160 000 slimme watermeters in Antwerpen

ENGIE en water-link, de Antwerpse watermaatschappij, installeerden bij wijze van test 1.000 slimme meters. De resultaten bleken overtuigend, want in 2020 zullen alle oude meters – maar liefst 160 000 – vervangen worden door een smart model.

Traditionele watermeters meten het waterverbruik bij particulieren. Maar dat is meteen ook hun enige functie. Ze kunnen de stand niet doorgeven, noch overmatig verbruik of lekken detecteren. De oplossing? Ze vervangen door slimme meters. En dat is precies wat water-link – de Antwerpse watermaatschappij – zal doen in samenwerking met Hydroko – een bedrijf dat gespecialiseerd is in kleppen voor meters – en ENGIE.

 

Slimme meters 1 jaar lang op de testbank

Deze vervanging is een weldoordachte beslissing. Ze werd voorafgegaan door een test in 2016 in 1.000 Antwerpse woningen en een twintigtal bedrijven. En dat gedurende een jaar. Een première in België. Het succes bleef niet uit en dus zullen er 160 000 slimme meters geïnstalleerd worden. Zo zou tegen eind 2020 elke Antwerpenaar een slimme watermeter in huis moeten hebben.
 

 

Het ENGIE M2M-netwerk aan het roer

De slimme meters communiceren met water-link via het netwerk dat ENGIE M2M heeft uitgebouwd en beheert met behulp van de wereldwijde connectiviteitsoplossing Sigfox voor 'the Internet of Things'.

Sigfox staat volledig los van bestaande communicatienetwerken zoals die voor smartphones. In dit netwerk verloopt de communicatie in twee richtingen: de meters versturen niet alleen boodschappen via het netwerk, ze kunnen er ook ontvangen. Ze kunnen met andere woorden van op afstand worden bediend. Sigfox gebruikt bovendien een speciale bandfrequentie waardoor de golven zelfs in moeilijk bereikbare plaatsen, zoals kelders in stedelijke gebieden, kunnen doordringen. Daar komt nog bij dat de batterijen in de meters uitzonderlijk lang meegaan, omdat de Sigfox-oplossing 200 tot 600 keer minder energie verbruikt dan de klassieke cellulaire netwerken.

 

De voordelen van slimme meters

De gegevens die de slimme meters via het netwerk van ENGIE M2M doorsturen, worden verzameld door Hydroko en geanalyseerd door water-link. En deze gegevens zullen het leven van de gebruikers en de netwerkbeheerder vergemakkelijken. Hoe dan?

  • Meer comfort: de gebruiker moet niet langer de stand doorgeven of thuis zijn voor het aan- of afsluiten van een meter. Alles wordt beheerd via het netwerk en de slimme meter.
  • Een betere opvolging van de facturatie: geen onaangename verrassingen meer wanneer de factuur in de bus valt. De klant weet in real time hoeveel hij verbruikt.
  • Minder schade: bij een breuk in de leiding of bij vorst kan de meter bijvoorbeeld snel van op afstand worden afgesloten. Hij maakt het ook mogelijk om lekken te detecteren en meteen een interventieteam uit te sturen.
  • Meer veiligheid: met de slimme meter is het risico op fraude gevoelig kleiner en is er niet langer gevaar dat de klant oplichters aan de deur krijgt die zich voordoen als werknemers van de watermaatschappij.
  • Duurzaam beheer: een nauwgezette opvolging van het waterverbruik zet ook aan tot een rationeler gebruik van water.

 

Digitaliseren om ‘jouw energie elke dag beter’ te maken

De digitalisering is een van de 4 pijlers in de strategie van ENGIE om ‘jouw energie elke dag beter’ te maken. Het investeren in en ontwikkelen van een draadloos netwerk dat slimme producten met elkaar verbindt, was dan ook nodig om in België de applicaties te laten werken die bij deze producten horen.

Het project water-link is een eerste concreet voorbeeld van het gebruik van de globale connectiviteitsoplossing Sigfox. Een tiental andere innovatieve en zeer concrete applicaties zitten in de pijplijn en zullen binnenkort geïntroduceerd worden. Ze zullen onder meer zorgen voor een rationeler beheer van energie en onderhoud en, last but not least, helpen de energiefactuur beter onder controle te houden!