Olen Umicore

Olen 13,8 MW
4 windturbines langsheen het kanaal in Olen.

Ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals in Olen bouwden we 4 windturbines op de terreinen van Umicore en Arubis. Het windpark wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 2 cvba, een partnership tussen Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Kerncijfers:

Aantal turbines 4
Vermogen per turbine 3,45 MW
Equivalent verbruik 8286 gezinnen
CO2-besparing 13 224 ton/jaar

Planning:

12/2013 Vergunningsaanvraag 
27/01/2014 Informatievergadering
06/2014 Beslissing van de overheid
2015 Start v/d werken
10/2016 Indienstname

 

Mr. Vanhevel
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Related projects

Herentals – Plassendonk
Drie windturbines ten zuiden van de E313 in Noorderwijk (Herentals).
Turnhout – Brouwerij Corsendonk
Eén windturbine op de site van Brouwerij Corsendonk.
Westerlo E313 Extensie
Twee windturbines als extensie op het bestaande windturbinepark in Oevel.
Westerlo E313
Twee windturbines langsheen de E313 in Westerlo.