Kinderen van TADA en TAJO bezoeken de installaties van ENGIE

Januari en februari waren drukke maanden voor de Stichting ENGIE. In het kader van onze partnerships met TADA (ToekomstATELIERdelAvenir) in Brussel en TAJO (Talent Atelier voor Jongeren) in Gent, hebben 40 gepassioneerde ENGIE vrijwilligers tientallen jongeren kennis laten maken met verschillende beroepen in de energiesector.
Nieuws
27/02/2023

6 zaterdagen over beroepen in de energiesector  

In totaal hebben ongeveer veertig ENGIE vrijwilligers op 6 zaterdagen een workshop gegeven. De kinderen ontdekten onder meer hoe wind, water, zon en organisch afval een bron van hernieuwbare energie kunnen zijn. Zo konden ze bijvoorbeeld experimenteren met waterkracht met behulp van een watermolen. Ze zijn er ook in geslaagd een kleine LED lamp aan te steken met elektriciteit uit citroenen of appels en zijn ze zich ervan bewust geworden dat hun lichaam energie produceert. Daarna werkten ze aan verschillende oplossingen om hun school energie-efficiënter en autonomer te maken!  

  

Bezoek aan Laborelec en de biomassacentrale in Rodenhuize  

Ter afsluiting van het energieprogramma kregen de TADA-kinderen de kans om het expertise- en onderzoekscentrum van ENGIE te bezoeken; ENGIE Laborelec. Van de stille zaal tot het lichtspectrumlaboratorium kregen ze een unieke kijk op de toekomst van energie. 

 

TADA

De jongeren van het Gentse TAJO kregen een boeiende rondleiding in de biomassacentrale van Rodenhuize en konden ook een kijkje nemen in een windturbine op de site. Een uitzonderlijk moment voor deze groep jonge tieners! 

  

TADA

TADA en TAJO, 2 organisaties die perspectieven bieden aan kansarme jongeren  

De Stichting ENGIE is sinds 7 jaar partner van TADA en sinds 2 jaar van TAJO. Deze 2 projecten zijn zeer belangrijk voor de Stichting ENGIE omdat ze aan de basis liggen van de integratie van jongeren via het onderwijs. De kinderen die deelnemen aan TADA en TAJO komen immers grotendeels uit de achtergestelde wijken van Brussel en Gent. Dit programma is vaak de enige buitenschoolse activiteit waartoe zij toegang hebben. Drie jaar lang ontdekken ze elke zaterdag verschillende beroepen in de vorm van interactieve workshops. De workshops worden geleid door professionele vrijwilligers die gepassioneerd zijn door hun vak. Via de cursussen leren de kinderen zichzelf, hun talenten en de maatschappij waarin ze evolueren beter begrijpen om zo de toekomst beter te begrijpen.   

Hartelijk dank aan de medewerkers van ENGIE voor hun enthousiaste deelname en aan TADA en TAJO voor de organisatie. Tot volgend jaar!  

  

Stichting