ENGIE zet volop in op waterstof, de ontbrekende schakel in de energietransitie

Waterstof is de brandstof van de toekomst. Het is de ontbrekende schakel voor een koolstofarm ecosysteem. ENGIE wil hier als leider in de energietransitie volop op inzetten en zo een belangrijke speler worden in de waterstofsector. Op die manier kan de onderneming bijdragen aan een harmonieuze vooruitgang voor steden, regio’s en hele samenlevingen over de hele wereld.
24/10/2018

De Europese klimaatdoelstellingen vragen om een serieuze energietransitie van onze maatschappij. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen in de industrie, de mobiliteitssector en op huishoudelijk vlak teruggedrongen worden. Zij staan namelijk in voor 75% van de CO2-uitstoot. Waterstof zal in de nabije toekomst een belangrijke vector zijn om deze energietransitie te versnellen.

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Het biedt een tal van mogelijkheden om een grote rol te kunnen spelen in de energietransitie. Deze propere brandstof die via elektrolyse* ontstaat, kan niet alleen industriële processen koolstofvrij maken, maar ook zero-emissie voertuigen laten rijden of hernieuwbare energie opslaan. ENGIE wil in deze drie domeinen eenvoudige, betrouwbare en duurzame oplossingen ontwikkelen om aan de ecologische verwachtingen van haar klanten te kunnen voldoen.

Waterstof kan gemaakt worden met de overproductie van hernieuwbare zon- en windenergie. Het is namelijk zo dat we op de lange termijn een teveel aan hernieuwbare energieproductie zullen hebben. Aangezien elektriciteit niet kan worden opgeslagen, en hernieuwbare energie intermittent is, kan door de omzetting naar waterstof de energie opgeslagen worden waardoor de werking en stabiliteit van het elektriciteitsnet niet in het gedrang komen.

Op vlak van mobiliteit bijvoorbeeld is ENGIE bezig met pilootprojecten voor de productie van waterstof voor dienstvoertuigen voorzien van brandstofcellen. De uitstoot van voertuigen op waterstof is niet vervuilend, want het restproduct van de elektrolyse in voertuigen is simpelweg water.

Verder zijn we ook aan het bekijken of we in Wallonië een project kunnen opzetten voor bussen op waterstof.

ENGIE is ook partner van GreenPorts in Zeebrugge met Colruyt/Eoly, Hydrogenics, Fluxys, Elia en WaterstofNet. Samen onderzoeken ze of het haalbaar is om de elektriciteit van de windturbineparken in de Noordzee om te zetten in waterstof en deze dan in het gasnetwerk te injecteren. Het is immers goedkoper om waterstof via pijpleidingen te verdelen dan elektriciteit via kabels.

Om deze projecten een kans te geven en te laten slagen, pleit ENGIE voor een duidelijk regelgevend kader voor de productie en het gebruik van waterstof.

(*) Elektrolyse: wanneer men duurzaam geproduceerde elektriciteit loslaat op water dan ontstaat er waterstof en zuurstof.

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

ENGIE en EnergyVille slaan opnieuw de handen in elkaar voor onderzoek naar nieuwe technologieën om de energietransitie te versnellen

ENGIE ondertekent vandaag een driejarige samenwerkingsovereenkomst met EnergyVille, het energie-expertisecentrum van de KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. Belgische en internationale experts van ENGIE zullen hun krachten bundelen met onderzoekers van EnergyVille in concrete projecten rond nieuwe en innovatieve technologieën op het vlak van o.a. energie-efficiëntie, slimme netten, hernieuwbare energie, waterstof en groene gassen. Doel van de samenwerking is het identificeren, opschalen en uitrollen van concrete oplossingen om de transitie naar een koolstofneutrale toekomst te versnellen.
14/03/2022
Card image cap
Pers

Primeur in België: INEOS Phenol en ENGIE gebruiken waterstof in industriële installatie in Antwerpen

Waterstof zal een belangrijke schakel in de energietransitie zijn en biedt tal van mogelijkheden om te evolueren naar een klimaatneutrale samenleving. Een mogelijke evolutie in de komende decennia is de graduele vervanging van aardgas door waterstof, op termijn groene waterstof opgewekt door hernieuwbare energie via elektrolyse. Hierdoor kan de CO₂-uitstoot van huidige processen, op basis van aardgas, geleidelijk aan verminderd worden. Voor het eerst in België wil ENGIE het gebruik van waterstof testen in een warmtekrachtkoppeling op de site van INEOS Phenol in Antwerpen.
18/02/2021
Card image cap
Pers

Klaar voor volgende stap naar Belgische waterstofeconomie - Studie bevestigt potentieel van waterstofimport

Om de uitdaging van de transitie naar een koolstofneutrale samenleving tegen 2050 aan te gaan, moeten we verder kijken dan onze eigen productie van hernieuwbare energie die we in het Belgische binnenland of offshore opwekken. De import van duurzame energie speelt daarbij een essentiële rol. De studie die de waterstofimportcoalitie – een samenwerking van DEME, ENGIE, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet - vandaag bekendmaakte, besluit dat dit ook technisch en economisch haalbaar is. De doorgedreven haalbaarheidsstudie is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking van de betrokken bedrijven, ieder met zijn eigen specifieke en complementaire expertise en ervaring. Daarmee is de basis gelegd voor concrete vervolgstappen, met onder andere pilootprojecten voor de levering van duurzame energie door middel van groene moleculen uit landen waar wind en zon in overvloed beschikbaar zijn aan onder meer de Belgische eindgebruiker.
27/01/2021