ENGIE gaat zonne-energie bij handelaars promoten

ENGIE heeft een samenwerkingsakkoord ondertekend met Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten. De overeenkomst heeft tot doel om zonne-energie en oplossingen voor meer energie-efficiëntie te promoten bij handelaars. Dit is een belangrijk akkoord voor de sector, dat past in de energietransitie.

ENGIE Comeos zonne-energie énergie solaire jbc

De sector van de handel en diensten wil zijn ecologische voetafdruk verkleinen. Comeos, de federatie van deze sector, doet daarvoor een beroep op ENGIE. Samen zullen ze gedurende drie jaar zonne-energie promoten bij de handelaars. De wil om te slagen is groot, net zoals het potentieel van de samenwerking.

“De handelaars leveren al jaren grote inspanningen om energieoplossingen te vinden”, zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. “Nu nemen we nog extra initiatieven. De samenwerking met ENGIE is daarvan een concreet voorbeeld.”

350 hectare zonnepanelen

De handelssector omvat meer dan 2.800 winkels, die samen een enorm potentieel voor de productie van zonne-energie vertegenwoordigen.

“De dakoppervlakte van onze winkels is aanzienlijk en dat maakt ze uitermate geschikt voor de installatie van zonnepanelen”, bevestigt Dominique Michel. “Als we bijvoorbeeld in Brussel onze volledige dakcapaciteit benutten, dan kunnen we voldoende stroom produceren alle gezinnen in Watermaal-Bosvoorde van elektriciteit te voorzien.”

In heel België zouden handelaars zelfs 350 hectare daken kunnen bedekken met zonnepanelen, dat is evenveel als 500 voetbalterreinen!

“Als alle handelaars die lid zijn van Comeos zonnepanelen zouden installeren, dan zouden ze de uitstoot van 120.000 ton CO2 vermijden”, aldus nog de CEO van Comeos. “Het staat vast dat onze sector een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van deze milieuvriendelijke energietechnologie. Ons inzetten voor de energietransitie, met de leider van deze transitie als partner, was een voor de hand liggende keuze.”

Zonne-energie biedt de beste vooruitzichten

De overeenkomst tussen ENGIE en Comeos sluit aan bij de Belgische doelstelling om tegen 2030 de CO2-uitstoot van ons land met 35% te verminderen en 13% van onze energie uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2020.

Zonne-energie is ongetwijfeld de technologie met de beste vooruitzichten om in het kader van de energietransitie deze doelstellingen te bereiken. Lagere productiekosten, investeringen, … het Internationale Energieagentschap is van oordeel dat zonne-energie kan voorzien in 25% van het Belgische elektriciteitsverbruik en dat het de uitstoot van 8 miljoen ton CO2 kan vermijden.

De supermarkt geeft het voorbeeld

De prijs van zonnepanelen is de voorbije 10 jaar immers fors gedaald: -70%! Voor een supermarkt met een klassieke dakoppervlakte van 2.500 tot 3.000 m² betekent dit dat het budget voor zonnepanelen gedaald is van 850.000 euro in 2008 tot 250.000 euro nu! Deze supermarkt zou met de geproduceerde energie bovendien 15 tot 20% van zijn energieverbruik kunnen dekken.

De expertise van ENGIE staat centraal

ENGIE zal de Comeos-leden ondersteunen en adviseren met een reeks seminaries. Het zal de installatie van zonnepanelen promoten bij bedrijven uit de sector en aan de hand van concrete oplossingen laten zien hoe ze de energie-efficiëntie van hun gebouwen en activiteiten kunnen verbeteren.

Deze aanpak sluit aan bij de “4D”-strategie van de Groep. Deze strategie zet in op een lagere CO2-uitstoot, een meer gedecentraliseerde elektriciteitsproductie, digitalisering van de oplossingen en de begeleiding van klanten om hun verbruik te verminderen.

Zo biedt ENGIE de klanten ENGIE Sun4Business aan, een all-in formule voor bedrijven via een derde-investeerderoplossing. Deze bedrijven kunnen ook rekenen op ENGIE Fabricom Solar Technics, dat gespecialiseerd is in de plaatsing van grote, industriële zonne-energie-installaties bij B2B-klanten. En dat naast heel wat andere diensten.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn