waterstof biedt met andere woorden uitzicht op een niet-vervuilend voertuig met een grote autonomie.

De meest milieuvriendelijke manier om waterstof te produceren, is door elektrolyse van water met gebruik van elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energie. Deze productiewijze vormt een van de hefbomen voor de toekomst waarmee ENGIE de energietransitie wil versnellen. “Waterstof is echt de ontbrekende schakel in een volstrekt CO2-vrij, gedecentraliseerd en gedigitaliseerd systeem”, verzekert Thierry Leperc, adjunct-directeur van de Groep ENGIE. “Wij willen de groene mobiliteit verder ontwikkelen, ongeacht of het nu met CNG, elektriciteit of innoverende oplossingen op basis van waterstof is.”  

 

Van elektrische tot waterstofauto

Samen met Michelin heeft ENGIE zich ingekocht in Symbio FCell, de pionier in brandstofcellen: “Wij bouwen elektrische wagens om tot waterstofauto’s door ze uit te rusten met een kit die hun autonomie vergroot. Deze autonomiebooster is uniek, want we vertrekken van wagens die reeds industrieel werden geproduceerd.”  

Door deze participatie in Symbio FCell zal ENGIE een actieve rol kunnen spelen in de evolutie van waterstoftoepassingen. De oplossing van Symbio FCell is een technisch haalbaar, economisch uitgebalanceerd en financieel duurzaam procedé. Naast de autonomiebooster werkt het bedrijf ook aan nieuwe krachtige aandrijfsystemen die volledig gebaseerd zijn op waterstofbatterijen voor toepassingen in het weg-, zee- en riviertransport.

 

‘Territoires Hydrogènes’

In Frankrijk werden 9 projecten van de Groep ENGIE geselecteerd in het kader van het initiatief ‘Territoires Hydrogènes’. Dit wil op regionale schaal aantonen dat het gebruik van waterstof, in combinatie met energienetten en lokaal energiegebruik, technisch-economisch haalbaar is.

“Waterstof is voor ENGIE van strategisch belang,” zegt Isabelle Kocher, CEO van ENGIE, “want het stelt ons in staat om op een gecentraliseerde of gedecentraliseerde manier de transitie te versnellen naar een energiewereld die minder C02 uitstoot. Omdat waterstof kan worden opgeslagen en vervoerd, kan dit groene gas een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van intermitterende hernieuwbare energiebronnen en in de uitrol van groene mobiliteit.”  

ENGIE is actief in 3 ontwikkelingsdomeinen: industriële toepassingen, waterstof als energiedrager omwille van haar transport- en opslagvermogen, en mobiliteit. Voor elk van deze domeinen ontwikkelt de Groep oplossingen en verkent ze innovatieve technologieën.

Een van de projecten die voor ‘Territoires Hydrogènes’ werden geselecteerd, omvat de ontwikkeling van een energieneutrale ecowijk, met onder andere waterstoftankstations, oplossingen voor de productie van waterstof voor de industrie, maar ook oplossingen op basis van waterstof voor energieopslag en ondersteuning van het elektriciteitsnet.
 

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

ENGIE en EnergyVille slaan opnieuw de handen in elkaar voor onderzoek naar nieuwe technologieën om de energietransitie te versnellen

ENGIE ondertekent vandaag een driejarige samenwerkingsovereenkomst met EnergyVille, het energie-expertisecentrum van de KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. Belgische en internationale experts van ENGIE zullen hun krachten bundelen met onderzoekers van EnergyVille in concrete projecten rond nieuwe en innovatieve technologieën op het vlak van o.a. energie-efficiëntie, slimme netten, hernieuwbare energie, waterstof en groene gassen. Doel van de samenwerking is het identificeren, opschalen en uitrollen van concrete oplossingen om de transitie naar een koolstofneutrale toekomst te versnellen.
14/03/2022
Card image cap
Pers

Primeur in België: INEOS Phenol en ENGIE gebruiken waterstof in industriële installatie in Antwerpen

Waterstof zal een belangrijke schakel in de energietransitie zijn en biedt tal van mogelijkheden om te evolueren naar een klimaatneutrale samenleving. Een mogelijke evolutie in de komende decennia is de graduele vervanging van aardgas door waterstof, op termijn groene waterstof opgewekt door hernieuwbare energie via elektrolyse. Hierdoor kan de CO₂-uitstoot van huidige processen, op basis van aardgas, geleidelijk aan verminderd worden. Voor het eerst in België wil ENGIE het gebruik van waterstof testen in een warmtekrachtkoppeling op de site van INEOS Phenol in Antwerpen.
18/02/2021
Card image cap
Pers

Klaar voor volgende stap naar Belgische waterstofeconomie - Studie bevestigt potentieel van waterstofimport

Om de uitdaging van de transitie naar een koolstofneutrale samenleving tegen 2050 aan te gaan, moeten we verder kijken dan onze eigen productie van hernieuwbare energie die we in het Belgische binnenland of offshore opwekken. De import van duurzame energie speelt daarbij een essentiële rol. De studie die de waterstofimportcoalitie – een samenwerking van DEME, ENGIE, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet - vandaag bekendmaakte, besluit dat dit ook technisch en economisch haalbaar is. De doorgedreven haalbaarheidsstudie is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking van de betrokken bedrijven, ieder met zijn eigen specifieke en complementaire expertise en ervaring. Daarmee is de basis gelegd voor concrete vervolgstappen, met onder andere pilootprojecten voor de levering van duurzame energie door middel van groene moleculen uit landen waar wind en zon in overvloed beschikbaar zijn aan onder meer de Belgische eindgebruiker.
27/01/2021