Ham

Drie windturbines in de KMO-zone Truibroek

ENGIE Electrabel diende op 29 mei 2017 een omgevingsvergunningsaanvraag in voor het windturbinepark in Ham. Het project omvat drie windturbines, gesitueerd in de KMO-zone Truibroek, ter hoogte van het Albertkanaal en nabij de brug van Oostham. De eerste windturbine zal naast het bedrijf Getax geplaatst worden, de tweede achter het recyclagepark en de derde op de site van het bedrijf Fingo.

Op dit moment zijn we bezig met de bouw van deze windturbines. De indienstname wordt verwacht op het einde van het jaar.

Foto-3
1
2
3
4
5

Kerncijfers

Aantal turbines: 3

Vermogen per turbine: 3,6 MW

Equiv. verbruik: 6571 gezinnen

CO2 besparing: 10488 ton/jaar

Planning

05/2017 – Vergunningsaanvraag

02/2017 – Informatievergadering

04/2018 – Beslissing van de minister

02/2019 – Start van de werken

12/2019 – Indienstname

Contact

Projectleider: Maaike Ortibus

Adres:
Truibroek, Ham

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

28/08/2019

Stand van zaken van de werkzaamheden

In februari 2019 zijn de werkzaamheden van start gegaan. De funderingen van de drie windturbines en de nodige werkplatformen zijn volledig gebouwd. Ook de bijkomende middenspanningscabine werd reeds gebouwd. Op dit moment zijn we bezig met de nodige elektrische werken. De levering van de onderdelen van de windturbines is gepland voor oktober 2019.

Focus

2444531323

Onze andere projecten


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn