Stichting ENGIE: 11 geselecteerde projecten ter ondersteuning van 5000 extra jongeren.

In mei heeft het Selectiecomité van de Stichting ENGIE 11 projecten geselecteerd. Deze projecten richten zich op de integratie van jongeren door middel van wetenschap, digitalisering en klimaat. Hierbij een overzicht van de projecten waarmee de Stichting ENGIE in 2024 en 2025 aan de slag gaat.
30/05/2024

Project Hubsakee van Wijkcentrum De Kring vzw (Eeklo)

Wijkcentrum De Kring is een ontmoetings- en uitwisselingsplaats voor kwetsbare ouders met jonge kinderen (tot 12 jaar) in de regio Eeklo (Oost-Vlaanderen). Ze willen een systeem opzetten voor het uitlenen/ruilen van materiaal voor gezinnen (kinderverzorging, kampeermateriaal, fietsen, kleding). Daarom vragen ze de hulp van de ENGIE Stichting om 25-30 kinderfietsen aan te kopen en 400 kansarmen en 125 fietsgebruikers te bereiken.

https://www.wijkcentrumdekring.be/ 

 

Project “Kamishibai” gedragen door de vzw The Red Pencil (Federatie Wallonië-Brussel)

Red Pencil wil, in samenwerking met de OCMW’s en jeugdorganisaties in het Waalse Gewest en Brussel, waar de armoede het grootst is, workshops kunsttherapie te organiseren voor 80 kinderen tussen 5 en 14 jaar. De workshops zullen bestaan uit het creëren van een Kamishibaï, een Japans papiertheater, om de creatieve expressie en het zelfvertrouwen van de kinderen te stimuleren. Deze verhalen zullen vervolgens worden verteld tijdens bijeenkomsten in bibliotheken, culturele centra en jeugdcentra.

https://redpencil.org/europe/    

 

Project « Un loisir pour tous » van de vzw Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette (Brussel) 

Het Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette, gelegen in het noordelijke deel van Brussel, biedt opvang aan 200 kinderen die daar door de jeugdrechter zijn geplaatst vanwege ernstige familieproblemen. Met het project « Un loisir pour tous » wil de vzw 48 kinderen van 6 jaar en ouder van de afdeling «l'Estacade» de kans geven om buiten de schooluren een vrijetijdsbesteding te kiezen die ze leuk vinden en waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen. 

Hiervoor willen ze nieuwe samenwerkingen aangaan om - gratis of tegen een zeer betaalbare prijs -sportieve en artistieke activiteiten te kunnen aanbieden in het Maison d'Enfants, zoals ze dat reeds doen met zang en theater. Daarnaast willen ze activiteiten aanbieden die niet kunnen plaatsvinden in het Maison d’Enfants, zoals tennis of voetbal. Om dit te kunnen realiseren, willen ze een parttime medewerker aanwerven die verantwoordelijk zal zijn voor het uitwerken van een aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor de kinderen, het begeleiden van hun deelname en het coördineren van eventuele vrijwilligers om het project op lange termijn te ondersteunen.

www.lafleche14.be 

 

Project “Tentoonstelling Missie Meesterwerk” voorgesteld door KMSKA vzw (Antwerpen)

"Missie Meesterwerk" is een interactieve tentoonstelling (die plaatsvindt van maart tot augustus 2025) voor kinderen, jongeren, gezinnen en scholen, georganiseerd door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA).  Het concept is om de wetenschap achter de kunstwerken te ontcijferen en toegankelijk maken voor een breed publiek, vooral jongeren, door middel van interactieve opstellingen en leuke weetjes (zie de gebroken buste van Rodin). 

Er worden 100 000 bezoekers verwacht en de toegang is gratis voor jongeren onder de 18 jaar. Er zullen ook jongeren betrokken worden voor het testen van de tentoonstelling (bijv. Habbekrats) tijdens de verschillende ontwerpfases.

www.kmska.be 

 

Project voor de inrichting van een TEACCH klas voor autistische kinderen in het Centre Nos Pilifs (Brussel)

Het Centre Nos Pilifs richt zich op kinderen met autisme van alle niveaus, en biedt aangepast basisonderwijs en multidisciplinaire zorg voor kinderen met speciale behoeften. Het huidige gebouw aan de Pagodeslaan is verouderd en ongeschikt. Daarom willen ze een nieuw, ecologisch gebouw zetten in de buurt van de Ferme des Pilifs, dat plaats zal bieden aan 80 kinderen en 50 personeelsleden. Hun projectaanvraag bij de ENGIE Stichting omvat de bouw en inrichting van een TEACCH-klaslokaal van 50 m² voor 8 tot 9 kinderen, voorzien van een rust- en noodgevallenruimte, evenals een douche, wastafel en 2 toiletten die worden gedeeld door 2 klassen.

