Waar of niet waar?

Windturbines staan centraal in de energietransitie, maar toch worden ze vaak verkeerd begrepen. Omgeven door mythes, nodigen we je uit om je kennis te testen met onze waar of niet waar quiz, ontworpen om vooroordelen te ontkrachten en accurate informatie te geven over deze hernieuwbare energiebron. Kun jij de waarheden van de onwaarheden onderscheiden? Er is maar één manier om erachter te komen!
05/06/2024

Windturbines zijn een van de belangrijkste oorzaken van vogelsterfte?

Niet waar!

Slechts 1.2 vogels worden jaarlijks getroffen door windturbines. Ter vergelijking: glazen ramen maken 200 keer meer slachtoffers.

Er wordt veel gesproken over windturbines en hun impact op vogels, maar wist je dat het erg zeldzaam is dat een vogel wordt gedood door een botsing met een windturbine? Windturbines staan zelfs niet in de top 10 van oorzaken van vogelsterfte. Katten, auto's en botsingen met gebouwen veroorzaken veel meer vogelsterfgevallen dan windturbines.

En dat is nog niet alles! Windturbines zijn uitgerust om ongelukken tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld, detectoren direct geplaatst op de windturbines kunnen de aanwezigheid van vogels of vleermuizen detecteren en de windturbine indien nodig stoppen. Weet ook dat we de windturbines stilleggen tijdens jachtperioden.

Tot slot, voordat een vergunning wordt aangevraagd, wordt er een milieueffectenrapport gemaakt door een onafhankelijk en erkend studiebureau. Maatregelen kunnen worden geëist om de impact van het project op vogels te verminderen.

Windturbines zijn een ecologische ramp om op het einde van hun levensduur te recycleren?

Niet waar! 

80 tot 90% van een windturbine kan worden gerecycleerd.

Het overgrote deel van de windturbine kan worden recycleerd: staal, elektronische componenten, beton van de funderingen, enzovoort... De bladen, meestal gemaakt van composietmateriaal, worden vaak vermalen en hergebruikt als grondstof, bijvoorbeeld in de cementindustrie. Het is zelfs mogelijk om de bladen te hergebruiken in afdaken of speelgoed!

Sinds kort bieden fabrikanten van windturbines zelfs volledig recyclebare bladen aan.

En heb je al gehoord van "repowering"? Soms wordt een windturbine vervangen door een nieuwer model voordat zijn technische levensduur voorbij is. De oude windturbine wordt dan ontmanteld en vaak elders weer opgebouwd.

Windturbines zijn ontworpen om minstens 25 jaar energie te produceren. De levensduur kan vaak zelfs worden verlengd. Aan het einde van zijn levensduur wordt de windturbine gedemonteerd en wordt de locatie teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat.

 

Bron: WIND - FAQ - Ode

Windturbines stoten meer CO2 uit dan ze besparen?

Niet waar! 

De CO2-uitstoot gedurende de volledige levenscyclus van een windturbine, van fabricage tot sloop, wordt binnen slechts 6 tot 8 maanden gecompenseerd, afhankelijk van de locatie.

Daarna zal de windturbine gedurende 20 tot zelfs 25 jaar bijdragen aan de productie van lokale en koolstofarme energie.

Windturbines veroorzaken schade aan het milieu?

Niet waar!

In de strijd tegen klimaatverandering zijn windenergie en natuurbescherming bondgenoten. De natuur, met al haar biodiversiteit, is het eerste slachtoffer van de opwarming van de aarde. Windturbines maken het mogelijk om energie te produceren zonder de uitstoot van broeikasgassen of fijne deeltjes.

Voordat een vergunning wordt aangevraagd, wordt er een milieueffectenrapport gemaakt door een onafhankelijk en erkend studiebureau. Het kan maatregelen voor agro-milieucompensatie vragen om mogelijke milieueffecten te compenseren.

 

Bron: WIND - FAQ - Ode

Windturbines beschadigen het landschap?

Waar en niet waar!

Dit is in de eerste plaats een zeer subjectieve kwestie die van persoon tot persoon verschilt.

Maar weet dat de plaatsing van windturbines niet lukraak gebeurt. Het is onderhevig aan zeer strenge normen wat betreft de afstand tot stedelijke gebieden en geïsoleerde woningen, evenals het respecteren van bestaande krachtlijnen en landschapsintegratie. Voordat een vergunning wordt aangevraagd, wordt er een milieueffectenrapport gemaakt door een erkend en onafhankelijk bureau om het voorgestelde park zo harmonieus mogelijk in het landschap te integreren.

Er worden zelfs fotomontages  gemaakt om een nauwkeurig beeld te krijgen van de impact van windturbines op het bestaande landschap.

Windturbines verbruiken meer energie dan ze produceren?

Niet waar!

Dit is een misvatting. In één jaar compenseert een windturbine de totale hoeveelheid energie die nodig is voor zijn productie. Vervolgens kan een windturbine gemakkelijk groene elektriciteit leveren gedurende 20 jaar, zelfs 25 jaar. De balans is dus ruimschoots positief.

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Brouwerij St-Feuillien wordt groter en duurzamer met de hulp van ENGIE

Brouwerij St-Feuillien, die dit jaar haar 150ste verjaardag viert, investeert in de toekomst en gaat de hedendaagse milieu-uitdagingen aan. Het bedrijf presenteert vandaag zijn nieuwe productielijnen, geïnstalleerd in twee nieuwe gebouwen, zijn waterzuiveringsinstallatie, die voldoet aan de strenge lozingsnormen voor afvalwater, zijn energieterugwinningsproces, en zonnepanelen, geïnstalleerd door ENGIE, die jaarlijks het equivalent van een derde van het elektriciteitsverbruik van de site zullen produceren.
28/11/2023
Card image cap
Pers

Site van Puratos in Andenne wordt duurzamer dankzij 4200 zonnepanelen geplaatst door ENGIE

ENGIE installeerde, financierde en onderhoudt een zonnepaneleninstallatie bij Puratos in Andenne, een wereldleider in ingrediënten voor bakkerij, patisserie en chocolade. Dankzij deze installatie van 2 megawatt kan het bedrijf zijn CO2-uitstoot reduceren met 750 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 375 dieselwagens.
17/11/2023
Card image cap
Pers

Minister Tinne Van der Straeten bezoekt Laborelec, het groeiende internationale R&D-centrum van ENGIE in België

Laborelec, het R&D-centrum voor elektrische technologieën van de ENGIE Groep, verwelkomt vandaag federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten voor een ontmoeting met de experts die mee vorm geven aan de toekomst van de energietransitie in België. Laborelec rekruteerde het afgelopen 1,5 jaar niet minder dan 64 nieuwe wetenschappers en onderzoekers om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar onderzoek en operationele ondersteuning rond de nieuwste energietechnologieën, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. Daarmee tekent het expertisecentrum in Linkebeek al zijn zevende opeenvolgende jaar van forse groei op.
18/10/2023
Card image cap
Artikel

Onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België ontvangen het ISO 45001-label

De onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België hebben het ISO 45001-label ontvangen. Dit label erkent de pertinentie van het beleid en de processen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer. Het bevestigt de reeds sterke gezondheids- en veiligheidscultuur en vormt een hefboom voor voortdurende verbetering, waarbij de preventie van ongevallen en incidenten centraal staat.
17/10/2023