Energieprestatiecontract: het CHR van Hoei trekt de kar

In 2017 sloot het CHR (Centre Hospitalier Régional – regionaal ziekenhuis) van Hoei als allereerste Waalse ziekenhuis een energieprestatiecontract (EPC) af met ENGIE Cofely. De inzet: het energieverbruik van het ziekenhuis met 26% terugdringen.

De grootste uitdaging voor een ziekenhuis vandaag? Binnen een zeer strikt wettelijk kader en met een steeds beperkter budget kwaliteitsvolle zorg bieden. Die uitdaging vereist een zeer efficiënt beheer, ook van het energieverbruik.

Om zijn energiebeheer te verbeteren, deed het CHR in Hoei een beroep op ENGIE Cofely, een dochterbedrijf van de ENGIE Groep. Samen sloten ze het allereerste energieprestatiecontract (EPC) in de Waalse ziekenhuissector af.

 

Minder, beter en lokaal verbruiken

Concreet zette ENGIE Cofely een aantal technische oplossingen in om het CHR van Hoei te helpen om minder en beter te verbruiken en om lokale en hernieuwbare energie te produceren. De bedoeling? Het energieverbruik van het ziekenhuis met 26% terugdringen. Op die manier kan elk jaar meer dan 2000 ton CO2 worden bespaard. Wordt dat doel niet bereikt, dan zal ENGIE Cofely het CHR vergoeden.

Op basis van een energieaudit legde ENGIE Cofely een reeks verbeteringen en werken vast: plaatsen van condensatieketels, installatie van een warmte-krachtkoppelingseenheid en warmtepompen en invoeren van een gecentraliseerd technisch beheer dat de verschillende installaties op elkaar afstemt. Bovendien zal ENGIE Cofely gedurende tien jaar het onderhoud verzekeren van alle technische installaties in het ziekenhuis (preventief en correctief onderhoud, groot onderhoud, vervanging).

Het EPC met het ziekenhuis van Hoei past binnen het kader van Renowatt, een proefproject voor de energierenovatie van overheidsgebouwen in de provincie Luik. Dat project krijgt de steun van de Groupement de redéploiement économique (GRE – Groep voor economische ontwikkeling), het Waalse Gewest en de Europese Unie. Het ziekenhuis kreeg op die manier de volledige ondersteuning van Renowatt, waaronder de financiering van de investeringen.

 

Betrouwbaarheid, comfort, energie-efficiëntie

In de sector van de gezondheidszorg beheert ENGIE Cofely een honderdtal zorginstellingen overal in België. Het bedrijf sloot – ook in Vlaanderen – al verschillende energieprestatiecontracten af. Dat gebeurde onder meer met het Psychiatrisch Zorgcentrum van Rekem, het recreatiedomein De Nekker, het CHR van Namen en verschillende gebouwen van de provincie Antwerpen.

ENGIE Cofely kan terugblikken op heel wat ervaring in de sector en focust bij zijn werk in ziekenhuizen en zorginstellingen op drie prioriteiten:

> betrouwbaarheid: de werking van de elektrische installaties 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 garanderen, ook bij stroomonderbrekingen. ENGIE Cofely is eveneens verantwoordelijk voor de lucht- en waterkwaliteit, voorkomt besmettingen en bevoorraadt alle gebouwen met medische gassen.

> comfort: zorgen voor een temperatuur aangepast aan de diensten van het ziekenhuis.

> energie-efficiëntie: alles in het werk stellen om het energieverbruik te doen dalen.

In het ziekenhuis van Hoei werken 200 artsen en 1200 medewerkers. Door het technische beheer van de gebouwen op zich te nemen, zorgt ENGIE Cofely ervoor dat deze mensen zich kunnen concentreren op hún corebusiness: de zorg voor de patiënten.

[+ Ajouter des liens articles vers CPE]