www.centrenospilifs.be 

 

Project “Een S.T.E.M.-fiets voor Brusselse ketjes” van de STARTPROjecten vzw (Brussel)

Deze vzw in het noorden van Brussel biedt STEM-ontdekkingsworkshops aan voor jongeren tussen 9 en 18 jaar, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Om hun activiteiten uit te breiden, willen ze graag een cargofiets aankopen met de branding “Met de steun van de ENGIE Stichting”. Hiermee willen ze kosteloos laptops, sensoren en 3D-printers vervoeren naar scholen, gemeenschapscentra, bibliotheken en culturele centra in (Anderlecht, Sint-Joost, Schaarbeek, Molenbeek, Koekelberg en Ganshoren). Met dit project hopen ze 25% meer jongeren te bereiken, wat neerkomt op 55 scholen, 12 jeugdorganisaties en 1500 jongeren. Bovendien zal er speciale aandacht zijn voor het betrekken van jonge meisjes bij hun activiteiten. 

www.startprojecten.be  

 

Project « Les tout-petits lecteurs » van de Bibliothèques sans frontières - BSF (Federatie Wallonië-Brussel) 

Gezien het feit dat kinderen uit kwetsbare gezinnen bij aanvang van hun schooltraject viermaal minder woorden hebben gehoord dan kinderen uit bevoorrechte omgevingen, wil de BSF 2000 kinderen (0 tot 5 jaar) aanmoedigen om de wereld te ontdekken en hun taalvaardigheid te ontwikkelen door de toegang tot lezen en boeken te bevorderen. Om dit te bereiken gaan ze vier strategieën ontwikkelen: het opleiden en ondersteunen van professionals om lezen bij kinderen in de vroege kindertijd aan te leren, het opzetten van een netwerk van 15 vrijwillige "Reading Buddies", het aanmoedigen van lezen in gezinsverband met hulpmiddelen en activiteiten in bibliotheken, en het opzetten van een “Ma toute-petite-bibliothèque”- hoekje in kansarme wijken. 

www.bibliosansfrontieres.be/ 

 

Project “Wetenschap in de Nestelbossen” van Bellenbos vzw (Brakel, Anderlecht, Affligem)

Bellenbos is een vzw die educatieve buitenactiviteiten aanbiedt aan jongeren en kinderen, gericht op zelfontdekking in de natuur. Ze doen dit door middel van ontdekkingswandelingen in zogenaamde ‘Nesten’, die sensorische, culinaire, natuurlijke en akoestische leerplekken zijn. Momenteel beheert Bellenbos drie bossen in Brakel, Anderlecht en Affligem, maar de vzw wil graag verder uitbreiden.

Het project omvat de bouw van onderzoekscontainers, ook wel ‘onderzoeksnesten’ genoemd. Deze containers worden samen met kansarme jongeren (vooral meisjes) en mensen met een verstandelijke beperking gemaakt. Het doel is om jongeren de kans te geven hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt ook gewerkt aan een mobiele versie in de vorm van een ‘onderzoeksbox’. De bedoeling is om deze nesten vervolgens in andere bossen te hergebruiken, de ervaring te herhalen met een bioakoestisch nest en andere jongeren op te leiden. Bellenbos werkt samen met verschillende partners, waaronder Minor-Ndako en Goodplanet. Met dit project willen ze 150 kansarme jongeren of jongeren met een beperking betrekken en 2500 kinderen bereiken die hun bossen bezoeken.

www.bellenbos.be 

 

Project “Toekomstkansen voor 90 Gentse en 60 Antwerpse jongeren uit kansarme milieus” van TAJO vzw (Gent/Antwerpen)

TAJO organiseert beroepsworkshops op zaterdag gedurende een traject van 3 jaar voor jongeren uit Gent, Kortrijk en vanaf 2024 ook uit Antwerpen. Het doel is om hen hun eigen talenten te laten ontdekken en kennis te maken met verschillende beroepen. TAJO treedt ook op als tussenpersoon tegenover ouders en scholen voor ondersteuning bij het maken van een studiekeuze. Hun doel is het verminderen van de schooluitval in het middelbaar onderwijs. Sinds de start van de samenwerking 3 jaar geleden zijn medewerkers van ENGIE betrokken bij het geven van energieworkshops aan de jongeren van TAJO.

 In het kader van de verlenging van de samenwerking vraagt TAJO onze hulp om nog eens 150 extra jongeren te verwelkomen, wat neerkomt op 3 klassen van 30 kinderen in Gent en 2 klassen in Antwerpen. Ze vragen ook de steun van de ENGIE Stichting om de huur van kantoorruimte voor het TAJO-personeel te financieren.

https://tajo.be/ 

 Project “Iedereen digitaal” van de vzw CodeNPlay (Brussel)

Voor dit verzoek tot verlenging wil CodeNPlay gratis digitale trainings aanbieden in verschillende lagere scholen in Brussel met een laag sociaal-economisch niveau en zo robotica, codering en digitale vaardigheden introduceren in het Franstalige en Nederlandstalige curriculum. Om het project duurzaam te maken, zal er direct samengewerkt worden met zowel de kinderen als het onderwijzend personeel en de schooldirecties, om hen vervolgens te trainen in het gebruik van het materiaal in de klas. Hun doel is om 10 introductiecursussen te organiseren en 720 kinderen te bereiken (50% meisjes/jongens).

www.codenplay.be/ 

 

Project “Onze beroepen van de toekomst” van de vzw Climate Voices (Brussel)

“Onze beroepen van de toekomst” heeft tot doel om via 8 educatieve trajecten in de klas 150 jongeren (15-20 jaar) kennis te laten maken met de uitdagingen van duurzaamheid, de energietransitie en milieubescherming. Het programma wil hun vaardigheden op het gebied van duurzaam ondernemerschap versterken in de kwalificerende en professionele opleidingen van het secundair onderwijs in het Brussels Gewest.  
Hun aanvraag tot verlenging voor de ondersteuning zou hen in staat stellen om het traject te vervolledigen en te versterken met behulp van nieuwe innovatieve tools (een nieuwe versie van de “Climate Fresk”, introductie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, een nieuw verhalenworkshop), en door begeleiding van de onderwijsgemeenschap (via een logboek en een trainingsdag voor leerkrachten) zodat duurzaamheidsthema’s kunnen worden geïntegreerd in het schoolcurriculum. Ze zullen naar 5 scholen trekken, met 2 klassen per school.

www.climatevoices.eu 

 

 

Heb je een project dat je nauw aan het hart ligt, met een focus op milieubescherming of de integratie van jongeren? Misschien kan de Stichting ENGIE helpen? Lees meer over onze selectiecriteria.

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

ENGIE, al 20 jaar supporter van onze paralympische atleten

Sinds 2003 bundelen ENGIE en het Belgian Paralympic Committee hun krachten om mensen met een beperking aan sport te laten doen.
12/06/2024
Card image cap
Artikel

902 jongeren naar de opera en geraakt door het verhaal van een migrant

In het kader van een educatief en artistiek project, geleid door het Nationale Theater van De Munt in samenwerking met de Stichting ENGIE, hebben meer dan 900 jongeren de wereld van de opera ontdekt. Het stuk "Ali" vertelt het verhaal van een 12-jarige Somalische migrant die zijn land moet verlaten. Voor het componeren van deze opera baseerde Ricard Soler Mallol zich op het waargebeurde verhaal van Ali. Ali trok in twee jaar tijd door heel Afrika en stak de Middellandse Zee over op een reddingsboot voordat hij werd gered en aankwam in het station Brussel-Zuid. Dit indrukwekkende opera project betrok ook tien jonge nieuwkomers op het podium. Een terugblik in beelden vind je hier.
30/05/2024
Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Artikel

De Urban Youth Games gaan naar Parijs

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Paris 2024, zullen de Urban Youth Games op 31 mei, 2000 jongeren de kans geven om de magie van de Olympische Spelen te ervaren.
Een groep van 1000 Belgische kinderen, met een mooie vertegenwoordiging uit Molenbeek, en 1000 kinderen uit Frankrijk, waaronder een groep uit Seine-St-Denis, zullen symbolisch samenkomen rond inclusieve sportactiviteiten.
Sinds 2019 steunt de Stichting ENGIE de Urban Youth Games, een tastbaar voorbeeld van ons engagement voor sociale inclusie en de ontwikkeling van jongeren.
22/04/2024