Ham

Drie windturbines in de KMO-zone Truibroek

ENGIE Electrabel diende op 29 mei 2017 een omgevingsvergunningsaanvraag in voor het windturbinepark in Ham. Het project omvat drie windturbines, gesitueerd in de KMO-zone Truibroek, ter hoogte van het Albertkanaal en nabij de brug van Oostham. De eerste windturbine zal naast het bedrijf Getax geplaatst worden, de tweede achter het recyclagepark en de derde op de site van het bedrijf Fingo.

Foto-3
1
2
3
4
5

Kerncijfers

Aantal turbines: 3

Vermogen per turbine: 3,6 MW

Equiv. verbruik: 6571 gezinnen

CO2 besparing: 10488 ton/jaar

Planning

05/2017 – Vergunningsaanvraag

02/2017 – Informatievergadering

04/2018 – Beslissing van de minister

02/2019 – Start van de werken

01/2020 – Indienstname

Contact

Projectleider: Maaike Ortibus

Adres:
Truibroek, Ham

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

28/08/2019

Stand van zaken van de werkzaamheden

In februari 2019 zijn de werkzaamheden van start gegaan. De funderingen van de drie windturbines en de nodige werkplatformen zijn volledig gebouwd. Ook de bijkomende middenspanningscabine werd reeds gebouwd. Op dit moment zijn we bezig met de nodige elektrische werken. De levering van de onderdelen van de windturbines is gepland voor oktober 2019.

11/12/2019

De hijswerkzaamheden zijn van start gegaan

In december 2019 zijn de hijswerkzaamheden op onze werf in Ham van start gegaan. Eerst zal de windturbine achter het recyclagepark (WT2) opgebouwd worden, daarna de windturbine achter de N73 (WT1) en ten slotte de windturbine op de site van het bedrijf Fingo (WT3). De hijswerkzaamheden zouden tegen het einde van het jaar afgerond moeten zijn.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn