Dour - Quiévrain - Hensies

Het windpark Dour-Quiévrain-Hensies beschikt over 18 windturbines met een totaal vermogen van bijna 40 MW. De jaarlijkse productie komt overeen met het gemiddelde verbruik van 26.000 huishoudens, d.w.z. twee keer zoveel als het aantal huishoudens dat in de drie betrokken gemeenten woont.

Het windpark voorkomt ook het vrijkomen van zo'n 41.000 ton CO2 per jaar. Op die manier draagt het bij tot het behalen van de ambitieuze doelstellingen om de CO2-uitstoot in België te verminderen. Het park is een zeer goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. Vijf windturbines zijn eigendom van ENGIE Electrabel, negen van Ventis, twee van Moulins du Haut Pays (een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dour en Quiévrain en een burgercoöperatie) en twee van Wind4Wallonia, een 50/50 samenwerkingsverband tussen ENGIE Electrabel en 5 Waalse intercommunales (IBW, IDEFIN, IPFH, IEG, SOFILUX). De extensie met 4 extra windmolens werd ingehuldigd in juni 2016. De wieken van deze nieuwe windturbines zijn uitgerust met de innovatieve TES (Trailing Edge Serrations) technologie. Deze glasvezelkammen, die over een lengte van tien meter aan de randen van de wieken zijn bevestigd, verminderen het geluid dat wordt veroorzaakt door hun rotatie aanzienlijk door de discrete vlucht van roofvogels na te bootsen.

Kerncijfers:

Aantal turbines 18
Vermogen per turbine 2,35 MW
Equivalent verbruik 26 000 gezinnen
CO2-besparing 41 000 ton/jaar

Planning:

09/2011 Informatievergadering
02/2013 Vergunningsaanvraag
12/2013 Beslissing van de overheid
08/2015 Start v/d werken
06/2016 Indienstname

 

ENGIE-Dour-Quiévrain-Hensies

Card image cap

M. Lavry

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Ontdek al onze productieparken