De ENGIE Stichting steunt onderwijsprojecten

In België steunt de ENGIE Stichting 31 projecten die zich om het welzijn van kinderen en jongeren bekommeren. Een aantal van die projecten mikt op een betere integratie via onderwijs en vorming. Programma’s, opvang, opleidingen… de initiatieven nemen vele vormen aan, zoals blijkt uit de voorbeelden van Bednet en Take Off, twee verenigingen die de steun van de Stichting krijgen.

Fondation ENGIE Stichting Bednet jbcAl sinds de oprichting van de ENGIE Stichting is de integratie van kinderen en jongeren via onderwijs één van haar prioriteiten. Niet via de (om)weg van sponsoring of mecenaat, maar als onderdeel van haar beleid op het vlak van sociale, maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid.

Sociaal verbonden via onderwijs

De ENGIE Stichting ijvert voor een betere integratie van jongeren in onze samenleving, en daarbij zet zij vooral in op onderwijs, sport en cultuur. “Integratie is en blijft voor ons een primordiale bekommernis”, onderstreept Mathieu Vandenbroecke, Sponsorship Manager van de Stichting en verantwoordelijk voor Belgische projecten. “Het leggen van sociale contacten blijft belangrijk om je zelfvertrouwen te herwinnen en vooruit te komen. Neem bijvoorbeeld de verenigingen Bednet en Take Off die afstandslessen aanbieden voor zieke kinderen die op die manier met hun schoolvrienden verbonden kunnen blijven.”

Bednet in Vlaanderen en Take Off in Wallonië helpen langdurig zieke kinderen aan de nodige informaticahulpmiddelen waarmee ze met hun klas verbonden blijven, lessen kunnen volgen en bij het sociale leven betrokken blijven. Beide verenigingen zijn ook in Brussel actief. Honderden kinderen van 6 tot 18 jaar maken intussen al gebruik van hun diensten.

Programma’s voor een betere integratie

Opvangstructuren voor kwetsbare en kansarme kinderen en jongeren (Le Cartel, Stappen), motiveringsinstrumenten voor jongeren die de weg kwijt zijn (de Bello-Belgo Foundation, Up With People), programma’s voor een betere omkadering en begeleiding (Teach For Belgium)… De vormings- en onderwijsinitiatieven die de ENGIE Stichting ondersteunt, blijken uiterst divers te zijn.

Op de vergadering van het selectiecomité in december jongstleden heeft de Stichting besloten om zeven nieuwe projecten te ondersteunen, waarvan verschillende in de onderwijssfeer. Die nieuwe projecten, zoals Bijs, Kreativa en Schola ULB, richten zich op jongeren met een handicap, psychische problemen of met een leerachterstand. De Stichting blijft ook projecten steunen voor jongeren die gestopt zijn met school. Om hen opnieuw energie en zin te geven om te leren en zich verder te ontplooien.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn