Veiligheid, comfort en energie-efficiëntie voor de ziekenhuizen

Ziekenhuizen moeten aan steeds strengere eisen voldoen op het vlak van comfort, hygiëne, veiligheid en milieu. Ze worden met heel wat vragen geconfronteerd. Vragen waarop de experten van ENGIE een antwoord bieden.

Het is voor de ziekenhuissector moeilijk om te beantwoorden aan de eisen van de patiënten op het vlak van comfort, moderniteit en veiligheid en aan de steeds strengere milieunormen. “De ziekenhuizen kregen het nog moeilijker sinds de financieringsregels begin 2019 wijzigden en geregionaliseerd werden”, benadrukt Jef Peeters, Sector Executive Health Care bij ENGIE.

De bouw, het onderhoud, toekomstige herinrichtingen, ... hebben een impact op de total cost of ownership en moeten dus globaal opgenomen worden in de al vaak krappe budgetten.  

 

Technologieën en een geïntegreerde benadering

Technologie en een geïntegreerde benadering kunnen de gezondheidssector helpen om een beter inzicht te krijgen in de problematiek omtrent comfort, veiligheid en energiebeheer, zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen.

Enkele voorbeelden?

In het AZ Sint-Maarten in Mechelen hebben de teams van ENGIE duurzame koeltechnische en elektrische installaties geïnstalleerd. Het gaat onder andere over een geothermisch verwarmingssysteem, warmtekrachteenheden en warmtepompen. Het ziekenhuis produceert op die manier zijn eigen energie en is dus minder afhankelijk van het netwerk.

Het ziekenhuis Delta Chirec gebruikt uitsluitend ledverlichting. “Dankzij deze verlichting dalen de energiefactuur en de CO2-uitstoot met 80%”, verzekert Jef Peeters. “Ze biedt bovendien veel meer comfort en veiligheid dan traditionele verlichting.”  

 

Onze zorgverlening aan ziekenhuizen

ENGIE draagt zorg voor meer dan honderd ziekenhuizen in het hele land. Dag in dag uit waken onze experten over:

> de kwaliteit van de lucht, het water en de hygiëne, meer bepaald dankzij de ‘clean room’-services;

> de energie-efficiëntie zodat de ziekenhuizen beter energie verbruiken en zelf lokale hernieuwbare energie opwekken;

> de goede werking van de elektrische installaties om pannes en storingen te voorkomen;

> de IT-infrastructuur door het ontwerp, de installatie en het onderhoud van innovatieve, zuinige en milieuvriendelijke datacenters.

En dan hebben we het nog niet over de bevoorrading in medische gassen, het beheer van koelinstallaties, het ijken van meetinstrumenten, veiligheidsdiensten, slim afvalbeheer, ...

Dankzij zijn expertise in de sector en de diversiteit van zijn diensten kan ENGIE op een geïntegreerde, veilige en betrouwbare manier inspelen op alle vragen van zorginstellingen op het vlak van energie-efficiëntie. Kwestie van hen zo goed mogelijk te begeleiden in hun energietransitie en hen op weg te helpen naar een koolstofvrije toekomst.