Het Internet of Things transformeert ons dagelijkse leven

Elke dag worden er honderdduizenden berichten verstuurd via het M2M-netwerk van ENGIE. Allemaal gegevens die worden verzameld door slimme producten en die draadloos over lange afstanden verstuurd worden om onze steden en gebouwen veiliger en energie-efficiënter te maken.

Het Internet of Things (IoT) is geen sciencefiction meer. In België en over de hele wereld communiceren vandaag miljarden slimme producten met elkaar. Hoe dat kan? In het bijzonder dankzij het netwerk Sigfox waarvan ENGIE M2M de exclusieve operator is in België.

 

Sigfox?

Sigfox beschikt over een infrastructuur van antennes en basisstations die volledig onafhankelijk zijn van de bestaande netwerken. Zo worden de slimme producten meteen met het ENGIE M2M-netwerk verbonden, zonder koppeling naar andere netwerken.

Sigfox biedt een connectiviteit aan die 200 tot 600 keer energiezuiniger is dan die van traditionele cellulaire netwerken. De communicatiekosten liggen 5 tot 10 keer lager en ook de onderhoudskosten zijn gering. Wat de veiligheid betreft, zijn alle gegevensoverdrachten die via het ENGIE M2M-netwerk verlopen, beveiligd door geïntegreerde authentificatiemechanismen en veiligheidsprocessen.

 

Tal van toepassingen

Het Internet of Things maakt nieuwe diensten en toepassingen mogelijk wat het slim beheer van gebouwen en steden betreft. Deze oplossingen streven onder andere naar een beter energiegebruik, maar hebben ook een positieve impact op het milieu. Ook de meting en opvolging van de meest uiteenlopende installaties is hierdoor mogelijk.

In Antwerpen bijvoorbeeld werken de slimme watermeters via het Sigfox-netwerk. Die vereenvoudigen de opvolging van het waterverbruik, detecteren waterlekken en vergemakkelijken op die manier het onderhoud van de installaties alsook een duurzaam watergebruik.

In Knokke brengen een honderdtal sensoren het verkeer beter in kaart, optimaliseren ze de vuilnisophaling om de doortocht van de vuilniswagens te verminderen, en monitoren ze het lawaai, de luchtkwaliteit en de water- en rioolstanden van de kustgemeente. 

TankU, een ultrasone sensor, meet en controleert het stookolie-, water- of chemicaliënniveau in tanks en verstuurt deze gegevens via Sigfox naar de gebruiker. Resultaat: tijdwinst, technici die niet langer worden blootgesteld aan dampen, ...

Transportondernemingen, containerverhuurders en postbedrijven kunnen zo via Sigfox hun transport- en goederenstromen opvolgen en optimaliseren.

Ook de thuisverzorging na een ziekenhuisopname verloopt efficiënter: de sensoren versturen de bloeddruk of bloedsuikerspiegel van de patiënten rechtstreeks naar het verzorgende personeel via Sigfox.

En dat zijn slechts enkele van de vele voorbeelden die België slimmer maken ...