Olen Umicore

4 windturbines langsheen het kanaal in Olen.

Ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals in Olen bouwden we 4 windturbines op de terreinen van Umicore en Arubis. Het windpark wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 2 cvba, een partnership tussen Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Kerncijfers:

Aantal turbines4
Vermogen per turbine3,45 MW
Equivalent verbruik8286 gezinnen
CO2e-besparing13 224 ton/jaar

Planning:

12/2013Vergunningsaanvraag 
27/01/2014Informatievergadering
06/2014Beslissing van de overheid
2015Start v/d werken
10/2016Indienstname

 

Card image cap

Mr. Vanhevel

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Ontdek al onze productieparken