Turnhout – Brouwerij Corsendonk

Eén windturbine op de site van Brouwerij Corsendonk.

Kerncijfers:

Aantal turbines 1
Vermogen per turbine 4 MW
Equivalent verbruik 2710 gezinnen
CO2-besparing 4332 ton/jaar

Planning:

21/07/2018 Vergunningsaanvraag 
27/08/2018 Informatievergadering
12/2018 Beslissing van de overheid
11/2020 Start v/d werken
05/2021 Indienstname

Implanting

Elisabeth Deketelaere

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

card img

Statusupdate

08/10/2021
Afgelopen maanden hebben we de windturbine bij Brouwerij Corsendonk opgebouwd. Deze is momenteel operationeel en produceert haar eerste megawatturen!

Statusupdate

25/03/2020
De vergunning voor de bouw van het windpark werd toegekend. We gaan nu over tot de selectie van leveranciers.

Informatievergadering

07/08/2018
In samenwerking met het stadsbestuur van Turnhout en met Eneco, organiseert ENGIE Electrabel op 27 augustus 2018, om 20 u in de aula Europeion in Turnhout een informatievergadering voor de omwonenden.

De projectleider van ENGIE Electrabel zal aanwezig zijn op deze informatievergadering en staat klaar om een antwoord te geven op al uw vragen. Uw opmerkingen of suggesties in verband met het project zijn hartelijk welkom.

Indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning

06/08/2018
Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning werd op 21 juli 2018 een dossier ingediend bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Het project is gelegen te Slachthuisstraat 27 in Turnhout (zie kaart hierboven). De bevoegde ambtenaar van de provincie heeft dit dossier nauwkeurig onderzocht en heeft het op 6 augustus 2018 volledig en ontvankelijk verklaard. De provincie heeft nu 6 maanden om te beslissen of zij de vergunning al dan niet toekent.

Binnenkort zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd in de stad Turnhout. Wanneer dat gestart is, zal het aanvraagdossier ingekeken kunnen worden op het stadhuis. Opmerkingen kunnen schriftelijk of mondeling ingediend worden bij het gemeentebestuur tot het openbaar onderzoek wordt afgesloten.

Ontdek al onze productieparken