Waterkracht

ENGIE Electrabel baat kleine riviercentrales en stuwdamcentrales uit in het zuidoosten van België.

Rivier- en stuwdamcentrales

In het zuidoosten van België baat Electrabel 8 rivier- en stuwdamcentrales uit, vooral op de Warche en Amblève, die samen een capaciteit van 21,7 MW hebben.

Hoe werkt een stuwdamcentrale?

Werking stuwdamcentrale

 

  • Een riviercentrale bevindt zich aan een ingedijkte waterloop. Het verval is licht (tussen 3 en 15 meter). Het volume en de stroomsnelheid van het water door de turbines hangen af van het debiet van de rivier.
  • Een stuwdamcentrale verzamelt eerst een grote hoeveelheid water in een kunstmatig stuwmeer. De turbine bevindt zich ofwel aan de voet van de dam of verder stroomafwaarts langs de rivier.

Wist u dit? Naast de productie van elektriciteit dient een stuwmeer ook als reservoir en laat het toe om de drinkwatervoorraad en de waterstand van rivieren te regelen.

Ontdek onze productieparken van dit type

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

ENGIE breidt de opslagcapaciteit van de pompcentrale van Coo uit

Tijdens het bezoek van Minister van Energie Tinne Van der Straeten aan de spaarbekkencentrale van Coo (1080 MW) op dinsdag kondigde ENGIE de start van een belangrijke werf voor de centrale en voor het Belgische elektriciteitssysteem aan: een verhoging van het vermogen van de centrale met 7,5%. De centrale van Coo vormt al 50 jaar een essentiële schakel in het Belgische energielandschap. Dankzij deze uitbreiding zal hij in de komende decennia een nog prominentere rol kunnen spelen in de energietransitie van het land.
10/05/2021
Card image cap
Pers

Verhuis gepland voor de vissen uit het onderste meer van de spaarbekkencentrale van ENGIE in Coo

ENGIE startte recent een reeks werkzaamheden aan het onderste meer van de spaarbekkencentrale van Coo, die zullen duren tot het einde van de zomervakantie van 2021. Het is de eerste keer sinds de inbedrijfname in 1971 dat de centrale zulke grootschalige werken ondergaat. Voor de noodzakelijke renovatie moet het onderste bekken volledig leeggepompt worden. Daarom zal ENGIE in samenwerking met de plaatselijke visclubs en in overleg met de Waalse overheid overgaan tot het overbrengen van de vissen naar de hoger gelegen bassins, waar ze voor de duur van de werkzaamheden zullen verblijven. Dankzij deze tijdelijke verhuis worden het ecosysteem en de biodiversiteit in stand gehouden die zich sinds het begin in het onderste meer hebben ontwikkeld.
15/04/2021
Card image cap
Pers

ENGIE vernieuwt zijn waterkrachtcentrales

Recent gingen renovatiewerken aan de waterkrachtcentrales van Bervercé (9 MW) en Heid de Goreux (8 MW) van start. Ook de stuwdam van Robertville, stroomopwaarts van Bervercé, maakt deel uit van het vernieuwingsprogramma. Deze installaties dateren uit 1930 en waren pioniers in de productie van lokale hernieuwbare energie in België. Dankzij de vernieuwingswerken kunnen ze ook in de komende decennia blijven bijdragen aan een koolstofneutrale toekomst.
25/03/2021