Tinlot

Het windpark van Tinlot, dat sinds eind 2020 operationeel is, bestaat uit 5 windturbines die langs de N63 staan. Het illustreert het engagement van ENGIE Electrabel in de energietransitie.

Dit park wordt uitgebaat door ENGIE in samenwerking met Waalse intercommunales (met het bedrijf Wind4Wallonia2) en met het bedrijf Luminus dat 3 van de 5 windturbines uitbaat.

Een uitbreidingsproject van 3 windturbines in de gemeenten Tinlot en Clavier aan weerszijden van de N63 wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met Luminus.

Kerncijfers:

Deze cijfers hebben betrekking op het bestaande park.
Aantal turbines5
Vermogen per turbine4 MW
Equivalent verbruik10 500 gezinnen
CO2e-besparing16 000 ton/jaar

Planning:

09/12/2021Informatievergadering

 

Card image cap

Loïc Biot

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Installatie van dynamisch verlichtingssysteem

20/12/2021
ENGIE, Wind4Wallonia2 en Luminus hebben eind 2021, in overleg met de gemeente Tinlot, een nieuw dynamisch verlichtingssysteem geïnstalleerd.

Dit systeem, dat is ontwikkeld in samenwerking met het Belgische ministerie van Defensie, maakt het mogelijk de verlichting uit te schakelen (wit overdag en rood 's nachts) wanneer er geen oefeningen plaatsvinden.

Het zal de overlast van deze verlichting voor de omwonenden drastisch verminderen. Dit systeem zou ook bij de uitbreiding van het park kunnen worden geïnstalleerd, indien de defensie-autoriteiten daarmee instemmen.
Meer info (pdf)

Voorafgaande informatievergadering

10/12/2021
De presentatie van ENGIE Electrabel is hier beschikbaar.
Meer info (pdf)

Voorafgaande informatievergadering

10/12/2021
De presentatie van het bureau voor milieueffectrapportage (CSD Ingénieurs) is hier beschikbaar.
Meer info (pdf)

Voorafgaande informatievergadering

09/12/2021
De affiche kan hier worden bekeken.
Meer info (pdf)

Ontdek al onze productieparken